Menu
K
P

 

Превод на акатист по предложение и в памет на блаженопочиналия Варненски и Великопреславски митрополит КИРИЛ

 

АКАТИСТ

НА СВЕТИЯ БЛАГОВЕРЕН ЦАР

И СТРАСТОТЕРПЕЦ НИКОЛАЙ ВТОРИ

 

 

Кондак 1

Избран от рождението страстотерпче и на Христовата любов въплъщение, възпяваме ти хвалебни песни, защото повече от всичко си възлюбил твоето отечество, ти пък, като имащ дръзновение към Господа, просвети нашите омрачени умове и сърца, та велегласно да ти пеем: Радвай се Николае, боговенчани царю и велики страстотерпче!

Икос 1

Творецът на Ангелите те изпрати на руската земята, като ангел незлобив, за вразумлемие на твоите люде, защото те избра по образа на Своя Единороден Син за жертва на изкупление греховете на руските люде, а ние, като се удивляваме на такова промишление на Вседържителя за теб, с умиление ти викаме:

Радвай се, на Христа уподобление,

радвай се, жертво на всесъжжение.

Радвай се, на руските царе украшение,

радвай се, на своята страна утвърждение.

Радвай се, на незлобието и всеопрощението образе:

радвай се, на твърдото изповедание крепосте.

Радвай се, на обидените истинно упование:

радвай се, на верните неразрушимо основание.

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 2

Като видя всеблагата Богомайка в Своя дял нашата страна осквернявана от мерзостта на разтлението, избра те от рождението като чист за очистване на Русия, та всички с несъмнена надежда да пеем песен: Алилуия.

Икос 2

Предвечният Разум те предопредели за спасение, като съчета в твоя живот, подобен на многострадалния Йов, твоето рождение и паметта на праведника. А ние в страданията за нашите грехове и повече за отстъплението от теб, Божия помазаник, със смирен трепет и сърдечно съкрушение, ти викаме така:

Радвай се ти, който хули и напасти от твоя народ претърпя:

радвай се ти, който състрадание към него до края има.

Радвай се, правило на Православната вяра:

радвай се, образе на Давидовата кротост.

Радвай се, светилниче на правдата:

радвай се, пазителю на истината.

Радвай се, на смиреномъдрието учителю:

радвай се, на Йововото търпение учителю.

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 3

Силата на Всевишния те осени, Божий Помазаниче, да дадеш противоборствено вразумление на лъжемъдруващия запад, та целият свят да вика на Бога: Алилуия.

Икос 3

Като имаше усърдие за благочестие, грижил си се усърдно, благоверни царю, за съзиждане на храмове, за прославяне мощите на Божиите угодници, за насаждане на християнско просвещение и за запазване на онеправданите от насилие, заради това православният свят те слави така:

Радвай се, на светителя Николай съимениче:

радвай се, на преподобния Серафим съмолитвениче.

Радвай се, на православието насадителю:

радвай се, на светлината Христова носителю.

Радвай се, на християнското царстване учителю:

радвай се, на православните страни пазителю.

Радвай се, на монашеските обители покровителю:

радвай се, на иконопочитанието попечителю.

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 4

Ти не си се побоял от бурята на дързостта, злоречието и безумието, страстотерпче Николае, като си казал: измяна, страхливост и измама навсякъде наоколо. Претърпял си кротко зли хули, заточение и умъртвяване, като си викал на Бога Вседържителя: Алилуия.

Икос 4

Като чуваше за безредието в твоята руска държава и като виждаше позора на християните, непрестанно си се молил да спаси Преблагата Царица православната Рус, заради това те възпяваме с такива похвални песни:

Радвай се, на Пречистата държавен почитателю:

радвай се, за честта на Нейните икони ревнителю.

Радвай се, в моленията за своите люде застъпниче:

радвай се, под държавния Неин покров техен връчителю.

Радвай се ти, който заради Христа чашата на страданията си изпил:

радвай се ти, който на измениците до край си простил.

Радвай се, благовонно кадило на молитвата:

радвай се, неугасимо кандило на вярата.

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 5

Като изпратена от Бога звезда си се явил на верните руснаци, които са се разселили, като ги събираш в едно в твое име и показваш път на покаяние за възраждането на Русия, та да се радват ангелите за каещите се грешници, които викат: Алилуия.

Икос 5

Като видя, че кротостта и смирението не успяват за обръщането, ти си възложил цялото си упование на Божията Майка и си предал целия себе си в ръцете на Вседържителя, та да вразуми и безумните, за да ти пеят:

Радвай се, на буйстващата гордост победителю:

радвай се, на венеца смирен носителю.

Радвай се, на немощните стена непобедима:

радвай се, към своите люде любов преизобилна.

Радвай се, с чудеса в Русия от Бога възхвален:

радвай се, от живеещите в разселване прославен.

Радвай се, за Русия жертва усърдна;

радвай се, за славяните сърце милосърдно.

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 6

Краищата на вселената проповядват твоята слава, твоят глас се носи по цялата земя: няма такава жертва, която не бих принесъл за благото на моето отечество, като научаваш с това твоите люде да пеят покайно на Бога: Алилуия.

Икос 6

Възсиял си повече от слънце за руската земя, свети Николае, като показа  застъпничество за твоите люде даже на твоята голгота, та всички да се обърнат към Христа и благодарствено да възпеят:

Радвай се светлина, излязла от изток:

радвай се, от тъмнината на запада не ослепен.

Радвай се, неизчерпаемо сияние на правдата:

радвай се, незалязващо светило на кротостта.

Радвай се, на грешниците вразумление:

радвай се, на праведниците прославление.

Радвай се, слуга Божий самодържавен:

радвай се, наистина свети царю православен.

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 7

Като искаше да утвърдиш православната вяра на земята, повдигнал си твоето царство на застъпничество за онеправданата сръбска страна, та като видят добрите твои дела, да прославят Небесния Отец, викайки: Алилуия.

Икос 7

Като нов Ной, строител на спасението на руския народ и пазител на сръбската страна те яви Господ, о Николае, подателю на победа на православните люде, та всички твои подвизи като споменаваме, винаги всички заедно да ти възпяваме:

Радвай се, на Свещеното Писание изпълнителю:

радвай се, на преданията на светите отци пазителю.

Радвай се ти, който дома на своята душа върху камъка

на Христа съгради:

радвай се ти, който Дома на Божията Майка с любов утвърди.

Радвай се, на руския кораб към спасение водителю:

радвай се, на славяните в беди надежден утешителю.

Радвай се, на християнските добродетели носителю:

радвай се, на греховните страсти изкоренителю.

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 8

Странно чудо виждаме върху тебе, благ и верен рабе Божий, от десницата на Всевишния многократно запазван и с царицата, и чадата, и твоите слуги с мъченически венец увенчан, заради това влезе в радостта на твоя Господ, а ние, от всички родове, викаме на Промислителя: Алилуия.

Икос 8

Всички възпяваме вашия могъщ подвиг, почитаме страданието, хвалим дълготърпението, ублажаваме вашата кончина. Наистина, кое е по-добро или по-хубаво от това, за да живеете, да умрете заедно в Христа за своите люде. А ние, недостойните ваши чеда, с едни уста и  едно сърце славим и възпяваме вашите имена така:

Радвай се, царице Александро нова,

радвай се, Алексее, наследниче небесен.

Радвай се, Олго, нова, богомъдра:

радвай се, Татяно, милосърдна.

Радвай се, Марийо, целомъдрена:

радвай се, Анастасийо, агнице свята.

Радвай се, радостна седморко, завет на новото царство:

радвай се, благоуханна цветна градино,

тържество на православието.

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 9

С всякакви чудеса явяваше Господ Своето благоволение към руските люде, докато не Го преогорчиха до край, но призовавани от теб към покаяние, великомъчениче царю, имаме надежда за прощение, та да викаме към Бога: Алилуия.

Икос 9

Красноречивите витии като безгласни риби не могат да изкажат висотата на твоето търпение, а ние като виждаме дълбочината на нашето падение, в съкрушение на духа възкликваме:

Радвай се, мъжество необоримо:

радвай се, вярност непоколебима.

Радвай се, на каещите се съвършено прощение:

радвай се, към упорстващите дълготърпение.

Радвай се ти, който на царстващия баща спази завета:

радвай се ти, който пред Царя на царете запази обета.

Радвай се, послушен на Бога много:

радвай се, нелицемерен в любовта.

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 10

Като искаше да се спасят всички човеци и да дойдат в разума на истината, Христос, Който основа Своята Църква върху кръвта на мъчениците, те положи, царю самодържавни, в основата на новия руски дом, та тези, които са в него да викат вярно: Алилуия.

Икос 10

Стена си на всички, които с вяра прибягват към тебе и непобедимо ограждение на православния свят, отче чедолюбиви, като научаваш всички верни да те призовават на помощ така:

Радвай се, лечение на  немощните с благодат:

радвай се, запълване на оскъдяващите с добродетели.

Радвай се, на пленените освободителю:

радвай се, на бедните защитителю.

Радвай се, на буйстващите въздържание:

радвай се, на страдащите от недъзи изцеление.

Радвай се, ново Слънце красно:

радвай се, очистителна река алена. 

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 11

Като принасяше даже до смърт пение на Пресветата Троица, служението си завършил и вярата си запазил и с нея всички православни християни подтикваш да пеят: Алилуия.

Икос 11

Изпратен от Светодателя на нашата земя, като агнец непорочен се принасяше в жертва за нашите грехове, та в покаяние да видим светлина и да ти викаме така:

Радвай се ти, който даваш образец на свят живот и кончина:

радвай се ти, който пострада за греховете на своята земя.

Радвай се ти, който се моли за своите врагове:

радвай се ти, който прости на своите мъчители.

Радвай се, в своя живот миротворче:

радвай се, от небесата на християните поборниче.

Радвай се ти, който със скиптъра духовно управляваш:

радвай се ти, който с порфирата на духа си украсен.

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 12

Благодат от Бога и от съборното съгласие на нашите отци ти се даде, Николае, да се молиш за нас за прощение на нашето отстъпление от теб, Божия помазаник, та с крепко упование да викаме: Алилуия.

Икос 12

Като възпяваме твоите страдания, свети страстотерпче, покланяме се на благодатта на Светия Дух, която се яви върху теб, та всички единодушно да ти викаме:

Радвай се, помазаниче Божий, непрестанен молитвениче:

радвай се, най-кротко възлюбено чедо Христово.

Радвай се ти, който помогна на царицата да бъда праведна:

радвай се ти, който приведе чедата и слугите си към Христа.

Радвай се ти, който просвети твоите люде в истината:

радвай се ти, който не посрами честта на отечеството.

Радвай се на Дух Светий верен притежателю:

радвай се на великата вяра до край проявителю.

Радвай се Николае, боговенчани

царю и велики страстотерпче!

 

Кондак 13

О свещеноначалниче, помазаниче Божий, мъчениче свети царю Николае, погледни милостово към твоето земно царство и твоите люде и умоли Вседържителя да не влиза в съд с нас, но да подаде велико прощение, изправяне от падението и възкресение на православното царство, на нас, които непрестанно викаме: Алилуия.

 

(този кондак се чете 3 пъти, след това икос 1, кондак 1 и молитвата)

 

МОЛИТВА КЪМ СВЕТИЯ ЦАР МЪЧЕНИК НИКОЛАЙ

 

О свети страстотерпче царю мъчениче Николае, Господ те избра за Свой помазаник, за да съдиш милостиво и право твоите люде и да бъдеш пазител на православното царство: това царско служение и грижата за душите със страх Божий си извършвал. Като те изпита като злато в горнило, Господ ти изпрати горчиви скърби, като на многострадалния Йов, накрая ти прати лишаване от царския престол и мъченическа смърт. Като претърпя кротко всичко това, като истински раб Христов, ти сега се наслаждаваш на небесната слава пред престола на Царя на всички заедно със светите мъченици: светата царица Александра, светия царски син Алексий, светите царски дъщери Олга, Татяна, Мария и Анастасия и твоите верни слуги.  Но като имаш голямо дръзновение към Христа Царя, заради Когото и пострада, моли с тях да опрости Господ греха на народа, който не попречи на твоето убиване, на царя и помазаника Божий, да избави Господ страдащата руска страна от свирепи безбожници, допуснати за нашите грехове и отстъплението от Бога и да възстанови престола на православните царе, а на нас да даде прощение на греховете и да ни настави на всяка добродетел, да придобием смирение, кротост и любов, които показаха тези мъченици, та да се сподобим с небесното царство, където заедно с теб и всички свети руски новомъченици и изповедници да прославим Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

 

МОЛИТВА ЗА ДАРУВАНЕ НА ПРАВОСЛАВНО ЦАРСТВО

 

Господи Боже наш, с умиление и въздишки, и със сърдечна мъка пристъпваме към Теб и падаме пред Теб, и с болка на духа ти викаме: съгрешихме, беззаконствахме, постъпихме несправедливо пред Теб, дари Твоите  дарове: на Църквата благолепие, изобилие от плодове, благоразтворение на въздуха, плодородие на земята, които си дарувал на светата Рус чрез самодържавното царство и които с пренебрежение приехме и не въздадохме благодарност на Тебе, нашия Владика и Щедроподател, а нещо повече, отрекохме се от Твоето владичество, което Си утвърдил чрез Твоя помазаник и православното царство. Възлюбихме земното повече от небесното и временното повече от вечното, и се лишихме и от двете. Обикнахме да вършим своята воля повече отколкото Твоята и с това се поробихме на Твоя враг. И изповядваме, че като истина и съд си докарал всичко това върху нас заради нашите грехове. Спомни си, Господи и казаното от Твоите нови пророци, които Си прославил в руската земя в тези последни времена, че ще даруваш на Твоите люде за краткото последно време, отново като силна защита и непоклатна стена, самодържавен цар, Твой благословен помазаник. И пак като знаем това, че този дар не е от човеците, нито, че се дарява от техните многоразмирни похоти, но се устройва от Твоето могъщество и воля и от Твоето благо промишление, затова и ти викаме със сълзи: въздигни ни духовни вождове, мъже в силата на Илия и Енох, та Твоята воля, възвестявана от тях, да се извърши неизменно, а нашата паднала и греховна воля отхвърляме тук пред Теб. И ако благоволиш да погледнеш милостиво на нас, недостойните Твои раби, посочи ни Сам Владико, избрания Твой самодържец, снабди го чрез Божествено помазание с всички духовни дарове за царско служение. Амин.

 

Тропар, гл.5

Лишаване от земното царство, окови и многоразлични страдания кротко си претърпял от богоборците, като свидетелства за Христа даже до смърт, страстотерпче велики Боговенчани царю Николае, заради това с мъченически венец на небесата те венча с царицата, и чедата, и твоите слуги Христос Бог, Него моли да помилва руската и българската страна и да спаси нашите души.

 

Кондак, гл. 3

На мирликийския застъпник си се показал подражател, царю свети, защото като изпълни Христовото Евангелие, си положил своята душа за твоите люде и си спасил от смърт виновните повече от невинните, заради това си се осветил с мъченическа кръв като великомъченик на Църквата Христова.

 

Величание

Величаем те, свети царю мъчение Николае и почитаме твоите честни страдания, които си претърпял в Христа за Русия.

 

 

ПРАЗНИЦИ НА СВЕТИТЕ ЦАРСТВЕНИ МЪЧЕНИЦИ

Ден на мъченичеката кончина на цар НИКОЛАЙ, царица АЛЕКСАНДРА, царския син АЛЕКСЕЙ, царските дъщери ОЛГА, ТАТЯНА, МАРИЯ  и АНАСТАСИЯ.

4/17 юли 1918г.

 

Свети цар мъченик НИКОЛАЙ

Род. 6/19 май 1868г.

Имен ден: 6/19 декември

 

Света царица мъченица АЛЕКСАНДРА

Род. 25 май/7 юни 1872г.

Имен ден: 23 април/6май

 

Свети царски син мъченик АЛЕКСЕЙ

Род. 30юли/12 август 1904г.

Имен ден: 5/18 октомври

 

Света царска дъщеря мъченица ОЛГА

Род. 3/16 ноември 1895г.

Имен ден: 11/24 юли

 

Света царска дъщеря мъченица ТАТЯНА

Род. 29 май/11 юни 1897г.

Имен ден: 12/25 януари

 

Света царска дъщеря мъченица МАРИЯ

Род. 14/27 юни 1899г.

Имен ден: 22 юли/4 август

 

Света царска дъщеря мъченица АНАСТАСИЯ

Род. 5/18 юни 1901г.

Имен ден: 22 декември/4 януари

 

***

 

превод от руски език – Наталия Стоянова - 2013 г.

 

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта