Menu
K
P

 

ХВАЛЕТЕ НАШИЯ БОГ

 

Хвалете Бога всички: стари, млади,

хвалете Го всред църкви, в домове,

хвалете Го по ниви и ливади,

възпейте Го на разни гласове!

 

Възпейте Го на гусли сладкогласни,

възпейте Го с кавали и тръби,

хвалете Го с игри невинни, красни,

хвалете Го с ангелски хвалби!

 

Хвалете Го за всичко, що Той прави

с наший род от векове насам,

и с милост ни обсипва и избави

от мрак и робство, от тегло и срам!

 

Не е ли наший Бог велик и дивен,

Тоз Господ, който прави чудеса.

И всеки миг нам страшен и противен

покров ни дава с тия небеса?

 

Подобно на вълните Йордански

водите Дунавски Той раздели

и към земите наши Ханаански

на Аспаруха храбри позволи.

 

Да прелети с дружината отбрана

калена в походи и боеве

и царство мощно на Балкана

за слава Божия да основе.

 

Избра като Мойсея и Арона

два брата наши, за да възвестят

и нам за тържеството на Сиона

и с Бог-Слово да ни просветят;

 

На царя ни Светия, нова вяра

в сърцето вдъхна Той с любов и мир

на мрака чер, като злината стара

да срути безобразния кумир.

 

Апостолите Климент, Наум, Сава,

Горазд и Ангеларий ни пратѝ

да посадят и в нашата държава

на вярата неземни красоти.

 

За наш цар Той помаза Симеона

и сила му Давидова дари

и с нея мъдростта на Соломона –

Византия коварна да смири,

 

и българското име да прослави

и в мир свещен и в грозна бран и сеч

и бъдещето наше да проправи

и с перо леко и с тежък меч.

 

Той Рилския подвижник чудотворец

в пустинята като Илия крепи

на всеки да покаже богоборец,

че добрий милва Той, а злий търпи.

 

Хвалете Бога! Той ни в плен постави

поради наши смъртни грехове,

но в милостта Си пак не ни забрави,

че Негови сме блудни синове;

 

Той отреди Асеновците смели

като Исус Навин да понесат

свободата към нашите предели

и чужденеца вредом да сметат.

 

Той даде на Асена втора сила

под своя скиптър мощен да сбере

пак семето на тая земя мила

простряна от море, та до море.

 

Хвалете Бога! В разпри богомерзки

забравихме Го ние, наший Спас

и, жертви жалки на раздори зверски,

ний заглушихме страшния Му глас…

 

Под наказание за нас достойно

пет дълги, страшни, мрачни векове

ний чезнехме – под иго страшно, двойно

на двама смъртни наши врагове…

 

Но Той благоволи монаха скромен

Паисий Свой пророк да назначи

в робский мрак на старославний спомен

да хвърли живоносните лъчи!

 

Един до други стройно наредени

в борба за род и вяра и език

от Бога – Слово мощно вдъхновени,

без страх от сатанинский злобен вик,

 

ний поразихме врагове лукави

свалихме от плещи безбожен гнет,

Светото име Божие да се слави

по всички български земи навред!

 

Хвалете Го! На нашите молитви

След толкова страдания, съсипни

и жертви набожни в неравни битви,

Той милостиво ухо приклони:

 

- На Царя мъченик Освободител

в десницата Той вложи свята мощ

да ни избави като втор’ Спасител

на плена от мъчителната нощ

 

и кат Лазар ни от гроб извика

и с дарби изобилни надари

със благодат безкрайна и велика

земята ни от край до край покри!

 

Хвалете Бога! На полята бойни

за братя роби в кървава борба

Той щит бе крепък нам, раби достойни

за друга чест и по-добра съдба!

 

Уви! Невинни наши братя скъпи

за чужд грях в робство ново Той хвърли;

но в милостта си скоро ще пристъпи

вериги от нозе им да свали

 

и на неправдата зъбите злобни

в гнева Си праведен ще да строши

и наш’та правда свята преподобна

кат кръста на мира ще възвиши!

 

И над ония планини, долини

днес где се тихо робска песен пей

Той скоро със „Осанна!” ще премине

като светило в мрака ще изгрей.

 

Хвалете Бога дружно, всяко време,

дене, ноще, днес, утре, в други ден

и сейте вредом на доброто семе

във тоя земен рай благословен!

 

Хвалете Бога всички: стари, млади!

хвалете Го всред църкви, в домове,

хвалете Го по ниви и ливади

всегда, във всички вечни векове!

 

Любен Певецов

Публикувано от pastir.bg 17.11.2016

Пред жертвеника на България, Молитвени песни, Печатница на Армейския военно-издателски фонд, София 1931

 

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта