Menu
K
P

 

АКАТИСТ

НА СВЕТИ ПРАВЕДЕН ЙОАН КРОНЩАДСКИ

Кондак 1

Избран угодниче и преславен чудотворче, отче праведни Йоане, преславно украшение на град Кронщад! Ти, от детство като си последвал Христа, пожелал си да се съразпънеш с Него и като утвърди живота си в Него, си приел от Бога дара на чудесата и с живоносно слово си нахранил всички. А ние, недостойните, като благодарим, ти викаме:

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

Икос 1

Ангел светъл още като отрок, наяве си видял, отче Йоане, който ти каза, че по повеление на Господ ти е определен да те опазва във всички твои пътища. Затова, като те знаем за избраник Божий, ти зовем така:

Радвай се, избран съсъд на Божията благодат;

радвай се, от детство с Божието слово наставляван.

Радвай се ти, който в юношество се сподоби с явяването на Ангела Хранител;

радвай се ти, който от младост се предаде на водачеството на Светия Дух.

Радвай се ти, който възприе благочестието на боголюбивите си родители;

радвай се ти, който се огради с целомъдрие и чистота.

Радвай се ти, който с цялото си сърце внимаваш към твоя духовен наставник;

радвай се ти, който с почитание придоби благоволението на твоите родители.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 2

Предузна, богоносни отче Йоане, че много беди и съблазни идват върху Руската Църква и Божиите чеда ще бъдат гонени, увещавал си хората, казвайки: покайте се, стойте в Православната вяра, укрепявайте се и славете Господа, като Му зовете: Алилуия.

Икос 2

Наставляван от Божествения разум, всеблажени отче Йоане, просвещавал си със светлината на Богопознанието всички, които идваха при теб. Ние пък, научавани от твоите писания, ти викаме така:

Радвай се, пламенни служителю на евангелската Истина;

радвай се, немлъкващ възвестителю на думите за вечен живот.

Радвай се ти, който угоди на Бога с твоето пламенно житие;

радвай се ти, който прослави Божията Църква с твоите писания.

Радвай се ти, който съзерцава винаги Кръста Христов пред очите си;

радвай се ти, който от цялата си душа пожела да се съразпънеш с Христа.

Радвай се ти, който с цялото си сърце възлюби Бога и ближните;

радвай се ти, който подаваш утешение на хората, които са в скърби и печали.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 3

Със силата на Божествената благодат като светилник многосветъл на Православната Църква, си просиял в град Кронщад, праведни Йоане и като просвети людете, седящи в греховна тъмнина и смущавани от съблазънта на богоборчеството, наставлявал си да пеят на Бога: Алилуия.

Икос 3

Като имаше пастирска любов, праведни отче Йоане, побързал си към хората, нямащи покрив и насъщен хляб и погиващи в отчаяние, и с любов и милосърдие си ги придобил за Христа. Ние пък, благодарно ти зовем така:

Радвай се, в Божия храм дръзновен молитвениче за хората;

радвай се, милостив помощниче на вдовици и сираци.

Радвай се ти, който подбуждаш към покаяние окаменелите по сърце;

радвай се ти, който просвещаваш с Божествена премъдрост непознаващите Бога.

Радвай се, тихо изправяне на непокорните и злонравните;

радвай се, ревностно изобличаване на ленивите и маловерните.

Радвай се, неустрашим проповедниче на Божието Царство и неговата правда;

радвай се, неуморим воине против коварствата на поднебесните духове на злобата.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 4

Като предузна бурята на злочестието, повдигана срещу нашата свята Църква, отче Йоане, като верен страж на дома Господен, поучавал си Божиите чада да бдят, да ходят право в истинската вяра и да пребивават непорочно в Господните заповеди, та да спаси Господ Своите люде, които в покаяние Му викат: Алилуия.

Икос 4

Божиите люде, като чуваха, че ти, отче Йоане, си избран и преизпълнен с благодатни дарове съсъд, не само от Кронщад, но и от всички краища на земята прибягваха към тебе, тъй че да намерят изцеление и помощ. С тях и ние, като на топъл ходатай пред Бога, умилно ти викаме:

Радвай се, сеятелю на правдата, който храниш гладните за вечен живот;

радвай се, изобличителю на неправдата, който ограждаш верните от греховната заблуда.

Радвай се ти, който посочваш пътя към Бога на заблудените и неразумните;

радвай се ти, който с твоите писания наставляваш Божиите чеда.

Радвай се непрестанно упование на скърбящите и обременените;

радвай се, благодатно лекуване на болните и страдащите.

Радвай се, избран съсъд, дивно украсен с даровете на Светия Дух;

радвай се, най-светъл светилниче, поставен от Бога на църковния свещник.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 5

Като многосветла звезда си просиял със свещенолепния твой живот, пастирю Христов Йоане! Защото си ограждал връченото ти от Бога стадо от вълците, които го погубват, зовейки: покайте се и ще бъдете живи, премахнете лукавството от вашите души, та с чисто сърце да видите Бога и да Му възпеете: Алилуия.

Икос 5

Като познаваше множество хора, чакащи утешение, като апостол Христов си обхождал руските градове и села, изящни чудотворче, сеейки словото Божие, изцелявайки недъгавите и изправяйки маловерните, като беше всичко за всички, та по всякакъв начин да се спасят. Ние пък, като почитаме твоите болести и трудове, ти викаме така:  

Радвай се, защото със силата на благодатта си укрепявал немощните;

радвай се, защото с твоите молитви си довеждал до покаяние грешните.

Радвай се ти, който насищаш гладните и жадните за заповедите Христови;

радвай се ти, който с Христовото благовестие привеждаш хората до Божията правда.

Радвай се ти, който с твоите молитви укрепваш във вярата маловерните;

радвай се ти, който с Божията сила подаваш на немощните здраве.

Радвай се ти, който благоговейно си обходил с проповед нашата земя;

радвай се ти, който си възпял като мъдро Божие творение този свят.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 6

Проповедници на твоите чудни деяния, се явиха мнозина, блажени Йоане: богати и бедни, старци и юноши, защото ти на всички си изливал щедро твоята любов. Затова не само православни, но и иноверни със силата на твоите молитви получиха Божията милост, като пеят на Бога: Алилуия.

Икос 6

Възсиял си в Православната Църква с твоя живот по-силно от северно сияние, блажени Йоане, като посочваш правилния път на хората. Затова моли Господа на силите, да се утвърди светата любов в нашите сърца, за да не могат нито скръб, нито теснота, нито смърт, нито благата на този свят да разделят от Божията любов нас, които с благодарност ти викаме:

Радвай се ти, който завещаваш да пазим в чистота Православната вяра;

радвай се ти, който поучаваш да ходим по тесния път на Христовите заповеди.

Радвай се ти, който подаваш радост на тези, които са в скърби и печали;

радвай се ти, който призоваваш грешниците към истинско покаяние.

Радвай се ти, който възвестяваш бъдещето чрез Божия промисъл;

радвай се ти, който ограждаш от вражеските мрежи нашето отечество.

Радвай се ти, който заповядваш да пазим свято мира с Бога;

радвай се ти, който послужи на верните люде със словото и любовта.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 7

Като искаше Всеблагият Господ да спаси хората на нашата земя и да ги приготви за жертвено служение, изпълни те, всеблажени Йоане, с дух на пророчество, премъдрост и разум та, наставлявани с твоето слово, в дните на идващите изпитания непоколебимо да викат към Бога: Алилуия.

Икос 7

Като те знаят боголюбивите люде за нов избраник Божий, всеблажени Йоане, принасящ всеки ден безкръвната Жертва и молещ се с дръзновение за всички на Христа, прибягваха с вяра към теб и се изцеляваха. Затова и ние, изпълнени с твоите благодеяния, с любов те възпяваме така:

Радвай се, прилежен молитвениче за нас пред Божия Престол;

радвай се, усърден проповедниче на истинското покаяние.

Радвай се, защото ни наставляваш да работим без леност на Христа Бога;

радвай се, защото ни призоваваш да стоим на божествена стража.

Радвай се ти, който показа образец на въздържание и целомъдрие на верните;

радвай се ти, който мъдро защити твоето паство от ереси и разкол.

Радвай се, ревностен просветителю на живеещите в тъмнината на незнанието;

радвай се, оградо на човешките души от житейската суета.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 8

Странно чудо виждаме, явено на теб, предивен пастирю Христов Йоане! Защото Сама Пречистата Божия Майка нарече теб и верните люде най-мили чеда на Небесния Отец. Заради това ние, утешавани от тези слова, викаме на Царя на вековете: Алилуия.

Икос 8

Разпалван целият от Божествено желание, преизпълнил си се с Христовата любов, добър пастирю! Ние пък, немарливите, като не придобихме нейните съкровища, показахме се достойни за много скърби и печали. Обаче, като те знаем за незаспиващ помощник, с упование ти зовем така:

Радвай се, избран съсъд на Христовата любов;

радвай се, удостоен с явяването на Божията Майка.

Радвай се, незагасващ светилниче на Христовата Църква;

радвай се, ходатаю и попечителю за целия свят.

Радвай се, ревнителю за мира и Божията правда;

радвай се, насадителю на благочестието и добронравието.

Радвай се, похвало и украшение на Руската Църква;

радвай се, благодатно утвърждение на нашата земя.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 9

На всички люде, които са в неведение, скърби и печали, за пастир и предивен чудотворец те въздигна Господ, отче Йоане, за да наставляваш грешните в правия път, да обръщаш неверните към Бога и да изцеляваш болните, та всички дружно да възпеят спасителната песен: Алилуия.

Икос 9

Красноречивите витии бяха безгласни за дадената ти благодат, предивни Йоане, когато с една дума си привеждал хората от греха към покаянието, недъгавите си въздигал от одъра на болестта, бесове си изгонвал. Ние пък те прославяме като чудотворец и угодник Божий така:

Радвай се, дивен лекарю на обхванатите от страсти;

радвай се, безвъзмезден изцелителю на продължително боледуващите.

Радвай се ти, който привеждаш отпадналите към Бога;

радвай се ти, който страшно изобличаваш безбожниците.

Радвай се, кротки възпитателю на каещите се;

радвай се, щедри подателю на милостиня.

Радвай се, ревностен насадителю на християнското просвещение и благочестие;

радвай се, мъдри пътеводителю на младите по пътя на правдата.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 10

Като искаше да спасиш руските хора, съблазнявани от ереси и неверие, отче Йоане, изобличил си бесовските коварства и си явил твърдо православното изповядване на вярата. Заради това си достигнал Небесното Царство, където с Ангелите и събора на светиите непрестанно молиш за нас Бога и Му пееш: Алилуия.

Икос 10

Като твърда стена си се явил за страдащите хора, идващи при теб от всички краища на руската земя, богоносни отче Йоане. Затова и нас, бедстващите и немощните по душа и тяло, укрепи с твоите молитви, ограждани от тях,  принасяме ти тази похвала:

Радвай се, неугасим светилниче, запален от огъня на Светия Дух;

радвай се, благоуханен крине, напоен от Божията благодат.

Радвай се, многоплодна лоза, хранеща верните с благодатни дарове;

радвай се, сол на земята, запазваща от греховно тление.

Радвай се, тихо пристанище на обхванатите от буря в житейското море;

радвай се, блага помощ на изнемогващите душевно и телесно.

Радвай се, премъдър сърцеведче, който ограждаш верните люде от мъдруването на този свят;

радвай се, сеятелю Христов, който развеселяваш сърцата на мнозина с евангелското сияние.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 11

Достохвална песен ти принасяме, отче Йоане, прославил с целия си живот Бога. И както на земята си умолявал Владиката на света за всички мъже и всички жени, така и сега на Небето възнеси твоите молитви, та в нашето отечество винаги да се възпява победната песен на Бога:  Алилуия.

Икос 11

Като светозарна свещ те знаем, избран от Бога отче Йоане, защото ти и след заминаването си от земните към Небесните, винаги ходатайстваш за нас пред Божия Престол в събранието на светиите и ангелските сили. Заради това благодарствено ти зовем така:

Радвай се, защото в твоя подвиг дивно се прослави името на Пресветата Троица;

радвай се, защото с твоето благочестие и вяра се украси Църквата Христова.

Радвай се, богомъдри наставниче на пастирите;

радвай се, добър учителю на монахините.

Радвай се ти, който поучаваш съпрузите свято да пазят брачния съюз;

радвай се ти, който увещаваш чедата да почитат своите родители.

Радвай се, защото с твоето състрадание към ближните се утоляват скърбите и печалите;

радвай се, защото по твоите молитви грешните се обръщат към пътя на спасението.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 12

С благодатните дарове на Светия Дух те изпълни Господ, отче наш Йоане, с тях ревностно си послужил на Божия народ. Възнеси молитва към Бога и за нас, та като постигнем вярата, надеждата и любовта, да бъдем причастници на живота в Христа и да се сподобим да възпяваме благодарствената песен: Алилуия.

Икос 12

Като възпяваме твоя достохвален живот на земята и славата, която си придобил на Небето, отче Йоане, прибягваме в създадената от теб обител и коленопреклонно се молим пред твоята гробница, а като намираме от нея изцеление и помощ, възгласяме ти така:

Радвай се, изряден проповедниче, който добре възревнува подвига на апостолите и пророците;

радвай се, пастирю на руската земя, от Бога избран и прославен.

Радвай се ти, който дивно устрои обителта на твоя преподобен покровител Йоан Рилски;

радвай се ти, който славно украси с тази обител града на свети Петър.

Радвай се ти, който събра монахините във възобновената обител;

радвай се ти, който като чедолюбив баща имаше постоянна грижа за тях.

Радвай се ти, който подаваш бърза помощ на всички прибягващи към теб;

радвай се ти, който с твоето слово, живот и вяра ни яви образа на добрия пастир.

Радвай се Йоане, предивен молитвениче на руската земя.

 

Кондак 13

О, свети праведни отче Йоане, всеруски светилниче и предивен чудотворче! Приеми това наше хвалебно пение и умоли Христа Бога да утвърди светата Църква в благочестие, да запази единството в съюза на мира и Христовата любов, та и ние да възпеем с теб на Бога: Алилуия.

(Този кондак се чете три пъти, след него икос 1 и кондак 1)

 

Молитва към свети праведен Йоан, презвитер Кронщадски, чудотворец

О велики чудотворче и предивен Божий угодниче, богоносни отче Йоане! Погледни милостно към нас и приеми добросърдечно нашето моление, защото Господ те сподоби с велики дарования, да бъдеш ходатай и постоянен молитвеник за нас. Защото ето, връхлетени от много греховни страсти и разяждани от злоба, пренебрегнахме Божиите заповеди, не принесохме сърдечно покаяние и сълзи на въздишки, заради това се явихме достойни за много скърби и печали.

А ти, отче праведни, като имаш голямо дръзновение към Господа и състрадание към ближните, умоли Всещедрия Владика на света, да продължи Своята милост към нас и да има търпение към нашите неправди, да не ни погубва заради нашите грехове, но милостиво да ни дарува време за покаяние.

О светецо Божий, помогни ни да запазим непорочно православната вяра и благочестиво да пазим Божиите заповеди, да не ни обладае никакво беззаконие, нито да се посрами Божията Правда в нашите неправди, но да се сподобим да достигнем християнска, безболестна, непосрамна, мирна кончина и да се приобщим с Божиите Тайни.

Още те молим, отче праведни, да се утвърди нашата Света Църква до края на вековете, изпроси за нашето отечество мир и процъфтяване в Божията Правда и го запази от всякакви злини, та по този начин нашите народи, пазени от Бога, в единомислие на вярата и във всяко благочестие и чистота, в красотата на духовното братство, бодърстване и съгласие да свидетелстват: че с нас е Бог! В Него живеем, и се движим, и съществуваме, и пребъдваме вовеки. Амин.  

 

Друга молитва към свети праведен Йоан, презвитер Кронщадски, чудотворец

О свети праведни отче Йоане, всеруски светилниче и предивен чудотворче!

Ти от младенчески години си бил избран от Бога и пламтейки духом, си послужил на хората като истински пастир с живот, слово, любов, вяра, чистота. Заради това те молим, праведни отче: моли Човеколюбеца Бога да огради Светата Църква с мир и тишина, да запази руската и българската земя в благоденствие, да изпълни пастирите преизобилно с благодат и истина, да умъдри властите, да укрепи православното воинство, немощните да изцели, развратените да изправи, младите да възпита, старците и вдовиците да утеши и всички нас да сподоби да прославяме в Небесното Царство с всички светии Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и вовеки веков. Амин.

 

Превод от църковнославянски: Наталия Стоянова - 2016 г.

 

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта