Menu
K
P

 

МНОЗИНА СА ЗВАНИ, А МАЛЦИНА ИЗБРАНИ

+Ставрофорен свещеник иконом Васил Стаменов

Публикувано от pastir.bg 11.12.2016

Eдин човек приготви голяма вечеря и покани мнозина; и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово. И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида да я видя; моля те, извини ме.Другият рече: купих си пет рала волове и отивам да ги опитам; моля те, извини ме. Третият рече: ожених се, и затова не мога да дойда. И като се върна, слугата обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си: излез по-скоро по стъгдите и улиците на града и доведи тук бедните, маломощните, хромите и слепите. И рече слугата: господарю, извършено е, както заповяда, и още място има. И рече господарят на слугата: излез по друмища и плетища, и, колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото, казвам ви: никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми. Понеже мнозина са звани, а малцина - избрани[1]

Преди грехопадението човек редовно се е насищал от вечерята, за която се говори в това евангелско четиво. След изгонването обаче на нашите прародители от рая т. е. след грехопадението той се лишил от нейните блага и от богоискател станал Богоборец. Нито плачът на пророците, нито вдъхновените песни на Давида, нито силно изобличителните речи на Илия Тесвитянина, нищо не могло да възбуди в него желанието, да се насочи отново към своя Създател и с подобаващо достойнство да седне пак на богатата трапеза на братолюбието. Човекът се отдалечил от Бога, забравил Го и станал проводник на лъжата, на измамата, на злото в живота.

В такъв студен мрак прекарал той векове наред ожесточавайки сърцето си в безверие и омраза. И когато достигнал до дъното на отчаянието, тогава далеч на изток изгряла предсказаната от пророците чудотворна звезда, която възвестила на света, че там в малкия градец Витлеем се е родил Син Божий, който трябва да спаси човечеството от погибел, да го очисти от първородния Адамов грях и да му предложи обилната и всенасищаща трапеза на обичта и миролюбието. Хор от ангели славословили Богомладенеца възторжено, възгласяйки: „Слава на Бога във висините, на земята мир, между човеците благоволение”. В тая свята и спасителна нощ на Христовото рождество, земята и небето се прегърнали, а правдата и мирът горещо се целунали, за да бъдат неразлъчни до края на времената. Дяволът, изкусителят, домомагесника, изобретателят на всички злини бил свирзан за дълги нощи и дни и хвърлен с проклятие във външната тъмнина, там дето няма брод за излизане навън. Христос още с идването Си на земята сложил пред всички хора пак оная изобилна, богата, пълна с вкусни ястия вечеря и разпратил слугите Си по кръстопътища, мегдани, села и градове да поканят човеците на нея.

Но, както свидетелства светият евангелист, повечето от поканените не се отзовали на вечерята. Един казал, че си купил нива и искал да я обиколи, друг- че си купил волове, трети-че скоро се оженил и неудобно било да присъства на такива тържества. Домовладиката видял, че приготовленията му отиват напразно, натъжил се и заповядал на слугите си,  да повикат всички онези скитници, бездомници, бедни,хроми, гладни и нещастни, които просят вън по улиците, да ги поканят, за да седнат на трапезата Му и да се повеселят с него. Защото рекъл Той : „Мнозина са звани, но малцина избрани”.

Христос, нашият Господ и днес държи приготвена същата тая трапеза. И днес всички блага е поставил върху софрата на богатата вечеря. И днес Спасителят Христос ни приканва да вкусим от ястията, които ни предлага, понеже са ястия на душата, както Сам казва Той: „Яжте и се наситете. Ето, в златни блюда съм сложил на небесната трапеза ЛЮБОВТА, ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ, ЖЕРТВЕНАТА ЛЮБОВ, ВСЕПОБЕЖДАВАЩАТА ЛЮБОВ. До нея Съм наредил съдината на благодатния християнски мир. А до тях стоят поставени чиниите с братството, кротостта, смирението, чистосърдечието. Тук е и пълната чаша на вярата и светлата надежда”.

И наистина вечерята е великолепна, богата, тържествена. Подобна трапеза може да предложи само Христос. Такива ястия от мир, любов, кротост, смирение и пр. може само Той да приготви. Трапезата е грижливо подредена и чака всички нас, да седнем на нея и да се наситим от вкусните гозби. Домовладиката с благ глас, топло и сърдечно ни моли, да се отзовем на поканата Му. Да влезем в радостта Му, да Го уважим и зачетем. И поканата Му не се отнася до избрани, до белязани хора, до предпочетени, а към всички. Към бедни и богати, към болни и здрави, към големи и малки, към вярващи и невярващи, към щастливи и нещастни. С една дума към целия човешки род. Отправил Своя взор към нас Той ни чака. Вратите на Неговия дом широко са отворени. Ще останем ли глухи към призивната Му покана?

Не бива и не трябва. За наше добро е да приемем Господнята покана. Но за съжаление и днес в наше време се оказват мнозина, които подобно на евангелските покани не са съгласни да отидат на Христовата вечеря, използвайки за оправдание познатите поводи, заявявайки: лозе имам, нива си купих, скоро се ожених и пр. Но това са мотиви, които губят стойност при сегашните условия на живот. Като вярващи хора нека дадем свобода на душите си, да се наситят на любовта Божия, на тая богата небесна трапеза. Нека позволим на сърцата си, да утолят своята жажда с Божието милосърдие. Да пият с пълна наслада от чашата  на вярата и надеждата , за да се превърнем в проводници на доброто, носейки в себе си чистото, хубавото, красивото. Неща , които ще ни направят пълноценни членове на едно ново човешко общество, изградено върху християнска основа. И да не забравяме, че ние Христовите последователи сме народ избран от Бога, да станем наследници на Неговото небесно Царство, приготвено за нас още от началото на вековете. Защото “мнозина са звани, а малцина избрани”.


[1]  Лука 14:16-24

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта