Menu
K
P

 

БИСЕРИ ИЗ СЪКРОВИЩНИЦАТА НА ЦЪРКВАТА

публикувано от   pastir.bg    12.08.2016 

На 13 август църквата почита паметта на Св. Тихон, еп. Задонски и Преподобни Максим Изповедник

Св. Тихон Задонски:

*Когато четеш Евангелието сам Христос ти говори. И докато четеш, ти се молиш и се разговаряш с него.

*Князът и велможата са княз и велможа само до гроба.

*Ако говорим за любов, то ние трябва да разберем, че единствения ѝ израз и инструмент е смирението, произтичащо от познаването на себе си.

*В истинското смирение се забелязва непрестанен глад и жажда за Божията благодат: защото смирението не гледа на това, което има, а мисли и търси онова, което няма. Както учащите се от книгите и от учителите, колкото повече се учат и привикват, толкова повече виждат своето невежество, затуй защото далеч повече е онова, което не знаят, от онова, на което са се научили, така и учещите се в школата на Божията премъдрост толкова по-бедни духом се виждат, колкото повече стават участници на Божиите дарования; защото съзират, че много нещо още нямат, поради което и търсят смирение и въздишки.

*Страстите са лошите навици. Добродетелите - добрите навици. ...Най-лошото робство е това - да робуваш на страстите.

*Защо ми трябва да се страхувам от друго, освен от Бог? Да се боим, братя, от Бога, за да не се боим от нищо и от никого. ... Бог е всичко и всичко освен Бог е нищо: и злобата на всички дяволи и зли хора е нищо. Окаян и беден е този, който не се страхува от Бога, защото той от всичко се страхува.

*В небесното жилище са приготвени всички блага от Небесния Отец. Тях търси с цялото си старание, а от светските неща се ползвай с внимание и страх Божи, да не би с излишеството да разгневиш Господа Твоя Бог.

*Трябва да се молим не само с езика, но и със сърцето. Молитвата трябва да произлиза от сърцето. Иначе няма да има молитва, а ще се изричат само празни думи.

Който иска да пристъпи към Бога и да получи желаемото, трябва да остави греховете си и чрез вярата в Христа Сина Божий да се сдобри с Бога. Блудство и всякаква нечистота, кражби, вражди, злоба, сребролюбие, клевета, лъжа, и др. заключват вратите на молитвата, докато човек пребивава в тях. Нека отстъпи от всичко туй онзи, който иска да призове името Господне.

 

Св. Максим Изповедник:

*Ако се сърдиш на някого, моли се за него.

*Богословие без практика е богословието на демоните.

*Вседоволният Бог е създал тварите от небитието не затова, защото е имал нужда от нещо, а , за да могат да се наслаждават, причастявайки се с Неговото блаженство.

 

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта