Menu
K
P

 

Превод на акатист по предложение и в памет на блаженопочиналия Варненски и Великопреславски митрополит КИРИЛ

 

АКАТИСТ

НА СВЕТИ БЛАГОВЕРЕН 

ВЕЛИК КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ

 

 

Кондак 1

Избран от Бога, за воевода изсред руската земя, Свети Благоверни велики княже Александър Невски, ти си станал светло украшение на православната Църква. С вярата си в Бога ти си победил видимите и невидимите врагове. Чрез тази си вяра и ревност Апостолска ти си придобил добродетел, чрез добродетелта – разум, а чрез разума спасително въздържание. Поради това на теб неустрашими предстателю, украсен с плодовете на търпение, любов и благочестие, и явени чрез дела на братолюбие, умилно и радостно пеем похвални песни и възпяваме така: радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

Икос 1

Като предстоиш сега с безплътните ангели пред Христа, на които по житие си подражавал блажени Александре, ти от младини си възлюбил Христа и ведно с всички светии към небесното си се духом приобщил, поради това те ублажаваме и зовем,  моли се за тез които с любов те тачат и така възпяват:

Радвай се, фиданко от пречестния корен на благочестието,

Радвай се, на благоверните предци наследнико,

Радвай се, на боголюбивата бащина добродетел подражателю,

Радвай се, на майчината кротост и благочестие приемнико,

Радвай се, на Христолюбивото си стадо към небесните селения предводителю,

Радвай се, на всички Божии раби и ревнители на благочестието по житие приятелю и събеседниче,

Радвай се, на преподобния Богосветъл лик съпричастниче,

Радвай се, на Христовата вяра непобедими изповедниче,

Радвай се, доброволни страдалче, сега причислен към добропобедния сонм мъченически,

Радвай се, проповедниче наш на действените християнски любов и упование,

Радвай се, ревнителю на благолепните устави и укази църковни,

Радвай се, вярно чедо на Църквата и сънаследниче на Божиите праведници,

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 2

Гледайки на твоята красота и на величественият ти образ, Новгородските жители възрадвани славеха Бога, а ние възпоменаващи добродетелите ти, блаженне Александре, по-светли от слънцето, прославяйки те пеем Господу: Алилуиа.

Икос 2

Прозрял преходността на този свят богомъдри Александре, че на човеците е потребно само Господу да благоугодят: ти още от юноша заради това, а и от любов към Божието творение, си се от светската сласт отдалечил. Ти, блаженне Александре още през земното си житие, възжелал си истинско небесно притежание да придобиеш, поради което ти неленностно на Господ си послужил. Затова и ний така ти пеем:

Радвай се, подвижниче на вярата, преизбрал повече от всичко на Бога да благоугодиш.

Радвай се, че през цялото си земно житие, непорочно, като Авраам си пред Бога ти живял,

Радвай се, че си на Исаака  послушанието показал,

Радвай се, че смирено по пътя на Иакова си ходил,

Радвай се, че Иосифовата чистота и целомъдрие си придобил,

Радвай се, че Мойсеевата любов към ближните в себе си явил,

Радвай се, че като Самуил себе си чист от всяка алчност си опазил,

Радвай се, че с кротостта на Давида, свойте врагове си победил,

Радвай се, че като Петър, за вярата си пламенно ревнувал,

Радвай се, че като Павел, игото Христово на себе си възложил,

Радвай се, че като богомъдрия Иоан, поученията в Божието слово с подвиг си спечелил,

Радвай се, че добродетелите на много Светии в себе си побрал,

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 3

Имайки силна вяра, блаженне Александре, превъзхождаща всяко земно мъдрование, ти си пренебрегнал временната плътска похот и само на безсмъртната душа си принадлежал: Поради това, ублажавайки те, че си приел сега безсмъртие от прославилия те Христа, пеем Нему: Алилуия.

 

Икос 3

Винаги си имал пред очите си Господа, блаженне Александре, живял си с вяра и въздържание, всичко си за слава Божия правил, и си угодил на Бога.  Сега като предстоиш пред Него, заедно с благоугодилите Му от века ликове, радвайки се за теб, ти казваме:

Радвай се, подвижниче на истинната въздържаност,

Радвай се, любителю на спасителното съзерцание,

Радвай се, наставниче наш към подвига на светското отдалечаване,

Радвай се, ти, който имаш съвършения дар на собствено бдително внимание,

Радвай се, твърди противоборче на всеки безсловесен блян,

Радвай се, добър подвижнико на благочестието, процъфтял в разум и дела,

Радвай се, защото, чрез силата на молитвата си препобедил дяволските изкушения,

Радвай се, защото си се оградил от греха на последните споменни въжделения,

Радвай се, защото си обикнал душевния размисъл за небесното,

Радвай се, защото си преуспял в неленностните молитвена преданост и предстояние пред Бога,

Радвай се, защото си осветил цялото си житие, с непрестанно призоваване на името Божие,

Радвай се, защото на всяко благоудовлетворение, си угодил на Господа,

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 4

Бури от изкушения повдигнаха против теб враговете ти, блажени Александре. Но ти си ги препобедил, чрез силата на благодатта Христова: затова сега, като към тихо пристанище притичвайки се, ведно с победилите изпитанията на светската съблазън, пеем на Христа: Алилуия.

Икос 4

Слушайки думите на апостол Павел, който казва: всичко изпитвайте, във доброто се дръжте, ти блаженне Александре, винаги си пребивавал в душевно устроение за придобиване на Христа, затова, чрез подвига на себеотрицание, си се принуждавал да придобиваш винаги добри дела заради славата и свободата на чедата Божии: затова ублажавайки ти пеем така:

Радвай се ти, който ни показваш образа на себеотречението,

Радвай се ти, който ни учиш как да си носим кръста при следването на Христа,

Радвай се ти, който страстната и похотлива плът си обновил,

Радвай се ти, който чрез житието си мирската суета си осъдил,

Радвай се ти, който всяко земно пристрастие си изгонил от себе си,

Радвай се ти, който в послушанието на вярата си разума свой покорил,

Радвай се ти, който волево заповедите на Христа, като за свое благо иго си взел,

Радвай се ти, който сърцето си от всякакви душевредни страсти си съхранил,

Радвай се, че себе си ти на Бог си напълно отдал,

Радвай се, че чрез цялото си житие на Бога си послужил,

Радвай се, че изпълнението заповедите на любовта Божия си придобил,

Радвай се, че си получил царствено наследие за благоудовлетворение Богу,

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 5

Като Боготечна звезда си дошъл в света, блаженне Александре, блестящ с добродетели и слава, затова и сега, като сияеш на небесата ведно с праведния лик на вечната слава, винаги пеете на Христа: Алилуия.

Икос 5

Като видяха блаженне Александре, че на война, никога не си побеждаван, а винаги си победител, неверниците дори само от името ти се плашеха: а ние възпоменаващите мъжеството ти изпълнено с вяра те ублажаваме и казваме:

Радвай се, доблестен в защита на вярата и Църквата поборнико,

Радвай се, на родната си земя защитнико,

Радвай се, на вражеските навеи мъдри разорителю,

Радвай се, на безпомощните в света силний оградителю,

Радвай се, над шведските войски на бреговете Невски славни победителю,

Радвай се, безопасност на северните страни и земите Руски охранителю,

Радвай се, на злите чужди иноверски козни повдигнали война на твоята земя разрушителю,

Радвай се, на Богоукрепяемите закони на правдата утвърдителю,

Радвай се, на Псков, отечеството на света Олга, освободителю,

Радвай се, на ненавиждащите мира умирителю,

Радвай се, на бунтовете в неуредената още в онези дни Литва укротителю,

Радвай се, на всички Христолюбиви войнства във всичко предводителю,

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 6

Проявил си се проповедник на кротостта и търпението блаженне Александре, и за това след славните ти победи си получил двоен венец от Царя Христа, пред когото сега предстоиш пеейки Му: Алилуия.

Икос 6

С придобито търпение блаженне Александре, с повече мъжественост си просиял, гледайки Началника и звършителя на Вярата Иисуса, Който вместо радост кръст претърпя, зарди което възхвалявайки те усърдно пеем така:

Радвай се, че до край си претърпял в подвига на служенето Богу,

Радвай се, че вярно на търпението Христово си подражавал,

Радвай се, че силата на заповедта Христова за любов към враговете, премъдро си разумял,

Радвай се, че и съгрешилите против тебе си избавил показвайки на твоите люде, що е истинска любов,

Радвай се, че лукавството всред изкушенията на своя народ си прозрял,

Радвай се, че  от своята земя мирно си заминал и на врага си злобата потушил,

Радвай се, че в живота си сатанинските ухищрения си проумял,

Радвай се, че злото с добро като Апостола винаги си побеждавал,

Радвай се, че за благоуспеха на натъжилия те Новгород, си помогнал,

Радвай се, че заради това, пламенна любов от народа свой си спечелил,

Радвай се, че Божиите посещения, болки и лишения с упование си търпял,

Радвай се, че заради това със светъл венец си се от Господа сдобил,

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 7

Искайки да те прослави  във всяка добродетел блаженне Александре, Владиката Христос те призова към служение на своите люде в дните на посещение: а ти, като си приложил към търпението смирение, заради което си превъзнасян сега, предстоиш пред Бога с песнопение: Алилуия.

Икос 7

Дивно е да се види, как непобедимия войн смирено свежда глава пред неверниците, които Господ напрати на своите люде заради греховете им: Дивно е и да се възпоменава непобедимото ти смирение, блаженне Александре, с което си благоугодил на Господа и си спасил твоя народ: поради това и благодарно ти пеем:

Радвай се, подражателю на смирението Господне,

Радвай се, учителю на подобаващо почитане на Богопоставените власти,

Радвай се, противоборче на всяко превъзнасяне,

Радвай се, подвижниче на истинското послушание,

Радвай се, образе наш на вярното Богу служение,

Радвай се, богоприятно предстоящ пред людете наставниче,

Радвай се, подвластни ръководителю, подчинен на богоустановените властови правомощия,

Радвай се, тъй като много пъти, заради благото на своите люде, си пътувал към безбожниците, като нищо от изпитанията, не си им на себе си вменил,

Радвай се, защото не си се уплашил, когато Бог те призва да отидеш и изпълниш желанието на Батия,

Радвай се, защото многократно си вземал върху себе си отговорността, за неразумните бунтове на своя народ,

Радвай се, защото си оградил своя народ, от зловредното иноверско общение,

Радвай се, защото мъдро си оградил земята си с отеческа доблест и преданост,

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 8

Със странническо житие си бил тук на земята, блаженне Александре, не търсещ покой от трудовете си и нямайки тук град постоянен бъдещия си търсил: заради това и сега блаженне, като си поселен във вечните обители, непрестанно пееш Богу: Алилуия

Икос 8

От все душа си послужил на Господа, и през целия си живот си на Него благоугодил, прославил си се с благочестие, като си се явил изповедник на вярата Христова, блаженне Александре: заради това, като поменаваме твоя изповеднически подвиг пеем така:

Радвай се, че не си се уплашил от злобата на неверните,

Радвай се, че не си послужил на човеци повече отколкото на Създателя,

Радвай се, че не си се поклонил на слънцето и огъня в стана на безбожните,

Радвай се, че си съхранил вярата си сред изкушения,

Радвай се, че не си се на безбожническата воля покорил,

Радвай се, че твърд проповедник на вярата пред неверниците си се явил,

Радвай се, че с двойна слава, заради изповеданието си в своята земя си се завърнал,

Радвай се, че през целия си живот, верен във отеческата вяра си останал,

Радвай се, че си се от лъстта иноверна премъдро отклонил,

Радвай се, че лукавството на лъжепроповедниците си изобличил,

Радвай се, че твърд защитник на правоверието си се явил,

Радвай се, че със здравото православното слово си лъжесловесните врагове победил,

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 9

Във всичко си се на Бога повинувал, блаженне Александре, и като добър и верен раб си Му послужил, от връстниците си, за твоята земя си се повече потрудил: заради което, в радостта на Господа своего да влезеш си се сподобил, а сега, пред Него като предстоиш с Ангелския лик Му пееш: Алилуия.

Икос 9

Езика на витиите не може да възхвали делата ти, блаженне Александре, които си правил, полагайки душата си за братята свои: и сега, смирено като поменаваме тези твои достижения, умилно ти принасяме песен и казваме:

Радвай се, искрен ревнителю на Християнското братолюбие,

Радвай се, на Мойсеевата и Павлова любов към братята подражателю,

Радвай се, на Христовата заповед за любовта верни изпълнителю,

Радвай се, на всички нас в любовта към ближните дивний наставниче,

Радвай се, че враждуващите за наследие свои братя, си повече с пример отколкото със слово примирил,

Радвай се, че за благото народно, ти усърдно и пламенно си живял,

Радвай се, на общия мир в своите дни устроителю,

Радвай се, на разпръснатия свой народ от татарски нашествия събирателю,

Радвай се, на безпомощните постоянен защитителю,

Радвай се, на бедните и гладни питателю,

Радвай се, на убогите силни покровителю,

Радвай се, на сега скърбящите и немощните пред Господа, предстателю,

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 10

Като си желал спасението на душата си, ти си знаел, че без любов към Бога, ни подвизи, ни добродетели спасяват: затова, след като си придобил венец от добродетели чрез любов към Бога; пред Когото вече предстоиш, ти Му пееш с радост: Алилуия.

Икос 10

Като си възлюбил, Небесния Цар, от цялото си сърце, от цялата си душа и от целия си разум, ти блажени Александре, подир многолики усърдни приношения на вярата, ти си Му се сам принесъл в жива жертва, свята и благоугодна; затова ублажавайки те ти пеем:

Радвай се, че с живота си във всяко богоугодни дело на Господа си послужил,

Радвай се, че с иночески обет своето житие си увенчал,

Радвай се, че много Божии храмове, от безбожниците разорени ти си обновил,

Радвай се, че си просиял в подвизите на постничеството устроено в светите обители,

Радвай се, че си подвижник на благочестието възлюбено още от младини заради Бога,

Радвай се, ангелски образ, предизбрал за себе си чиста душа,

Радвай се, че в края на житието си земно цял си се за Бога осветил,

Радвай се, че при приемането на схима, с новото име Алексий, си се съвършено на Бога предал,

Радвай се, че обета, на девството, с чистотата на своето сърце си явил,

Радвай се, че обета за нестяжание, с висотата на своя дух си показал,

Радвай се, че обета за послушание и всецяло служение на своя единствен Бог си во веки утвърдил,

Радвай се, че към венеца на мъдър и благ княз и наградата на монаха притежаваш,

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 11

С песни погребални, блажени Александре, залязлото слънце на Руската земя, твоя народ плачеше за теб, и в риданието си, през сълзи, твоя гроб напоиха, принасяйки умилна песен Богу: Алилуия

Икос 11

Светлината на славата небесна, която те скоро блажени Александре осия, утеши твоя плачещ народ, който, като видя при гроба ти чудеса и знамения, чрез достойните Руски чеда, за предстател те в молитва призова, а ние поменаващите твоето така бързо застъпничество, усърдно ти пеем:

Радвай се, угодниче Божий при самото си погребение от Бога прославен,

Радвай се, бърз наш предстателю, когото призоваха отците ни в нужда и озлобление,

Радвай се, че на княз Димитрий Донски с татарите спомощник си се явил,

Радвай се, че си се застъпил за победата на цар Иван над Казанците,

Радвай се, че на всички подаваш различни изцерения,

Радвай се, че с твоите молитви се дават на слепите зрение,

Радвай се, че на припадающите към гроба ти хроми даряваш здраве и те почват да ходят,

Радвай се, на немощни и разслабени оздравително лечение,

Радвай се, че на обладаните от бесове даваш освобождение,

Радвай се, че безнадеждните оживяваш с надежда за спасение,

Радвай се, че на загубилите разсъдък, възстановяваш ума,

Радвай се, че постоянно точиш от гроба си многообразни чудотворения,

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 12

Познали благодатта, живееща в нетленните ти мощи, хората от град Владимир, с любов прииждаха при светата ти рака, и, целувайки я радостно, славеха Бога за теб, и така, умилително Прославящия светиите Свои възпяваха, като Му пееха: Алилуия.

Икос 12

Възпявайки твоите добродетели и чудеса, с радост отците ни посрещаха и изпровождаха твоето свято тяло, когато се преселваха светите ти мощи към славния Петроград, новото място за техен покой; а ние сега радвайки се за небесната ти слава, и за обиталището на нетленните ти мощи в този град, ведно те възпяваме:

Радвай се, Русийски Йосифе, преселил се на ново място на упокоение,

Радвай се, покровителю на всички краища Русийски

Радвай се, на Петрограда благонадеждно утвърждение:

Радвай се, на същия град небесни защитнико,

Радвай се, на северната столица неоценимо украшение,

Радвай се, славо и утвърждение на едноименните ти обители,

Радвай се, че с молитвите си подаваш здраве и спасение,

Радвай се, на всеки уповаващ се в теб, богомъдри учителю,

Радвай се, защото монасите, наставяш, чрез ползотворния иночески пример на своя живот,

Радвай се, защото трудещите се в света миряните към всеобща добродетел ръководиш,

Радвай се, защото с нетлението си на всички ни подаваш надеждата на възкресението,

Радвай се, на всички ни в злополучие и скърби поборниче, хранителю и освободителю.

Радвай се, свети благоверни велики княже Александре.

 

Кондак 13

О, свети благоверни велики княже Александре! От благоговейни сърца ти принасяме тази, ако и да не толкова достохвалебна песен, молим те, приеми я като усърдна сърдечна жертва, от тез които те любят и ублажават твоята свята памет. Охранявай всички ни с твоите молитви: огради с ходатайството си твоя град, и всички православни хора по цялата земя, та да поживеем в сегашния век, тих и спокоен живот, и наследявайки вечно блаженство ведно с Тебе и всички светии да възпяваме винаги Бога: Алилуия.

 

(Този кондак се чете три пъти, а след което се прочитат икос1 и кондак1)

 

                                 Молитва към свети благоверен велик княз Александър Невски                                                                                                       (с име в монашеска схима Алексий)

 

Бърз помощниче на всички усърдно прибягващи към тебе и горещ пред Господа предстателю, свети благоверни велики княже Александре! Погледни милостиво на нас недостойните и направили себе си непотребни, поради многото си беззакония, и които сега прибягваме към раката на светите ти мощи, като от дълбочината на душите си викаме: ти, който в своето житие си бил и си се показал ревнител и защитник на православната вяра, и нас в нея с топлите си молитви към Бога непоколебимо утвърди. Ти който грижливо проведе възложеното ти велико служение, и нас с твоя помощ настави да пребъдваме кой в каквото е призван. Тебе, който си прогонил вражеските полкове, от пределите Русийски, молим, и на нас  противопоставящите се срещу всички видими и невидими врагове, помогни и ги изгони. Ти, който остави тленния венец на земното царство и си избрал безмълвно житие, и който сега си праведно увенчан с царствующ венец нетленен, смирено те молим, изходатайствай нам безметежно и тихо житие, и неотклоним път за вечното Божие Царство. Тебе, предстоящия пред престола Божий ведно с всички светии, моли се за всички православни християни, да ги запазва Господ Бог, чрез Своята благодат в мир, здраве, дългоденствие и във всяко благополучие дълги години, та вечно да славим и благославяме Бога, в Троица славена Свята, Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги и във вечни векове, Амин.

***

превод от църковнославянски език – свещеник Алеко Рачев - 2012 г.

 

Източник: Акатист на свети благоверен велик княз Александър Невски

(в схима Алексий). Лен. митрополия -1990г.

 

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта