Menu
K
P

 

Превод на акатист по предложение и в памет на блаженопочиналия Варненски и Великопреславски митрополит КИРИЛ

 

АКАТИСТ

НА СВЕТИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ

СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

 

 

Кондак 1

Избрани от Царя на силите Господ Иисус за апостоли на славянския род, богомъдри Методие и Кириле, с песни ви възхваляме, наши застъпници, а вие, с вашето предстателство, като имате дръзновение пред Господа, от всякакви беди избавяйте нас, които зовем: Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

Икос 1

Творецът на Ангелите и Господ на силите ви възложи да бъдете просветители на славянския род; заради това и Неговата благодат беше с вас, ограждаща и укрепваща ви през дните на вашия земен живот, имайки я за помощница, по градове и пустини с дела и слова сте проповядвали на всички за слава Божия. Затова и ние, чрез вас във вярата Христова на роден език просветени, ви пеем казвайки:

Радвайте се, благовестители на Евангелската радост;

радвайте се, носители на чудодействената благодат.

Радвайте се, че много скърби за името Господне сте понесли;

радвайте се, че прелестите на този свят сте отхвърлили.

Радвайте се, че още от деца от Бога сте благословени;

радвайте се, че от Него с изповеднически венци сте украсени.

Радвайте се, защото човешката слава сте презрели и в усамотение за Господа сте копнели;

радвайте се, че по Неговата воля със славно дръзновение на силните в този свят сте благовестили.

Радвайте се, че заради това от Владиката на всички в светлия рай сте приети;

радвайте се, пред Него наши топли ходатаи.

Радвайте се, че по молитвите ви, в нашата вяра утвърждение имаме;

радвайте се, че по предстателството ви, ересите се изкореняват.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 2

Като беше отрок свети Кирил, в нощно видение, избра си за сестра девицата Премъдрост-София и разказа това на своите родители. А те, като разумяха в това, че чедото им ще е на премъдростта служител по волята Божия, изцяло се постараха да го научат на знание и отговорност, а виждайки в него бързо умствено преуспяване, пееха на Бога: Алилуия.

Икос 2

Като изпита естеството на необозримия Разум, Кирил преуспяваше в премъдростта повече от връстниците си, и още като момък се прослави, и с благодушния си образ в царските палати за млад царев син беше въдворен. Но той, като презря земната слава, търсейки единствено нужното за спасение, се посели в пустиня, та в пост и молитва да придобие безстрастие. Заради тези същите и воеводата Методий отиде на гората Олимп, за да служи на Господа като инок. Поради това, за да се научим и ние да презираме светските изкушения, като само на Христа Бога да угодим, Неговите угодници възпяваме така:

Радвайте се, слава от хората не прелъстена;

радвайте се, крепко прилепени към пустиножителството.

Радвайте се, просветени от Господ в чудни сънища и видения;

радвайте се, защото и човешката мъдрост ви способства за спасение.

Радвайте се, защото Словото Божие и писанията на светите отци повече от философията сте възлюбили;

радвайте се, защото на закона Господен не само внимателни слушатели сте били, но и сътворци.

Радвайте се, защото характерните дяволски козни срещу пустиножителите сте победили;

радвайте се, защото поради това ви се даде власт над изкушенията и страстите.

Радвайте се, защото вашите подвизи ви придобиха венеца на живота;

радвайте се, защото и сега на подвижниците и постниците сте съучастници.

Радвайте се, на всички грешници пред Бога благи застъпници;

радвайте се, на нашите души от сатанинската лъст защитници.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 3

По силата на царските моления, свети Кирил се принуди да остави уединението си заради пастирско служение в Цариград, дето за Слава Божия с учения и дела проповядваше и иконоборческата ерес посрамяше. Поради това и нас, о свети отче, в православието утвърди, отпадналите от истинската вяра единоплеменниците наши към единоверието възвърни, та всички славяни заради своите просветители с едни уста да възпеем Христа Бога: Алилуия.

Икос 3

Като имаше силата на премъдростта, свети Кириле, ведно с монах Георги, ти си се отправил към агаряните на спор заради вярата и от свети Григорий Богослов духовно просветен, със силата на твоето слово си посрамил нечестивите, откривайки им в многобройни аналогии тайната премъдрост на Света Троица. А те, от завист разпалени, поискаха с отрова да те погубят, но ти като си вкусил, не си претърпял никаква вреда, а здрав си пристигнал при свети Методий в обителта, където заедно с него труда иночески пак си подел, като озарихте пустинята с подвига си свят. Поради това, с предстателството си и нас просветлете, които с любов ви пеем:

Радвайте се, на славата Божия доброгласни кимвали;

радвайте се, на Неговата Църква стълбове твърди.

Радвайте се, че в подобия сте проповядвали тайната на Света Троица;

радвайте се, че въплощението на Бог Слово пред сарацините неустрашимо сте изповядвали.

Радвайте се, на елини, иудеи и варвари просветители;

радвайте се, на Триединния Бог благовестители.

Радвайте се, защото чрез вас се посрами иконоборческата лъст;

радвайте се, защото от вас увяхва нечестието агарянско.

Радвайте се, защото на истината Христова, неведущите ви имат за учители;

радвайте се, защото изкушаваните от съмнения ви придобиват за наставници във вярата.

Радвайте се, защото прогневилите Господа ви имат пред Него за застъпници;

радвайте се, защото благоугаждащите Му, ви имат за покровители.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 4

Бурите от различни беди и злини срещу езика славянски, с вашето предстателство, преподобни, разпръснете, защото служения на много жребии от Господ сте приели, към които Той ви причисли -  и за лица апостолски, и за сонм преподобен, и за честта на учители, и за войнство изповедническо, та за вас всички славяни да Му пеят: Алилуиа.

Икос 4

Чу ханът на хазарите, как истинната вяра се изповядва в страната на елините, и изпроси за себе си от царя византийски православни учители. А той помоли светите Кирил и Методий да оставят пустинята си и да отплават през Черно море при хазарите. Като пристигнаха при тях, светите братя обърнаха съцата им към Христа и им преподадоха спасителното кръщение. С тях и ние прославяме равноапостолните братя казвайки:

Радвайте се, не убоили се да слезете при варварите с Евангелско благовестие;

радвайте се, че сте озарили морето с тамошното си славно шествие.

Радвайте се, защото нетленните мощи на свети апостол Климент, бяха от вас намерени;

радвайте се, защото с негова помощ нечестието хазарско от вас се посрами.

Радвайте се, защото светлината Христова в страна на тъмнина сте преподали;

радвайте се, защото славата на праведноста ви по всички краища на земята се разнесе.

Радвайте се, на Църквата Христова предстателство и утвърждение;

радвайте се, от ереси и разколи наше крепко ограждение.

Радвайте се, че сте понесли укори за Христа от агаряни и иудеи;

радвайте се, че от светите мощи на мъченика сте спечелили благословение.

Радвайте се, че под благия образ на житието ви да почитаме Божиите угодници ни научихте;

радвайте се, че и вие самите, като угодници Божии от всички православни сте изповядвани.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 5

Като Боготечна звезда ви се яви нетленното тяло на свети Климент, изплувало върху вълните на Черно море, в което то до него ден от седемстотин години лежеше скрито. Господ ви го откри, та под знака на вашите апостолски трудове и изповеднически скърби, да се чудотвори. А вие, разумявайки това, възпяхте на Бога: Алилуия.

Икос 5

Като видяха, че съплеменните славяни не разбират често словото Божие, на роден език в истинната вяра светите братя ги наставиха и се постараха Божествените книги на славянски език да преведат, та всички единно на своя език Господа да прославят; затова и ние прославяме Господа за светителите наши, на които пеем:

Радвайте се, податели на Христовата светлина сред иноплеменните народи;

радвайте се, просветители на вашите славянски съплеменници.

Радвайте се, работници на Христовия виноград;

радвайте се, добри пастири на стадото Христово.

Радвайте се, на словото Божие верни тълкователи;

радвайте се, наши благи и кротки учители.

Радвайте се, че със себе си навсякъде Христовия мир донесохте;

радвайте се, че вие цял свят със светото учение просветихте.

Радвайте се, че и сега моленията на нас грешните приемате;

радвайте се, че и сега на печалните утешение изпращате.

Радвайте се, на всички угнетени за истината прибежище;

радвайте се, на Духа Свети пречестно жилище.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 6

Бидейки богоносни проповедници, светите братя в славянските страни отидоха, за да просвещават новопокръстените човеци в Христовото учение. А те, виждайки ви като добри пастири, полагащи душата си за овците, и възприемайки ви като светли ангели, дошли да благовестят за идещото спасение, възпяха на прославящия Своите светии Бог: Алилуия.

Икос 6

Като възсия в Моравия зората на истинната вяра, изпросиха славянските князе от византийския цар за страната си учители за утвърждаване на хората. Тези моления като чуха, светите Методий и Кирил отидоха в славянските страни, за да проповядват Евангелието на Царството Божие на славянските народи. Като бяха известени за това, възрадваха се славяните и от всякъде към светите братя се притекоха, на закон Божий се поучиха, Господа славеха и просветителите свои хвалеха, и ние ведно с тях нека възпеем светите Методий и Кирил казвайки:

Радвайте се, наши апостоли богоглаголиви;

радвайте се, наши учители благодатни.

Радвайте се, наши изповедници, голямо дързновение имащи;

радвайте се, наши преподобни пустинници.

Радвайте се, наши топли молитвеници;

радвайте се, наши светли чудотворци.

Радвайте се, че сте завещали Бог на всички езици да се слави;

радвайте се, че триезичната ерес доблестно сте изобличили.

Радвайте се, на славяните в години на скърби утешение;

радвайте се, в тежки обстоятелства тяхна надежда и застъпничество.

Радвайте се, че покайните молитви на всинца ни принасяте до Владиката;

Радвайте се, че вие самите, винаги за нас на Него се молите.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 7

Искайки да ви прогонят от славянските страни, латинските свещеници ви оклеветиха пред Римския епископ. А когато той ви видя с мощите на свети Климент, прозря и правоверието ви и узнавайки за примерното ви житие, тозчас посрами користолюбивите ви клеветници, а вас с името Христово благослови, изпявайки на Бога: Алилуия.

Икос 7

Дивни апостоли се явиха светите братя, като нямаха покой от трудовете си: свети Кирил от многото подвизи изнемогна и при завръщането му в Рим, земният му живот скоро свърши. А свети Методий, с ревността на брат си укрепен, и от папа Адриан с благодат архиерейска почетен, към подвиг нов във Моравия и Панония се възвърна, където множество трудове понесе; и сега, удивявайки им се, да възпеем светите братя като ги възхваляме:

Радвайте се, добри служители Христови;

радвайте се, защото верни до смърт в истината сте останали.

Радвайте се, че на Господ, а не на човеци сте угодили;

радвайте се, че заради Неговото име, от човеците упреци сте приели.

Радвайте се, че с целия си живот на нивата Господня сте се потрудили;

радвайте се, че и след земната си кончина, от любовта към своето паство не сте се разлъчили.

Радвайте се, че светлина на света и сол на земята сте били;

радвайте се, че сте били с език озаряващ, като светилници запалени в тъмнина;

Радвайте се, че не сте се укрили от верни и от неверни, тъй както не се скрива град навръх планина;

радвайте се, че сте научили и други да изпълняват заповедите Господни.

Радвайте се, че заради това, велики в Царството Божие сте наречени;

радвайте се, че в земната Църква Господня сте прославени.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 8

Дивно се яви представянето на свети Кирил за всички, защото той не за земния си живот мислеше, но за новопросветените в църквата; Господа молеше, да ги утвърди Той в Православието, да ги огради от триезичната ерес и от други напасти да ги опази, и  когато свети Методий увещаваше, така му говореше: „Ето братко, бяхме с тебе чифт волове, в една бразда орящи, ала аз вече пътя свърших и на синора, подобно на лист есенен падам; зная, че ти много любиш Светата планина, но заради нея, не бива учението на славянския род да изоставиш”. Поради тази толкова голяма на светите братя ревност към служението, удивявайки се, да възпеем на Бога: Алилуия.

Икос 8

С душа и тяло, цял си се отдал на завета си братов, свети Методие, не си се уплашил ни от забраните княжески, ни от клеветите на свещениците латински, ни от тъмнично заточение, но всичко това като доблестен войн Христов си претърпял и не си престанал на славянски език да просвещаваш и своето паство да наставяш, догде в старост си починал и към свети Кирил в блаженната райска обител си се представил. А ние, топло възпявайки ви за това, ви пеем така:

Радвайте се, на земята увенчани, с венеца на търпението;

радвайте се, на небето осияни, с вечната светлина.

Радвайте се, подвижници нищи духом, защото ваше е Царството Небесно;

радвайте се, защото след многото сълзи обилно се утешавате.

Радвайте се, кротки, защото в Христа наследихте земите славянски;

радвайте се, гладни и жадни за правда, защото се насищате в селенията небесни.

Радвайте се, милостиви, защото не само че вие сте помилвани, но и за другите пред Бога за милост сте ходатаи;

радвайте се, чисти по сърце, защото днес Бога лице в лице гледате.

Радвайте се, че между човеците сте били миротворци и затова синове Божии сте наречени;

радвайте се, изгонени заради правдата, защото ваше е царството Божие.

Радвайте се, защото сте били ненавиждани и сте приели гонения и клевети заради Христа от човеците;

радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 9

Всякакви козни, срещнали по славянските страни, бдително сте разорили, затова и сега не изоставяйте нас, смирените и грешните, но всички славяни в Православието и единомислието утвърдете, та всички с едни уста и едно сърце да възпеят прославилия ви Бог, пеейки Му: Алилуия.

Икос 9

Многогласните витии, гледайки на вас преподобни, са като безгласни риби, недоумявайки, как и в пустинята сте били духом, и посред човеците с непрестанни подвизи сте се подвизавали. Ние пък, като се радваме за това, че имаме такива учители и молитвеници, ви прославяме казвайки:

Радвайте се, на истинната вяра изповедници;

радвайте се, на Царството Божие наследници.

Радвайте се, че на иконоборческата ерес сте изобличители;

радвайте се, на иудейството посрамители.

Радвайте се, че триезичната ерес сте потъпкали;

радвайте се, че на славяните дверите на Царството Небесно сте отворили.

Радвайте се, воини Христови, които още през земното си житие със слава от Него сте увенчани;

радвайте се, че и в славата си, духа на смиреномъдреност сте запазили.

Радвайте се, че като Исаиа и Иеремия, от едноплеменниците за добрините си злини сте претърпели;

радвайте се, че като Даниил и Естир, за своя род сте ходатайствали.

Радвайте се, че с всички светии без боязън света сте осияли;

радвайте се, че с всички угодници Божии за нас грешните молите Господа.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 10

Искайки да спаси новото стадо Христово от мисловните вълци, на смъртния си одър свети Методий повелително молеше учениците си твърдо да стоят в истинната вяра, и от козните вражески да не се боят, но и в скърби, и в напасти за всичко да благодарят на Бога пеейки Му: Алилуия.

Икос 10

Твърда стена сте за всички трудещи се за славата на православието и сте застъпничество за всички притекли се с вяра към вас, богомъдри Методие и Кириле, защото Творецът на небето и земята ви избра да сте в света ловци на човеци, а отпосле ви причисли към апостолския лик на небесата. За това умолете да получим даром Неговата благодат и ние, умилно пеещи така:

Радвайте се, украсени с добродетелите си като с висон;

радвайте се, сравняващи се с премъдростта на Соломон.

Радвайте се, уподобени чрез въздържанието и молитвите на великите Антоний и Пахомий;

радвайте се, защото като Великия Василий и Иоан Златоуст със силата на словото сте надарени.

Радвайте се, защото в целомъдрието сте подобни на Иосиф;

радвайте се, в търпението Иовови подражатели.

Радвайте се, в незлобието на цар и пророк Давид съревнователи;

радвайте се, в ревностната вяра на Илия уподобили се.

Радвайте се, защото като Павел и Иоан Богослов, Христа Бога сте възлюбили;

радвайте се, защото като Даниил и тримата отроци, мъжествено Бога сте прославили.

Радвайте се, защото с ангелите и светиите Божии съжителствате;

радвайте се, защото и ние грешните името ви с вяра призоваваме.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 11

Като принасяме благодарно пение към Господа за дара, че ние грешните ви имаме за застъпници, с умиление ви молим, свети наши учители, не се погнусявайте от нас поради леността ни, нито отстъпвайте от нас заради тежките ни беззакония, но изпросете от Господа милосърдие за всички, пеещи му за вас: Алилуия.  

Икос 11

Като възхваляваме светозарната двоица славянски апостоли, нека да отстраним, верни, разприте, раздора, а още повече разделението на вярата, та съблюдавайки дух на единение, в мирен съюз да възпеем светите учители така:

Радвайте се, гръмогласни тръби на Евангелското благовестие;

радвайте се, сладкозвучни гусли на проповедта за спасение.

Радвайте се, здрави насадители на правдата;

радвайте се, непоколебими изтребители на неправдата.

Радвайте се, че сте били податели на радост за всички;

радвайте се, че отвсякъде сте понесли нападенията на скръбта.

Радвайте се, че награда и въздаяние за трудовете си от човеци не сте искали;

радвайте се, че за неблагодарните люде на Бога сте се молили.

Радвайте се, че сте радвали ангелите Божии и Неговите светии, чрез своите подвизи и добродетели;

радвайте се, че ведно с тях, в обителите на блажените наслаждения вечно се радвате.

Радвайте се, звезди, сияещи със светлината на истината;

радвайте се, че светло сте се осияли, с вашите добродетели.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 12

Благодат на единението и мир изпросете за нас, преподобни, и мир в целия свят, който до свършека на земното си житие сте благовестили, та и ние, освободени от всички разколи и изкушения, побратимени в сговор да възпеем, на всинца ни единствения Миротворец, възлюбилия ви Господ: Алилуия.

Икос 12

Възпявайки дивното ви земно житие и подбудени от небесната ви слава, смирено ви молим свети учители, да дарувате на православните християни сила над видимите и невидими врагове, а на славянските народи, приведени в единство на вярата, всички да възпяват и вярно да възгласят така:

Радвайте се, на православието твърдо утвърждение;

радвайте се, на неверието живо изобличение.

Радвайте се, че изхождането на Дух Светий от Отца, точно, както е от древност сте изповядали;

радвайте се, че сте завещали всеки на своя си език, служба на Бога да принася.

Радвайте се, утвърждение на праведните в праведноста;

радвайте се, че и беззаконните към закона сте обърнали.

Радвайте се, защото чрез вас и ние в пълно съгласие с Църквата влязохме;

радвайте се, защото чрез вас словото Божие до нас, на наш роден език достигна.

Радвайте се, защото чрез вашите молитви, като с твърда защитна стена от враговете си се ограждаме;

радвайте се, защото чрез вашето предстателство с вечен живот се сподобяваме.

Радвайте се, че сте на всички славяни пастири и отци, поради което ние всички сме братя;

радвайте се, защото чрез вас станахме в Христа същински братя по плът и по дух.

Радвайте се Методие и Кириле, на славянския род апостоли и богомъдри учители.

 

Кондак 13

О пречудни и предивни учители на славянския род, свети равноапостоли Методие и Кириле, приемете сегашното ни моление, всички славяни от нападащите ги злини и беди освободете и в мир и единение запазете, и с предстателството си към Царството Небесно всички ни приведете, та в умиление поради вас да пеем Богу: Алилуия.

 

(Този кондак се чете три пъти, след това икос 1 и кондак 1)

 

Молитва към светите равноапостоли славянобългарски

Методий и Кирил

 

О най-славни на славянския род учители и просветители, свети равноапостоли Методие и Кириле. Към вас, както чеда към бащите си, просветени със светото учение и наставени във вярата Христова чрез вашата писменост, сега усърдно прибягваме и в съкрушение на сърцето си молим. Не спазихме вашите завети, на които добре ни научихте и завещахте да благоугодим на Бога, а небрежно, като чеда непокорни отпаднахме и от единомислието, и от любовта помежду братята славяни по вяра и плът, обаче тъй както някога през земния си живот не сте се отвръщали от неблагодарните и недостойни, но за зло с добро сте въздавали, така и сега от молитвите на грешните и недостойни ваши чеда не се отвръщайте, но като имате велико дръзновение пред Господа, прилежно Го молете, да ни обърне и настави в пътя на спасение; възникналите разпри и раздори, посред единоверните братя да умири, отпадналите пак в единомислие да приведе, и всички нас, с единен дух и любов в едната, Свята, Съборна и Апостолска Църква да съедини.  Знаем също, че много може молитвата на праведника пред благосърдието на Владиката, дори и когато за грешните хора бива принасяна. И тъй, не оставяйте нас, унилите и недостойни ваши чеда, заради чиито грехове ние, от вас събраното паство, сме от вражди разделени, от иноверци чрез съблазни прелъстени, словесните овци сме от мислените вълци ограбени, и сме разпръснати и намалени, затова, дайте ни с вашите молитви, ревност по православието, та възпламенени чрез нея, отеческите предания добре да съхраним, уставите и църковните обичаи усърдно и вярно да изпълним, всякакви и различни лъжеучения да отстраним, и така, в богоугодно земно житие преуспявайки, с райския живот да се сподобим, та там, ведно с вас, Владиката на всички да прославяме, в Троица Единия Бог във вечни векове. Амин.

 

Втора молитва

 

О всехвални равноапостоли Методие и Кириле, като се каем пред честната ви икона, усърдно ви молим: погледнете милостиво към нас, които с вашите трудове сте просветили, и ни оградете с бдителното си предстателство от злите вражески козни. И така, вижте този виноград, който сте насадили, и не го оставяйте на злобните свини да го разорят. Съхранете, свети угодници Божии, Православната ни Църква, която сте поставили на крайъгълния камък Христос, за да бъде непоклатима, и да се строшат в този камък вълните на всякакво маловерие. Укрепете пастирите ни във всяка добродетел и в подвига на проповедта, вразумете пасомите, за да слушат гласа им. Съхранете всички славянски страни от всякакво оскъдяване, от огън и меч, от смъртоносна язва и от всяко зло. Чуйте и всеки човек, който с вяра пристъпва към вас, нуждаещ се от благодатната ви помощ. В страшния час на смъртта бъдете за всички ни благи ходатаи и на тъмните демонски образи отстранители, та в мир и покаяние да завършим земното си поприще и да достигнем вечните блага на наслаждението, и заедно с вас да прославим Пресветата Троица - Отец, Син и Свети Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин.

***

 

Превод от църковнославянски: свещеник Алеко Рачев 2012 г.

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта