Menu
K
P

 

1 ОКТОМВРИ - СВЕТИ ЙОАН КУКУЗЕЛ

Публикувано от   pastir.bg   30.9.2016

Когато България била под византийско робство, в мал­кия град Драч имало едно добро и умно дете Йоан. То било сираче. С майка си живеели в бедна къща на края на града. Йоан много жалел отрудената си майка. Помагал й във всич­ко според силите си. Всяка сутрин повеждал единствената им бяла козичка на паша. Когато тя хрупала сочна трева, той изваждал от торбичката си любимата свирка и свирел до забрава. Имало случаи, когато се увличал толкова, че започвал да пее песни, на които сам съчинявал не само думите, но и мелодията. Бил надарен с чуден глас и който мине, се спирал да го слуша.

Един ден по пътя за Драч се задал знатен конник. Той спрял коня си и дълго слушал, а песента на Йоан се леела като бистър горски поток. Когато спрял, пътникът се приближил и го попитал:

- Как се казваш, сладкопойно момче и откъде си?

- Аз съм българче от Драч и се казвам Йоан.

- Желаеш ли да дойдеш в Цариград да се учиш?

- Желая, но трябва да питаме мама.

Тръгнал с бавен ход конникът, а Йоан подтичвал след него и все дърпал козичката, която искала да пасе. Когато дошли в бедния дом, майката се смутила. Натъжила се за раздялата, но не спряла любимия си син. Скоро Йоан постъ­пил във висшата царска школа в Цариград. Бързо надминал по успех другарите си. Не било лесно да усвои чуждия гръцки език. Гордите господарски деца го подигравали. Веднъж го запитали какво е ял, а той отговорил на гръцко-български „кукиа ке зелиа”(бакла със зеле). Оттогава започнали да го наричат „Куку- зел”. Но скоро умните хора му дали най-заслуженото име „Ангелогласен”. Удивителни били дарбата, усърдието и доб­рото му поведение.

Като завършил с отличие, императорът го назначил за дворцов певец. Това не удовлетворявало чистия и умен мла­деж. Шумните веселби в двореца и разпуснатите нрави не му допадали. Най-много обичал от сърце и с топъл глас да пее в голямата църква „Света София”. Истинска духовна храна на­мирал в църковните песнопения, които издигат високо духа.

Когато оставал сам, мъка свивала сърцето му. Той тъгу­вал за своята майка. Един ден тръгнал за Драч. Като набли­жил родния дом, чул странно пеене. Не било позната песен, а нареждане през сълзи. Майка му изплаквала мъката си по него с думите: „Йоане, где си мое мило дете?” Йоан силно се раз­вълнувал и веднага записал тъжната мелодия на ноти. Жал­бата на своята майка и на всяка майка за детето отразил в известната до днес творба „Полиелей на българката”.

Йоан се върнал отново в Цариград, но шумният живот в двореца все по-силно го отблъсквал. Императорът обаче не искал да се лиши от чудния му глас. Единственият изход бил да избяга тайно. Облякъл скъсана вехта дреха, начернил ли­цето си до неузнаваемост и бос с тояга в ръка напуснал дво­реца като просяк. Стигнал Света Гора и се представил като козар на игумена на най-големия манастир - Лаврата.

Наели го и всеки ден ангелогласният изкарвал козите на паша. Там се усамотявал, но песента напирала в него. Един ден запял сладкогласно. Дочули го братя и доложили на игу­мена.

- Да не си ти Йоан Кукузел, когото императорът търси? - запитал го той.

- Аз съм, но желая усамотение и чист живот, далеч от дворцовата суета - бил отговорът.

Игуменът го разбрал и му разрешил да живее в един уса­мотен скит край Лаврата. Само в събота и неделя Йоан ид­вал в манастирския храм и пеел. Всички занемявали от уми­ление. Приел монашество и се отдал на църковно служение. Съчинил много песнопения. В тях влагал елементи от българ­ската народна песен. Най-красиви молитвени песни съчинил за Майката Божия, покровителка на Света Гора. Пеел ги с много сърдечна топлота и през дългото нощно богослужение никога не сядал. Унесен в духовна сладост, не сещал умора, но краката му заболели. Остарял и починал. Погребали го с почит.

До днес Ангелогласният монах е известен като ненадми­нат певец. Учел и другите, но успявали само надарените и трудолюбивите, защото творбите му били трудни за изпълне­ние. Разпространени по всички християнски страни, те просла­вят българското духовно музикално творчество.

Освен това богатство, свети Йоан Кукузел е оставил скъп завет на потомците: стремеж към чиста духовност в музика­та, която издига духа над световната суета и извисява до не­бесата.

 

Жития на българските светии, изд. Манастир „Св. Вмчк Георги Зограф”, Света Гора, С., 2002 г., с. 53.

2016 pastir.bg