Menu
K
P

 

ДЯВОЛЪТ НА ЦЪРКВА

Публикувано от   pastir.bg   26.08.2016

Някога бях чел следната историйка, не същинска, разбира се, но, все пак правдива.

Един християнин, в хубав неделен ден, се запътил към църква. По пътя го срещнал дяволът и за голяма негова изненада му се обадил и, без някой да го пита, казал, че и той отива на Църква.

- Какво ще правиш там? – запитал го християнинът.

- Нали там се събират хората на молитва, и нали там най-много се проповядва против мен? – отвърнал дяволът. Кой ще ме защити, ако аз сам не се защитя?

- Добре, но, как ще се защитиш?

- По хиляди начини мога да сторя това, - отговорил дяволът.

Преди всичко обикалям всички къщи – сутрин рано – там гдето хората се готвят да посетят светата служба. Тук заради една твърда яка или неизгладена вратовръзка ще предизвикам малка кавга; там заради някое копче, което в момента се скъсва преди тръгване -  ще ядосам човек…. Ето тия неща ми правят особено удоволствие. Развалям доброто им настроение да слушат словото и да се молят и ги предразполагам за моите планове.

Има хора, които отиват на богослужение спокойни и радостни. Но и за тях си имам средства, за да отвлека вниманието им и да внеса смут в душите им.

Виждаш ли ей там оная госпожица? Ще насоча погледа и към шапката и облеклото на приятелката и. Тя вече нищо не ще чува, нищо не ще разбира от онова, що проповядва свещеникът.

Виждаш ли пък оная жена, която в този момент се отправя към вратата? Тя страда от манията, че в църквата има течение. Внушавам и последиците от простудата… и тя през всичкото време е неспокойна – мисли само за здравето си …, а от това що се чете и говори, нищо не чува… До нея една майка, която през всичкото време мисли за децата си, които е оставила сами да се гледат в дома… Турям и в главата какви ли не страшни мисли за децата, че нещо лошо може да им се случи … и така я отвличам от молитвата.

Виждаш ли ония там двама търговци. Които са се допрели до стълба? През всичкото време на службата ги карам да мислят коя стока по-изгодно да продадат и колко печалба ще натрупат. Така литургията приключва, без да са чули и дума от нея.

Кой може да ми създаде по приятно поле за работа и така да ми улесни задачата?

С малко усилия мога да ги направя да мислят и видят всички грехове и престъпления, поменати от проповедника – в своите приятели и познати – а те самите, вместо да си вземат добра бележка и да се почувстват изобличени, ще излязат доволни от църквата, като че ли нищо от казаното не се отнася за тях.

Ако се случи, някак си, да не постигна целта си с някого от богомолците, тогава гледам поне на излизане от църква да не ги изпусна. Особено доволен оставам, когато след служба се съберат на раздумка. Защо? Защото  там за всичко се говори, но не и за това, що са чули в църква. Ако мога и в препирни да ги вкарам- още по-добре. По този начин, докато се приберат у дома – всичко що са чули от службата и проповедта забравят. Това най-много ме радва.

Ето що е разказал дяволът на моя приятел,като го подучил на никого да не казва  за този разговор. Но напротив, той побързал да обади на приятелите си и на всички, що имат уши да слушат, за да се пазят от изкушенията на дявола, когато отиват на църква – и да не забравят, че той ги дебне и е най-големият им неприятел.

 

неизвестен автор

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта