Menu
K
P

 

Превод на акатист по предложение и в памет на блаженопочиналия Варненски и Великопреславски митрополит КИРИЛ

 

АКАТИСТ

 НА ПРЕПОДОБНИЯ ОТЕЦ СЕРГИЙ,

ИГУМЕН РАДОНЕЖКИ, ЧУДОТВОРЕЦ

 

Кондак 1

Поборниче воеводо, даден на Русия от Царя на силите Господ Иисус, и предивен чудотворче, преподобни отче Сергие! Като прославяме прославилия те Господ на славата, възпяваме ти благодарствена песен, защото с твоите молитви винаги ни избавяш от нашествия на другородци и скръбни нападения, тъй че като имаш дръзновение към Господа, от всякакви беди ни освободи, та да ти викаме: Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

Икос 1

Творецът на Ангелите, като предузна по доброволното желание на твоето чисто сърце, което проявяваше усърдие в изпълнението на Неговата воля, още в майчината утроба с трикратния възглас те показа на света, че ще бъдеш истински служител на Света Троица и научи всички да ти викат така: Радвай се, защото си предвидян преди всички векове, че ще бъдеш верен Христов раб; радвай се ти, който в онова време си бил предопределен за блаженото и небесно жилище. Радвай се ти, който от майчина утроба си призван на служба на Небесния Цар като воин, искащ да Му бъде верен; радвай се, защото от Божията благодат си оправдан. Радвай се ти, който не само от Русия, но и от цялата вселена си прославен; радвай се ти, който с твоя трикратен възглас в утробата удиви родителите си и всички, които те слушаха.  Радвай се ти, който след своето рождение показа постнически иночески живот; радвай се ти, който яви чудно въздържание от майчината гръд. Радвай се, защото в сряда и петък никакво мляко не си вкусвал; радвай се, добър и избран плоде на благите родители. Радвай се, подателю на радост за скърбящите и милост за просещите с вяра от тебе; радвай се, прогонителю на злите скърби във всякакви произшествия. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

 

Кондак 2

Като виждат цяла Русия и другите страни по дадената ти, преподобни отче Сергие, Божия благодат, и бързата помощ, и всегдашното преславно чудотворство, те се удивяват. А ние всички, като се веселим, че имаме такъв милостив помощник, прославяйки Прославилия те и възхвалявайки тебе, благия раб и верния слуга Господен, Му възкликваме: Алилуия.

Икос 2

Като ти дарува Иисус Христос още в майчината утроба разум да прославяш Светата Троица и като те утвърди да имаш крепка вяра, несъмнена надежда и истинска любов към Него, сподоби те да устроиш преславен храм и чудна обител в името на Света Троица и да събереш в нея множество монаси. Заради това верните се научиха да ти пеят така: Радвай се, честно носило и похвало на Пресветата Троица; радвай се ти, който добре наставляваш към спасение събраното от теб стадо. Радвай се, честни образе на агънцата и пастирите; радвай се, правило на вярата и образ на духовната кротост. Радвай се, чисто и непорочно жилище на светините; радвай се ти, който още приживе се сподоби да видиш Пресвета Богородица с двамата апостоли. Радвай се ти, който се удостои с ангелско съслужение по време на извършване на литургията; радвай се ти, който стоиш цял в Божията благодат като в огън по време на светата литургия. Радвай се ти, който се причасти с онзи Божествен огън, влязъл в потира; радвай се ти, който си достоен за ангелско събеседване. Радвай се, преизпълнен с всякаква благост; радвай се, усърдни пазителю на душевната и телесна чистота. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

 

Кондак 3

С дадената ти свише сила, съзерцавайки бъдещето като с настояще, ти си възвестявал и на великия княз Димитрий за победата над многобройните прегорди агаряни, които искаха с огън и меч да опустошат Русия, предсказал си и от своята  монашеска група си дал двама монаси за помощ срещу противниците и като си викал постоянно към Бога с твоята свята молитва, си извършил победа над агаряните. Като те прославяме за това и като изпросваме такава твоя помощ срещу враговете на православното воинство, викаме на Бога: Алилуия.

Икос 3

Като мислеха родителите ти и хората за твоя трикратен в майчината утроба повик в църквата, и като се удивиха, разбраха, че ще има нещо преславно и чудно: и като узнаха по него за твоето радостно рождение, радваха се и ти принасяха радостни песни, казвайки: Радвай се отроче, добродушевно и благонадежно; радвай се рожбо, изпълнена с всякаква Божия благодат. Рдавай се ти, който ни явяваш пречудно постничество в младенчество; радвай се ти, който с него мнозина привеждаш в удивление и ги развеселяваш. Радвай се, защото с теб винаги беше благодатта Господня; радвай се ти, който от младини  с цялото си сърце и мисъл възлюби Бога. Радвай се ти, който имаш кротост, смирение и бдение; радвай се ти, който презря всичко красиво на този свят като бързо изчезващо. Радвай се ти, който заради Бога умъртви всички плътски похоти; радвай се ти, който със силата Божия победи многообразните коварства на лукавия. Радвай се ти, който много люде обърна от греховния път към Бога и ги спаси; радвай се, защото чрез теб се изпълваме с духовни сладости. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

 

Кондак 4

Като се избави от бурите на живота на този свят, който винаги се вълнува от вътрешни и външни злострадания, преподобни отче Сергие, дошъл си в безметежното небесно пристанище, на място злачно и прохладно, където са потоците на неизказаната сладост, нетленната храна на Божията слава, песните и гласовете на празнуващите. Там почиваш и се веселиш, като пееш с всички ангели на Бога: Алилуия.

Икос 4

Като чуваха, преподобни отче Сергие, хора от близо и далеч за твоя ангелоподобен живот и за изтичащата всякога струя на благодат на чудеса, че по твоите молитви прокажени се очистват, слепи проглеждат, хроми прохождат и прибягващите с вяра с различни недъзи подобряват здравето си, като се избавиха от тях, викаха към теб така: радвай се, мироварнице, подаваща лечение на всички недъзи, радвай се, бързомилостив свръхестествен безвъзмезден лекарю. Радвай се, съкровище на превелика милост и на състрадание към скръбните; радвай се, вместилище на всеусърдната грижа за хората. Радвай се ти, който си готов да положиш своята душа за човеците; радвай се, увеселение и отдих на прибягващите към тебе. Радвай се ти, който си оживил преславно мъртвеца с твоята молитва; радвай се ти, който си запълнил манастирския недостиг от храна. Радвай се ти, който изпроси от Бога да тече воден поток на сухо място; радвай се, че тази вода чудотвори по твоята молитва, като изцелява недъзи. Радвай се, от Бога излята бездно на чудеса; радвай се, подателю на желаните блага на дошлите при теб. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

 

Кондак 5

Явил си се като изпратена от Бога пресветла звезда, преподобни отче Сергие, украсявайки църковното небе и озарявайки с дадената ти от Слънцето на Правдата Иисус Христос, истинския Бог, благодат всички заблудени в морето на този страдалчески живот, прогонвайки мрака на печалите и мъглата на всякакви недъзи и скърби, като водиш към вечното Небесно Отечество пеещите на Бога: Алилуия.

Икос 5

Като видя преподобният Сергий, че в този свят всяка суета е причастна на тление, постара се с цялата си душа да благоугоди на Превечния Бог, и наистина, не напразно се потруди: защото замени тленното за нетленно, а най-вече се сподоби да предстои пред Страшния Престол на Владиката във вечна слава. Затова му пеем: Радвай се, защото където е Христос с тяло, там и ти пребиваваш; радвай се, защото там, като в огледало, съзерцаваш в Бога всичко любезно на Него. Радвай се, защото като съзерцаваш в Него молещите те за помощ, с твоята молитва ходатайстваш полезното за тях; радвай се, бърз помощниче на призоваващите те в битки православни. Радвай се ти, който с твоята молитва подаваш на руската страна победа над противника; радвай се, бързи застъпнико и утешителю на скърбящите. Радвай се, безвъзмезден изцелителю на душевните и телесни немощи; радвай се ти, който подаваш прохождане на сакатите и проглеждане на слепите; радвай се, лозов грозд, който ни храниш и веселиш; радвай се, пръчко на истинската Христова лоза, която дава много плод в подкрепа на православните; радвай се, благ и верен рабе и добър работнико на Христовото лозе. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

 

Кондак 6

Руската държава проповядва, богомъдри  Сергие, твоите трудове и болести, бдението и сухоежбината, подети заради твоето душевно спасение, заради това Господ те прослави със Своята Божествена слава. Затова си се явил в Църквата като насаден рай имащ за дърво на живота Самия Господ, вкусилите от Него презират всичко, което скоро загива в този свят и радостно влизат в прекрасното лозе, където ти, като предстоиш пред Него, викаш: Алилуия.

Икос 6

Възсия за Църквата и за нашата руска страна просвещението от съвършените твои добродетели, преподобни отче Сергие, за които благодарим на Небесния Отец, Който ти даде такава благодат на Своето величие. На теб, като на топъл за нас молитвеник, възпяваме радостно така: Радвай се ти, който ни явяваш ангелско житие; радвай се ти, който унищожаваш греховните страсти. Радвай се, образе на истинското смирение; радвай се, огледало на съвършеното търпение. Радвай се, велик наставниче на спасението; радвай се ти, който привеждаш грешните към изправление. Радвай се, известен изпълнителю на заповедите Христови; радвай се, изцеление на немощните души. Радвай се ти, който учиш да правим милостиня; радвай се ти, който заповядваш да се дават дрехи и храна на немощните. Радвай се, пустинниче, възненавидял светската почест и богатство; радвай се, постниче, който от младост послужи на Бога. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

 

Кондак 7

Като искаше да направиш себе си избран дом на Светия Дух, побързал си да шестваш по тесния и прискръбен път, водещ във Вечния Живот, като взе на рамо Кръста Христов, което като извърши чрез Божията благодат непорочно от твоята младост в изпълнение на Господните заповеди, достигнал си приготвеното за теб въздаяние в небесното всевесело пребиваване, и там благодарствено пееш на Бога: Алилуия.

Икос 7

Нова благодат ти показа Творецът и Владиката на всички, богомъдри Сергие, дори и да си умрял на земята по плът, но с душата си си винаги жив във вишните селения, като вършиш много и преславни чудеса на живеещите в света хора и помагаш с твоето топло ходатайство на викащите към теб така: Радвай се, девствениче по душа и тяло; радвай се, предивен наставниче на иноците. Радвай се, радост на нашите души; радвай се, бързо чуване на бедните. Радвай се, приятна грижа за скърбящите; радвай се, усърден пазителю на чистотата. Радвай се, надежда на безнадеждните; радвай се, увеселение на цяла Русия. Радвай се, чудоточно дърво на Иисусовия рай; радвай се, крине на райския цъфтеж. Радвай се, миро на Христовото благоухание, радвай се, защото чрез теб се донася радост. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

 

Кондак 8

Страшно и преславно чудо се явява на прибягващите към теб, богомъдри Сергие: защото с дадената ти Божия благодат незабавно изцеляваш просещите с вяра от всякакви многообразни телесни и душевни скърби, избавяш от беди, опазваш от напасти и на всички изпълняваш всякаква благополезна молба, и викаш към Бога: Алилуия.

Икос 8

Ти цял си, преподобни отче, във висините, но и долните не оставяш: винаги царстваш с Христа Вечния Цар и нас, грешните и недостойните, пред Него споменаваш, като се молиш за нашето спасение. Затова от нашето усърдие викаме към теб така: Радвай се ти, който остави имуществото и възлюби Христовата нищета; радвай се ти, който достигна до неизчерпаемото богатство. Радвай се ти, който се поклони на Светия Дух с всяко смирение; радвай се ти, който се яви непобедим воин Христов. Радвай се ти, който с крилата на богомислието съкруши вражеските мрежи; радвай се ти, който възвисяван от смирението, излетя във вечното жилище. Радвай се ти, който отвътре си просветен от благодатта; радвай се ти, който изтреби душевредната мъгла на страстите. Радвай се ти, който извърши живота си в дневни и нощни подвизи; радвай се ти, който вечно почиваш в невечерните дни на Царството Божие. Радвай се ти, който си се сподобил там с яденето на разумна храна; радвай се, защото с това блаженство си се удостоил вечно от Бога. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

 

Кондак 9

Всяко ангелско естество се удиви на великото твое дарование свише, защото на земята си показал невеществено житие, и в плът, като безплътен, си се явил. Заради това, като прие от Господа извършването на много чудеса, чрез чистата и боголюбезна твоя душа си причислен от Неговата благост към Небесните сили, в небесата пееш сега на всесилния Бог: Алилуия.

Икос 9

Многоречивите витии недоумяват как достойно да те славят, достоен за всяка слава, славни преподобни отче Сергие, защото още жив, си показал много свръхестествени преславни чудодействия, но и след смъртта си с Божията благодат не преставаш да ги вършиш. А ние, подтиквани от любов, дръзваме да ти пеем така: Радвай се, земен ангеле и небесен човече; радвай се ти, който живееш в плът духовно, на земята - небесно. Радвай се ти, който пребиваваш ангелски в човечество, в света надсветовно; радвай се ти, който съзерцаваш Господа с твоите душевни очи. Радвай се ти, който ходи пред лицето на Бога като раб пред Господа. Радвай се ти, който вървя пред Него като син пред Отца, като ученик пред Учителя. Радвай се, защото като воин пред Воеводата си готов да изпълняваш всички Негови повеления; радвай се, добър наставниче и управителю на своето стадо от монашестващи. Радвай се ти, който вървя от сила в сила, докато не ти се яви Бог на боговете в Сион; радвай се ти, който възлюби Единия Господ и на когото очите са винаги към Него. Радвай се ти, който Го търсиш във всички дни на своя живот и полагаш в Него своето намерение; радвай се ти, който не желаеш да видиш нищо на Небето и на земята освен Христа Иисуса. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

 

Кондак 10

Като искаше да спасиш душата си, в юношеска възраст си се отрекъл от своята воля и в ознаменуване на нейното отсичане, си постригал косите на своята глава и си бил монах, който се покори на Божията воля и началниците, поставени от Него, техните повеления си слушал като Самия Господ, без никога да прекословиш, но отвръщайки с дело на изпълнение на думата на заповедта. Всичко случващо се като верен раб благодарно си приемал от Господа, към Него, като предстоиш на Небесата, сега викаш: Алилуия.

Икос 10

Стена си за човеците, прибягващи към твоето застъпничество, преподобни богомъдри Сергие. Затова и за нас, идващите при теб и просещи твоето милостиво във всички нужди застъпничество пред Небесния Цар, бъди крепка стена и непобедимо ограждение, като ни ограждаш и опасваш със стена, за което ти викаме така: Радвай се, воине на Небесния Цар, който не се обвърза с житейски покупки, та да бъдеш угоден на Него; радвай се ти, който не пожела да работиш на двама господари – Бога и света, но само на Единия Бог. Радвай се ти, който от младост се въоръжи срещу своето тяло, този свят и дявола; радвай се ти, който с пост, поклони, стоене на молитва, бдение умъртви своята плът. Радвай се ти, който я умъртви преди тя да бъде жива със страстите; радвай се ти, който направи гърлото мъртво против приемането на сладости. Радвай се ти, който сътвори мъртъв езика против говорене на скверноти, клевети и лъжи; радвай се ти, който устрои мъртви ушите против слушане на душевредни неща. Радвай се ти, който направи мъртви ръцете против грабителство и всяко злотворство; радвай се ти, който сътвори мъртъв корема против преяждане и пиянство. Радвай се ти, който с трудове направи мъртви чреслата против нечистота; радвай се ти, който сътвори мъртви нозете против тичане в пътя на грешници и  събрание на нечестивци. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславeн чудотворче.

 

Кондак 11

Благодарствено пение на благотворителя Христа Иисуса, Който те прославя, преподобни отче, пеят високо всички православни, защото ти  дарува сила за вършене на много чудеса: слепи да просвещаваш, прокажени да очистваш, болни да лекуваш, бесни от демонско мъчителство да освобождаваш, толкова силен, така че и от недоведените при теб бесни, още по пътя демоните избягваха от тях и не се връщаха при тях, като се страхуваха от Божията сила в теб, която като прославяш всякога на Небесата, викаш към Бога: Алилуия.

Икос 11

Като светозарно светило възсияло в православната руска държава и в цялата вселена, с просвещаващата благодат на незалязващото Слънце, Иисус Христос, те виждаме, богомъдри отче: защото като предстоиш с невеществените пред Престола на Пресвета Троица във висините, си изпълнен с превелика радост и осияван от Божествените лъчи на Трислънчевата Светлина, озаряваш верните, които викат към теб така: Радвай се ти, който възлезе на най-високата планина на Божествените добродетели; радвай се, защото от нея лесно си възлязъл на небесната планина. Радвай се, защото от земната обител си се въдворил в небесната обител; радвай се, защото възхождайки там с душа, си ни оставил твоите свети мощи. Радвай се, защото твоите мощи изцеляват всякакви скърби и болести; радвай се, защото от твоите мощи демоните треперят. Радвай се, защото твоите мощи биват увеселение на тези, които са в печал; радвай се ти, който се затече в Горния Сион при Царя Небесен. Радвай се, защото като предстоиш там, ходатайстваш топло за всички нас; радвай се, защото умислостивяваш Неговото милосърдие за всички почитащи твоята памет. Радвай се, защото на всички верни изпълняваш всяко прошение за тяхна полза. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

 

Кондак 12

Като съзнаваме дадената ти от Бога благодат, тебе, всегдашния наш милостив отец, настоятелно просим: излей сега твоята топла молитва към Господа за нас, грешните, та като презре всички наши съгрешения, да ни дарува победа над враговете, както на цар Константин срещу Максентий, както на Давид срещу Голиат; да укрепи руската държава, да съхрани Своята Свята Църква непоколебима от разпри и разколи, да дарува изобилие от всякакви плодове на земята и да спаси и помилва всички православни християни, каквото като очакваме от Него по твоите молитви да получим, викаме към Него: Алилуия.

Икос 12

Като възпяваме дивния в Своите светии Небесен Цар, Който прослави тебе, верния Свой раб, преподобния отец Сергий, прославяме твоята милостива, бърза във всякакви нужди и печали помощ към нас, защото в теб прославяния Бог наш в Троица дивно се прослави с много чудодействия, на което като се удивляваме, викаме към теб така: Радвай се, великославни руски наш застъпниче, отче Сергие; радвай се, съвършен в добродетелите човече. Радвай се, дивен подражателю на съвършенството на нашия Отец Небесен; радвай се, преблаги и добри наставниче на монасите. Радвай се, образ на пустиножителите и устроителю на общежитието; радвай се, бърз помощниче и застъпниче на всички православни. Радвай се, известен умилостивителю на Небесния Цар и Бог; радвай се ти, който с твоето застъпничество изпреварваш многократно прошенията. Радвай се, покрове построен от Бога, с който се покриват мнозина; радвай се ти, който подтикваш ленивите с твоите христоподражателни нрави. Радвай се, доброзрачно всесветло сияние на евангелската светлина; радвай се, всякога просвещаващо озарение на Трислънчевата светлина на Света Троица. Радвай се Сергие, бърз помощниче и преславен чудотворче.

 

Кондак 13

О преславни чудотворче и бърз и пречуден застъпниче на всички нас във всички беди и скърби, богомъдри отче Сергие! Приеми сегашното наше приношение и с твоето богоприятно ходатайство умоли Господа на Силите, да подаде свише сила на православното наше воинство срещу противниците и на всички нас, като се очистим с Неговата благодат, да се избавим от геената и да достигнем в Небесата бъдещите блага, които Му викаме: Алилуия.

 

(Този кондак се чете три пъти, после икос 1, кондак 1 и молитвата.)

 

МОЛИТВА КЪМ ПРЕПОДОБНИЯ НАШ ОТЕЦ СЕРГИЙ

 

О свещеноначалниче, преподобни и богоносни отче наш, Сергие, който с твоята молитва и с вярата, и любовта към Бога, и с чистотата на сърцето, устрои още на земята твоята душа в обител на Пресветата Троица и се сподоби с ангелско общуване и с посещение на Пресвета Богородица, и прие дара на чудодействената благодат, а след твоето отшествие от земните особено се приближи към Бога, и се приобщи към Небесните Сили, но и от нас не отстъпи с духа на своята любов и ни остави твоите честни мощи, като пълен и преизливащ се съсъд на благодат! Като имаш велико дръзновение към Всемилостивия Владика, моли да спаси с Неговата благодат, която е в тебе, Неговите вярващи и прибягващи към теб с любов раби. Изпроси ни от великодаровития наш Бог всеки дар, на всички и на всекиго благопотребен, запазване на непорочната вяра, утвърждаване на нашите градове, умиряване на света, избавление от глад и пагуба, запазване от нашествие на другородци, на скърбящите утешение, на недъгавите изцеление, на падналите изправяне, на заблудените завръщане в пътя на истината и спасението, на подвизаващите се укрепване, на благодетелите преуспяване и благословение в добрите дела, на младенците възпитание, на юношите наставление, на незнаещите вразумление, на сираците и вдовиците застъпничество, на отиващите си от този временен живот към вечния добро приготвяне и напътствие, на отишлите си блажено упокоение, и всички нас, подпомагани от твоите молитви, сподоби в деня на Страшния Съд да се избавим от лявата част, а да бъдем съобщници на дясната страна и да чуем оня блажен глас на Нашия Владика: дойдете, вие, благословените на Отца Ми, наследете Царството, приготвеното вам от създание мира. Амин.

 

Молитва втора

О свещеноначалниче, преподобни отче, преблажени авво Сергие велики! Не забравяй до края твоите бедни, но ни споменавай в твоите свети и благоприятни молитви към Бога. Помени твоето стадо, което сам си пасъл и не забравяй да посещаваш твоите чеда. Моли се нас, отче свещени, за твоите духовни деца, като имащ дръзновение към Небесния Цар, не премълчавай за нас пред Господа и не презирай нас, които с вяра и любов те почитаме. Поменавай нас, недостойните, пред Престола на Вседържителя и не преставай да се молиш за нас на Христа Бога, защото ти беше дадена благодат да се молиш за нас. Тъй като не те считаме за мъртъв, защото макар и да си се представил от нас с тяло, но и след смъртта пребиваваш жив. Не отстъпвай духом от нас, като ни запазваш от вражеските стрели и всякакви бесовски прелести, и дяволски коварства, наш добри  пастирю; защото и да е винаги видима пред нашите очи раката с твоите мощи, но твоята свята душа, като предстои с ангелските воинства, с безплътните ликове, с Небесните Сили  пред Престола на Вседържителя, се весели достойно. Защото като те знаем наистина, че и след смъртта си жив, падаме пред теб и ти се молим, да молиш за нас Всесилния Бог за полза на нашите души и да ни изпросиш време на покаяние и да преминем безпрепятствено от земята на Небето, да се избавим от горчивите митарства, бесовете, въздушните князе и вечните мъки, и да бъдем наследници на Небесното Царство с всички праведници, угодили от века на Нашия Господ Иисус Христос. На Него подобава всяка слава, чест и поклонение с Неговия Безначален Отец, и с Пресветия, Благия, и Животворящия Негов Дух сега, и винаги, и вовеки веков. Амин.

 

Молитва трета

О небесен гражданино на Йерусалим, преподобни отче Сергие! Погледни милостиво на нас и издигни към небесната висота привързаните към земята. Ти си горе на Небесата; ние сме долу на земята, отдалечени от теб не толкова по място, колкото със своите грехове и беззакония; но към теб, като към сроден на нас, прибягваме и викаме: настави ни да ходим по твоя път, вразуми и ни ръководи. На тебе, отче наш, е свойствено милосърдие и човеколюбие: ти, като живя на земята, имаше грижа не само за своето спасение, но и за всички прибягващи към тебе. Твоите наставления бяха перо за писане на книжовник бързописец, което написваше в сърцето на всеки думи на живот. Не само телесните болести си лекувал, но повече си се явил изкусен лекар на душевните, и целият ти живот беше огледало на добродетели. Ако си бил толкова голям, светецо Божий, на земята, колко си сега на Небесата! Ти предстоиш днес пред Престола на Непристъпната Светлина и в него като в огледало виждаш всички наши нужди и прошения; ти се въдворяваш заедно с Ангелите, радващи се за един каещ се грешник. И човеколюбието на Бога е неизтощимо, и твоето дръзновение към Него е много: не преставай да викаш за нас към Господа. Изпроси с твоето ходатайство от Всемилостивия наш Бог мир за Неговата Църква, войнстваща под знака на Кръста, съгласие във вярата и единомъдрие, а за суетното мъдруване и разколите изтребление, утвърждаване в добрите дела, на болните изцеление, на скърбящите утешение, на обидените застъпничество, на бедстващите помощ. Не посрамвай нас, които с вяра прибягваме към тебе. Макар и да сме недостойни за такъв отец и ходатай, но ти, който беше подражател на Божието човеколюбие, направи ни достойни чрез обръщане от злите дела към добро житие. Цяла Богопросветена Русия, изпълнена с твоите чудеса и облагодетелствана с милости, те изповядва за свой покровител и застъпник. Яви твоите отдавнашни милости, с които си помагал на отците и не отхвърляй и нас, техните чеда, шестващи към теб по техните стъпки. Вярваме, че с духа си присъстваш при нас. А където е Господ, както ни учи Неговото слово, там ще бъде и неговият слуга. Ти си верен раб Господен и на Бога, Който е навсякъде; ти си в Него, и Той е в тебе, а повече си с нас с тяло. Тези нетленни и живоносни твои мощи като безценно съкровище ни ги връчи Богът на чудесата. Като стоим пред тях като пред тебе живия, падаме и се молим: приеми нашите моления и ги възнеси на жертвеника на Божието милосърдие, да приемем чрез тебе благодат и благовременна в нашите нужди помощ. Укрепи нас, малодушните, и ни утвърди във вярата, та несъмнено да се уповаваме да получим всички добрини от добросърдечния Владика по твоите молитви. А твоето духовно паство, събрано от теб, не преставай да управляваш с жезъла на духовната мъдрост: на подвизаващите се помогни, разслабените издигни, съдействай им да носят игото Христово в благодушие и търпение, и всички нас насочи да завършим живота си в мир и покаяние и да се преселим с упование в блаженото лоно на Авраама, където ти сега радостно почиваш след трудовете и подвизите, прославяйки с всички светии в Троица прославяния Бог, Отец и Син и Свети Дух. Амин.

 

Молитва четвърта

О преподобни и богоносни отче наш Сергие! Погледни милостиво към нас (имената), привързаните към земята, и ни възведи към небесната висота. Укрепи нашето малодушие и ни утвърди във вярата, та без съмнение да се уповаваме, че ще получим всички блага от добросърдечието на Владиката Бог по твоите молитви. Изпроси с твоето застъпничество всеки дар, благопотребен за всички и за всекиго и всички нас, подпомагани от твоите молитви, сподоби в деня на Страшния съд да се избавим от лявата част, а да бъдем съобщници на дясната страна и да чуем оня блажен глас на Владиката Христа: дойдете, вие, благословените на Отца Ми, наследете Царството, приготвено вам от създание мира. Амин.

 

Тропар на преподобния Сергий Радонежки

 

Тропар, глас 4

Ти, който си подвижник на добродетелите, като истински воин на Христа Бога, с големи борби си се подвизавал във временния живот, в пение, бдения и пости, бидейки образец на твоите ученици: затова и се всели в теб Пресветият Дух, с Неговото действие си светло украсен: но като имаш дръзновение към Светата Троица, поменавай стадото, което си събрал, мъдри, и не забравяй, както си обещал, да посещаваш твоите чеда, Сергие преподобни, отче наш.

 

Тропар, глас 4 (Намиране на мощите)

Днес пресветло блести царстващият град Москва, защото със светолъчни зари, осияван от мълниите на твоите чудеса, свиква цялата вселена, за да те похвали, богомъдри Сергие; а твоята пречестна и славна обител, която си създал с много трудове в Името на Светата Троица, отче, имаща стада от твоите ученици, се изпълва с веселие и радост. Ние пък, които празнуваме преславното намиране на твоите честни мощи, скрити в земята като благоуханен цвят и благовонно кадило,  с любов ги целуваме, приемаме различни изцеления и по твоите молитви се сподобяваме с прощаване на греховете, отче преподобни Сергие, моли Светата Троица да спаси нашите души.

 

Тропар, глас 8

От младини си приел Христа в твоята душа, преподобни, и най-много от всичко си възжелал да се отклониш от светското безпокойство: поселил си се мъжествено в пустинята и като чеда на послушанието в нея, си отгледал плодовете на смирението. С това като беше вселение на Троицата, с твоите чудеса си просветил всички, идващи при теб с вяра, изцеления си подавал обилно на всички, отче наш Сергие, моли Христа Бога да спаси нашите души. 

 

***

Превод от цъковнославянски: Наталия Стоянова 2012 г.

 

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта