Menu
K
P

 

ДРУГАТА ВОЙНА

Ирина Илиева 

публикувано от   pastir.bg   16.07.2016

Не е измита още една кръв , а друга се пролива. Не са изсъхнали едни сълзи и пак нови. Падат скъпи жертви; дълбаят се гробове в сърцата на останалите живи.

Затова ли, майко, ти роди своя син? За жертва ли на ония, които ще го увлекат със себе си в кървавия поток? Ти трепериш и си безсилна да ги спреш. Безсилни са да направят това и ония, които измислиха своите изобретения за благото на човечеството, а други ги впрегнаха в работа не за благото, а за унищожение на човешкия род.  Настръхва целият свят от ужас. Възправят се брат срещу брат, гърди срещу гърди, а между тях витае смъртта. Може би, някои биха искали да се спре разорението и самоунищожението, да се прекратят кръвопролитията и да се спасят толкова богатства, събирани с кървав пот и мъка. Но напразно са усилията, защото един път започнала борбата, тя води до такова ожесточение, от което трудно се опомнят хората.

Увлечението е страшно. Изглеждат напразни всички акции за мир. Прави са и думите на оная жена, която първа извика: „Долу оръжието! Раждам деца за живота, а не за смъртта”.

Опиянени и ожесточени от злобата хората забравиха себе си, забравиха Божията красота и вдъхновение, в името на които са дошли тук на земята. Никакви свещени закони не ги плашат вече, защото те имат само един: - силният  да отнема правото на живот на по – слабия!..

Заслепени от личния егоизъм и от алчността да владеят колкото се може повече материални блага, хората не правят избор на средствата,  с които само се унищожава, за да постигнат своята едничка цел: - земното, материално богатство. Те забравиха Великия Създател. Забравиха верния глас на своето сърце и оставяйки се на лошите страсти и увлечения, решиха да служат на един жесток идол, комуто безсъвестно принасят в жертва човека, човешката личност, себеподобния.

Мислят ли те, че има Бог ? Да. Някои знаят това. Почитат Го дори. Но где е Той? Где Го търсят те? Едни  Го търсят в страшния марш на бомбите, в песента на сирените, в парфюма на задушливите газове. Други Го търсят в унищожението на всички блага, като Го направиха Бог на ужасите и страданията. А Той, Той стои в Светая Светих на всяко едно създание, в сърцето на всеки един човек, и го зове към една друга война – война , която не иска кървави жертви, война от която всеки може да излезе победител. За това не се иска много. Само едно малко усилие – да се откаже човек от средствата на насилието и да влезе в борба със злото вътре в себе си, в своята душа, за да го срази и да го изкорени.

Тази борба не е лека. Но всеки знае, че краят и е един – победа. И всеки, който е приел наградите от такава една война и се ползва от тях, ще стане трибун на тази – другата война. Тогава тя малко по малко ще обхване всички. Вместо кърви и страдания, тя ще донесе мир и блага. Вместо сълзи ще има песни и радости, защото нашата война със злото вътре и вън от нас ще донесе благословението на земята!

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта