Menu
K
P

 

Кондак 1

Избрани чудотворче и изряден угодниче Христов, като източваш за целия свят многоценно миро на вдъхновение и неизчерпаемо изобилие на чудеса, възхваляваме те с любов и ти викаме: Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

Икос 1

В ангелски образ те яви в последните времена Създателят на всички твари с Божията милост да се грижиш за земните люде. Като гледаме твоите добродетели, преблажени Йоане, викаме ти така:

Радвай се ти, който от ранно детство си украсен с благочестие.

Радвай се ти, който със страх и трепет изпълняваш Божията воля.

Радвай се ти, който явяваш Божията благодат в тайни благодеяния.

Радвай се, бързо чуване на страдащите, които са далеч.

Радвай се, любвеобилно подпомагане на своите ближни в спасението.

Радвай се,  радосте на всички, които с вяра коленопреклонно ти се молят.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

Кондак 2

Като виждаме обилното изливане на твоите добродетели, славни светителю Йоане, което ни напоява като живоносен извор на Божии чудеса, вярно викаме на Бога: Алилуия.

Икос 2

Като разум, преизпълнен с любов, както и с богословие, богомъдри Йоане, и умъдрен от богопознанието и украсен с любов към страдащите хора, научи ни да познаваме истинския Бог, тъй че и ние в умиление да ти викаме:

Радвай се, непоколебима твърдиня на истината на Православието.

Радвай се, драгоценен съсъд на даровете на Светия Дух.  

Радвай се, честни изобличителю на неверието и лъжеучението.

Радвай се, ревностен изпълнителю на Божиите заповеди.  

Радвай се, незаспиващ подвижниче, който не си дава отдих.

Радвай се, възлюбен пастирю на Христовото стадо.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

Кондак 3

Със силата на Божията благодат си се явил благ хранител на сираците и наставник на юношите, като ги възпитаваше в страх Божий и ги подготвяше за служение на Бога. Заради това твоите чеда гледат към теб и благодарно викат към Бога: Алилуия.

Икос 3

На тебе наистина, отче Йоане, трябва да се възпява песен от небесата, а не от земята, защото по какъв начин някой от човеците ще смогне да проповядва величието на твоите дела. Ние пък, като принасяме на Бога това, което имаме, ти викаме така:

Радвай се ти, който с непрестанна молитва покриваш твоите чеда.

Радвай се, пазителю на твоето стадо с кръстното знамение.

Радвай се, велико вместилище на любовта, без да гледаш на различието в езиците.  

Радвай се, всесветли и вселюбими светилниче.

Радвай се, образ на духовната кротост.

Радвай се, подателю на духовните сладости на нуждаещите се.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

Кондак 4

Побеждавани от бурята на напастите, как достойно ще смогнем да възхвалим твоите чудеса, блажени Йоане; защото си преминал до края на вселената заради спасението на твоето паство и благовестването на Евангелието на тези, които са в тъмнина. Като благодарим на Бога за твоите апостолски трудове, възпяваме Му: Алилуия.

Икос 4

Близки и далечни чуваха за величието на твоите чудеса, явявани по Божията милост даже до наше време. Като се дивим на Бога, Който се прославя в теб, ние в страх викаме:

Радвай се, просветителю на тези, които са в тъмата на неверието.

Радвай се ти, който доведе твоите хора от Далечния изток до запада [1].

Радвай се, извор на чудеса, изливани от Бога.  

Радвай се ти, който с любов вразумяваш заблудените.

Радвай се, бърз утешителю на каещите се за своите грехове.

Радвай се, опора на ходещите по правия път.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

Кондак 5

Като изпратена от Бога светлина си се явил, разгонващ всички свирепи бури, като с твоите молитви запазваш тези, които са на острова от смъртоносните вихри [2], светителю Йоане, и ги ограждаш с кръстното знамение. Научи и нас, които те призоваваме на помощ, свети чудотворче, да зовем с дръзновение към Бога: Алилуия.

Икос 5

Като виждаме голямата ти помощ в напасти и беди, преблажени отче Йоане, защото си дръзновен ходатай пред Божия Престол и бърз помощник в беди, заради това и ние се уповаваме на твоето покровителство пред Бога и ти викаме:

Радвай се, прогонителю на опасните стихии.

Радвай се ти, който с твоята молитва избавяш от нужди.

Радвай се, непрестанен подателю на хляб на гладните.

Радвай се ти, който приготвяш изобилие за просещите.

Радвай се, утешителю на тези, които са в скърби.

Радвай се ти, който изтръгваш от погибел мнозина паднали.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

 

Кондак 6

Като проповядваш, ти си се явил като нов заеклив Мойсей, извеждайки твоите люде от плена на робството, преблажени Йоане. Избави и нас от робството на греха и от враговете на Божието спасение, така че и ние да викаме към Бога: Алилуия.

Икос 6

Като възсия с твоята молитва, извършил си неизпълнимото, о добри пастирю и си склонил светските власти да състрадават на твоите хора. Заради това и ние заедно с тях благодарствено ти викаме:

Радвай се ти, който вярно помагаш на усърдно призоваващите те.

Радвай се ти, който избавяш от несправедливо убиване.

Радвай се ти, който запазваш от клевети и злословия.

Радвай се ти, който защитаваш невинните от окови.

Радвай се ти, който отблъскваш нападенията на нечестивите.  

Радвай се, помрачителю  на лъжата и проявителю на истината.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

Кондак 7

Като искаше пламенно да прославиш светиите на Запада [3], който отпадна от истината, възстановил си тяхното почитание в Православната Църква, о любителю на преподобните на Изтока и Запада.  Моли днес с тях на небето Бога за нас, които пеем на земята към Бога: Алилуия.

Икос 7

Като нов избраник Божий те видяха заедно със светителите на древна Галия; ти си се явил в последните времена като един от тях, вдъхновявайки твоето паство да спазва Православната вяра, която те изповядваха на запад. Запази да пребъдваме в тази вяра и нас, които ти викаме:

Радвай се, нови Мартине във въздържание, подвизи и чудеса.

Радвай се, нови Германе в твоето изповядване на Православната вяра.

Радвай се, нови Иларие в Божественото богословие.

Радвай се, нови Григорие в почитанието и прославянето на Божиите угодници.

Радвай се, нови Фавсте с твоята нежна любов и монашеско усърдие.  

Радвай се, нови Цезарие в твърдата любов към Правилата на Божията Църква.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

Кондак 8

Страшно чудо видяхме към края на твоя земен живот, страстотерпче свети Йоане, възведен си бил в новия свят, проповядваше там древното християнство и си приел гонение заради твоята праведност, подготвяйки душата си за Небесното Царство. Като се удивяваме сега на многото ти страдания, благодарно викаме към Бога: Алилуия.

Икос 8

Ти изцяло си бил работник на Христовото лозе, богоносни отче, не си знаел покой дори до края на многотрудния си живот, помогни и на нас недостойните в нашите дела, ще залягаме и ние вярно за Бога, дивни чудотворче Божий Йоане, като славейки, ти викаме:

Радвай се ти, който претърпя до край и достигна спасение.

Радвай се ти, който се сподоби да умреш пред иконата на Божията Майка.

Радвай се, мъжествен хранителю на вярата сред неправедното гонение.

Радвай се ти, който като добър пастир на твоето стадо, прие седнал кончината като управляващ йерарх.

Радвай се ти, който утеши след смъртта паството със своето чудно завръщане.

Радвай се, подателю на много чудеса на прибягващите с вяра и любов към твоята рака.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

Кондак 9

Цялото ангелско естество се възрадва на възкачването на твоята душа в небесните обители, а ние, като се удивяваме на твоите чудеса на земята, явявани по действието на Светия Дух, възпяваме на Бога: Алилуия.

Икос 9

Красноречивите витии не могат да възвестят силата на твоя свят живот, о праведни отче Йоане, неизказано светилище на Бога. О дивно Божие явление на нашето маловерно време, немлъкващо те прославяме, като ти викаме така:

Радвай се, палато на Божествените повеления.

Радвай се, малко и слабо вместилище на ангелските обители.

Радвай се, стълбо, по която удобно се възкачваме на небесата.  

Радвай се, лечебнице, която бързо лекува всякакви недъзи.  

Радвай се, тайно хранилище на молитвен подвиг.

Радвай се, светло украсен храме на Светия Дух.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

Кондак 10

Като искаше да спаси света, Спасителят на всички ни изпрати нов светия и чрез него ни извика от тъмните греховни глъбини. Като го слушаме да ни призовава, ние недостойните зовем към Бога: Алилуия.

Икос 10

Стена си за всички прибягващи към твоето небесно застъпничество, отче Йоане, затова ограждай и нас от демонското опълчение, като ни освобождаваш от недъзи, напасти и различни нужди, които с вяра зовем към теб: 

Радвай се, проглеждане на ослепелите.

Радвай се ти, който със силата на молитвата подаваш живот на тези, които са на смъртен одър.

Радвай се ти, който ни опазваш от метеж и война.

Радвай се, спасителна влага, която оросява погиващите в огъня на мъката.

Радвай се, бащинско застъпничество за самотните и изоставените.

Радвай се, свети учителю на търсещите истината.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

Кондак 11

Непрестанно пение на Светата Троица си принесъл, преблажени отче Йоане, с мисъл, думи и добротворство: с голямо разбиране си изяснил заповедите на истинската вяра, наставлявайки ни с вяра, надежда и любов да възпяваме на Единия Бог в Троица:  Алилуия.

Икос 11

Светозарен светилник на Православието в мрака на невежеството си се явил, добри пастирю на Христовото стадо. Така и след твоето успение явяваш истината на тези, които не я знаят, просвещаваш душите на верните, които ти викат така:

Радвай се, просвещаване с Божията мъдрост на тези, които са в неверие.

Радвай се, дъга на тихата радост на кротките.

Радвай се, гръме, който заплашваш упорстващите в греха.

Радвай се, мълния, която изгаря ересите.  

Радвай се, дъжд от догматите на Православието.

Радвай се, оросяване с Богомислие.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

Кондак 12

Като знаем излялата се дадена ти от Бога благодат, с благоговение и благодарност я приемаме, прибягвайки към твоето чудно застъпничество, о всехвални отче Йоане, като прославяме твоите чудеса, зовем към Бога: Алилуия.

Икос 12

Като пеем хвала на Бога, защото дивно се прослави в теб, кроткия и смирен раб, и се яви на падналия и безверен свят, който нищо не сътвори равно на даровете на твоите чудеса, и като се удивляваме на тях, кланяме се със светиите и те почитаме:

Радвай се, нова звезда на праведността, възсияла на небосвода.

Радвай се, нови пророче, който ни избавяш от възцаряването на злото.

Радвай се, нови Йоне, който пророчестваш за гибелта от греха.  

Радвай се, нови Кръстителю, който призоваваш всички към молитва и покаяние.

Радвай се, нови Павле, който понесе теготите  на  проповедта на Евангелието.

Радвай се, нови апостоле, светла проповед на вярата.

Радвай се, светителю отче наш Йоане, на последните времена чудотворче.

 

Кондак 13

О, пресветли и предивни угодниче Божий, светителю отче наш Йоане, утешение на всички, които са в скърби, приеми сегашното наше молитвено приношение и умоли Господ да се избавим от геената чрез благоприятното твое ходатайство, понеже сам след смъртта си изрекъл: „ макар и да умрях, но съм жив”: Алилуия.

(Този кондак се чете три пъти, после икос 1, кондак 1 и молитвата.)

 

Молитва

О светителю отче наш Йоане, добри пастирю и тайновидче на човешките души! Ти се молиш сега пред престола Божий за нас, както и сам посмъртно си изрекъл: „макар и да умрях, но съм жив”. Умоли Всещедрия Бог да ни дарува прощение на греховете, та бодро да се изправим и да извикаме към Бога да ни дарува дух на смирение, страх Божий и благочестие във всички пътища на нашия живот. Като беше милостив хранител на сираците и изкусен наставник на земята, бъди ни сега пътеводител и в църковните смутове Христово вразумление. Чуй стенанието на обърканите юноши на нашето размирно време, връхлетявани от вселукавото беснуване и погледни милостиво към унинието на изнемогващите от притеснението на пагубния дух на този свят пастири и на измъчващите се в безделна немарливост, и побързай на молитва, молим те със сълзи, о топъл молитвениче: посети нас сираците, разпръснати по цялото лице на вселената и които сме в отечеството, но които се привличаме от слаба любов към Христовата светлина и чакаме твоето отеческо наставление, та да привикнем към благочестието и да се явим наследници на Небесното Царство, където ти пребиваваш с всички светии, като славите нашия Господ Иисус Христос, на Него чест и господство сега и винаги и во веки веков. Амин.

 

Превод от цъковнославянски: Наталия Стоянова


[1] Руските емигранти в Китай били принудени да бягат през Филипинските острови щом дошли комунистите на власт.  Св. Йоан Шанхайски сам пътувал до Вашингтон, за да уреди преселването на руснаците в Америка. Американските закони били изменени и почти целият лагер бежанци благодарение на владиката се оказал в Новия Свят. (бел. на прев. – цит. „Св. Йоан Шанхайски и Сан Франциски Чудотворец”, Библиотека Тържество на Православието, София, 2009, с. 36 – 37).

[2] Става въпрос за о-в Тубабао, един от Филипинските острови, намиращ се на пътя на сезонните тайфуни. В продължение на 27 месеца от съществуването на бежанския лагер за руснаци там, само веднъж го заплашил тайфун, но и той изменил курса си. Филипинците казали, че няма причини за безпокойство, тъй като „вашият свят човек благославя вашия лагер всяка нощ от всички четири страни”  (бел. на прев. - пак там, с. 37)

[3] След излизането на неговото паство от Китай, на архиепископ Йоан било предоставено ново поле за пастирска дейност през 1951 г. – Западноевропейската архиепископска епархия с катедра в Париж, а след това в Брюксел. Владиката се обърнал към западноевропейските светци, преди отпадането на латинската Църква, които не били включени в нито един православен календар. Събирал техни жития и изображения; по негова инициатива Синодът на РЗЦ издал резолюция за почитането на редица светии, живяли на запад преди 1054 г.  (бел. на прев. – пак там, с. 37, 41).

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта