Menu
K
P

 

ЗА СПАСИТЕЛНОТО ПОКАЯНИЕ*

Архимандрит Серафим (Алексиев)

публикувано от    pastir.bg   02.08.2016

Бог е неизтощим в Своето дълготърпение. Той учи на такова дълготърпение и Своите верни служители. Ето, и Златоустият светител, пламнал от вяра в Божието милосърдие към нас, неизправните и непостоянните, не ни оставя в униние и отчаяние въпреки нашите ежедневно повтарящи се грехопадения, а ни учи всяка вечер с неотстъпно и твърдо постоянство да отправяме към Бога молитвата: „Господи, Боже мой, макар и да не съм направил нищо добро пред тебе, но дай ми по Твоята благодат да положа добро начало!”

Но, възлюбени, забележете следното: св. Йоан Златоуст не подхранва в нас празната надежда, че човек може сам да положи добро начало. Не, напротив, според думите на светителя грешникът трябва да моли Бога да му даде Своята благодат, та с нейната помощ той да положи добро начало. А това предполага вяра в Бога, покаяние и надежда на всесилната Божия помощ. Човек не може сам да се промени. Но Бог е всемогъщ! Със Своята благодат Бог може да стори и невъзможното за нас: да ни направи от грешни праведни!

Това изповядва и Псалмопевецът, като се моли на Бога с думите: „Поръси ме (Ти, Господи,) с исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония”(Пс. 50:9-11).

Грешникът трябва с голяма вяра и с постоянно подновяващо се покаяние да очаква Бог да създаде сърце чисто в гърдите му и Сам да „го утвърди с властния Си Дух” (Пс. 50:12-14). От нас, недостойните и изневеряващите на Бога, се иска само едно – да съкрушим покайно своето сърце и да смирим своя горд дух, след като виждаме колко сме грешни. Останалото ще извърши Той! Светите отци ни учат, че в делото на спасението си ние трябва да правим това, което е в нашата власт. И тогава Бог, от Своя страна, ще стори онова, що е невъзможно за нас, защото Сам той е казал: „Невъзможното за човеците е възможно за Бога” (Лука 18:27).

Но какво можем да правим ние? Ето какво: щом съгрешим, нека с искрено съкрушение да се обърнем с молитва към Бога, нека дълбоко да се каем! Поне това ни е дадено, поне това е по нашите сили. Чрез молитвата вярата ни ще се укрепва, сърцето ни все повече ще се смекчава и духът ни ще се смирява. Тогава Бог ще ни даде благодатни сили да скъсаме с греховните си навици и наистина да поставим добро начало.

Но ако не се молим, ако не се каем и не се самопринуждаваме към сърдечно съкрушение, никога няма да стигнем до това богоугодно добро начало, а ще вървим към все по-лошо и по-лошо, ще падаме все по-надолу и по-надолу, докато накрая нашата неразкаяност ни срине във вечния ад.

Веднъж при св. Сисой Велики дошъл млад монах и му казал:

-Отче, какво да правя? Паднах в грях!

-Стани – отговорил му старецът – ще се спасиш.

-Аз станах, но пак паднах – съкрушено рекъл младият подвижник.

-Щом си паднал, пак стани! Положи добро начало!

-Но докога ще падам и ще ставам все така?

-До края на живота си!

Колко прав е бил авва Сисой! Ако свикнем при всяко свое грехопадение да ставаме с искрено покаяние, смъртта може да ни завари изправени. Тогава ще бъдем спасени! „Както те заваря, така ще те съдя!” – ни говори Господ чрез Свещеното Писание. Не се ли стараем обаче след всяко свое падане веднага да се изправяме, т. е. да полагаме добро начало, то ще свикнем да си лежим в калта и няма да се отърсим от нея. А в такъв случай гибелта ни е сигурна!

Възлюбени! Нека помним молитвените слова от тайнството Елеосвещение: „Колкото пъти паднеш, стани и ще се спасиш!” И нека, съгласно увещанието на св. Йоан Златоуст, се трудим да вършим поне това – да се каем, дълбоко да се каем и с помощта на небесната благодат всеки ден да полагаме добро начало на душеспасението си. И Бог няма да ни отхвърли, като вижда, че пак се връщаме при Него със съкрушени сърца, като грешни, но верни Нему чеда. Амин!

_________________

*Слово, произнесено от архимандрит Серафим в Княжевския манастир ,,Покров на Пресвета Богородица” на 31.07.1985 г.  (със съкращения)

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта