Menu
K
P

 

СВЕТОТО СЕМЕЙСТВО В ЕГИПЕТ

публикувано  20.06.2016

Идването на Светото семейство в Египет, в търсене на убежище, представлява събитие от най-голямо значение в хилядолетната история на страната.

В Книгата на пророк Исаия пророкът дава божествено вдъхновено предсказание за въздействието, което Светият Младенец ще окаже върху Египет и египтяните: Пророчество за Египет. - Ето, Господ ще седне на лек облак и ще дойде в Египет. И пред лицето Му  ще потреперят идолите египетски, и сърцето на Египет ще се стопи в него. (Ис. 19:1).

Авторитетът на старозаветното пророчество, което предвещава рухването на идолите навсякъде, където отива Иисус, предвещава по-нататък благословението, с което ще бъде дарен Египет - че е бил избран за убежище на Светото семейство, а също така и народът, че е бил първият, който е изпитал въздействието на Христовите чудеса. Божието послание, предадено също чрез думите на Исаия: Благословен да е Моят народ – египтяни...  (Ис. 19:25),  е предвиждане на идването на св. ев. Марк в страната, където неговата евангелската проповед пуснала дълбоки корени през първите десетилетия на християнството. Исаия продължава с пророчеството си: В оня ден ще има жертвеник Господу всред Египетската земя, и паметник Господу – в нейните предели. Той ще бъде личба и свидетелство за Господа Саваота в Египетската земя, защото те ще викнат към Господа от потисниците , и Той ще им проводи спасител и застъпник и ще ги избави. (Ис. 19:19-20)

Според традицията на Коптската църква (нехалкидонска, монофизитска), споменатият „олтар”,  е този на църквата на Света Богородица в манастира Ал-Мухарак, място, където Светото семейство се установило за повече от шест месеца, а камъкът на олтара представлява „леглото”, върху което Младенецът Спасител лежал. Манастирът Ал-Мухарак е разположен буквално „в средата на египетската земя”, като точен географски център. Що се отнася до „колоните...”, няма по-конкретно доказателство от изпълнението на пророчеството от това, че Патриаршията на апостолската църква в Египет, основана от самия св. ев. Марк, се намира в Александрия, на северната граница на Египет.

Но пророчеството, плетейки картината на нещата, които ще се случат, не спира дотук. И Господ ще яви Себе Си в Египет; в оня ден египтяни ще познаят Господа и ще принесат жертви и дарове, ще дадат оброци Господу и ще ги изпълнят. (Ис. 19:21). С разпространяването на християнството в Египет, били построени надлъж и шир църкви и избраните за това места били главно посетените и благословени от Светото семейство временни убежища. Новият Завет отбелязва изпълнението на старозаветните пророчества,  както са разгърнати в тяхната историческа последователност. А след като си отидоха, ето, Ангел Господен се явява насъне Иосифу и казва: Стани, вземи Младенеца и майка Му, и бягай в Египет, и остани там, докле ти кажа; защото Ирод ще търси Младенеца, за да Го погуби. (Мат. 2:13)

Св. праведен Иосиф се подчинява. Взема един осел, за да пътува преблагата Божия Майка, все още толкова млада, с новородения Младенец на ръце. И така, те поели от Витлеем на тяхното предопределено пътуване, закаленият стар дърводелец, годеникът - Обручник на Св. Дева Мария, водещ за юздата магарето по неутъпканите пътеки на пустинния мрак.

Толкова мъчително било пътуването, изпълнено с опасности на всяка стъпка. През ония далечни времена имало три маршрута, които можело да се следват от пътнициите, преминаващи от Синай до Египет, прекосяване, което обикновено било предприемано на групи, защото без закрилата на добре организирани кервани, постоянните опасности, дори по известните и утъпкани пътища, били зловещо застрашителни.

Обаче, при тяхното бягство от яростта на детеубиеца Ирод, Светото семейство разбираемо трябвало да избягва напълно утъпканите маршрути и да следва неизвестни пътеки, водено от Бог и Неговия Ангел. Те вървели предпазливо ден след ден през скрити долини и неизследвани височни из скалистата пустош на Синай, понасяйки палещата горещина на слънцето през деня и острия студ на пустинните нощи, предпазвани от опасността от диви животни и свирепите племена, с прехрана, предоставяна по чудесен начин, като всичките човешки страхове на Младата Майка за Нейния Младенец били успокоявани от вярата, вдъхната Й при Неговото раждане.

И така, най-накрая те пристигнали благополучно, тъй като Бог бил предопределил Египет за прибежище на Този, Който трябвало да донесе вестта за мир и любов на човечеството.

Мъчителните пътеки, по които те вървяли през Синай и техните следващи пътувания из Египет, са отбелязани хронологично от Патриарх Теофил, двадесет и трети патриарх на Александрия (384 – 412 г.) Той свидетелства в своите знаменити хроники, че в навечерието на 6 хатор (коптски месец, съответстващ приблизително на ноември), след дълга молитва, Света Богородица му се явила и след като му разказала подробно за пътуването на Светото семейство за, в и от Египет, му наредила да запише какво е видял и чул.

Освен това, несъмнен факт е, че по времето, когато историческите събития били предавани устно от поколение на поколение, описанието на видението на Патриарх Теофил потвърдило устната традиция за свръхестествените явления, които придружавали пристигането на Дивното Дете в градовете и селата на Египет 400 години по-рано.

 

(следва)

 

превод от английски език: Наталия Стоянова


източник: Комисия при патриаршеската катедрала, начело с патриарха на Коптската църква Шеноуда III, изд. на Министерството на туризма на Египет, 1999 г. 

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта