Menu
K
P

 

19 ОКТОМВРИ – ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК НА УНГАРСКО - БЪЛГАРСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО

Наталия Стоянова 18.10.2016

С единодушно решение на членовете на Унгарския парламент денят на свети Иван Рилски 19 октомври от тази година е определен за празник на унгарско-българското приятелство. При гласуването е нямало противници на предложението, направено от член на парламента с български произход.

Защо е избрана тази дата? През 1183 г., когато България била под византийско робство, Византийската империя била вътрешно много разклатена, което дало повод врагове да навлязат в нейните предели. Унгарският крал Бела III обявил война на Византия, стигнал до Средец и го превзел. Като разбрал за чудодейните мощи на св. Иван Рилски, които тогава се намирали в Средец, той заповядал с големи почести те да бъдат пренесени в столицата му Гран, сега Естергом. В катедралната църква на града, където били поствени ставали много чудеса.  Но тамошният католическият архиепископ отказал да се поклони на светите мощи, казвайки, че не му е известно такъв светия да е записан в древните книги. Изведнъж той онемял, и като осъзнал своя грях, побързал да отиде при мощите на св. Иван, за да му се поклони и изпроси прошка. Веднага му се развързал езикът и той с плач изповядал пред всички греха си, славейки Бога и величаейки преподобния. Уплашени от великите знамения и чудеса, които ставали при мощите, унгарците украсили ковчега със сребро и злато и го върнали с голяма чест в Средец. Той бил поставен на предишното място в църквата на св. Иван при манастира. Това станало през 1187 г. В това време в Търново било избухнало въстанието на братята боляри Асен и Петър. Новият византийски император Исаак Ангел сключил мир с унгарците и се оженил за дъщерята на Бела III. Той гледал да спечели и благоволението на българите, като отишъл с войска в Средец и излезнал лично и устроил тържествено посрещане на мощите. Така почитта към св. Иван Рилски се разпространила и на територията на унгарското кралство.

На 19 октомври тази година в Естергом ще има тържества и ще бъде поставена мемориална плоча за пребиваването на св. Иван Рилски на унгарска земя. Тържествата ще бъдат по инициaтива на българите, живеещи в Унгария. По данни от последното преброяване в Унгария от 2011 г. в страната живеят около 6 270 българи. Много от родовете на българската общност са преселници от времето на османското робство. Българската общост има свое училище в Будапеща.

Радвай се, защото с твоите нетленни мощи и в плен чудеса си вършил; радвай се, защото на невярващия католически епископ страшно знамение си изпратил.

Радвай се, защото си го помилвал, когато се е разкаял; радвай се, защото и в чужди страни си явил Божията милост и слава, дарувани на Българската Църква.

 

Използвани материали: Житие на св. Иван Рилски

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта