Menu
K
P

 

ПО ПРИМЕРА НА ИСТИНСКИЯ ХРИСТОНОСЕЦ СВЕТИ СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ

Протоиерей Мирослав Павлов

Публикувано от pastir.bg 19.12.2016

Бъдете съвършени, както е съвършен и Небесният Ваш Отец[1] и още Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии[2]

Това, което издига християнската Св. църква в очите на света е именно Нейната святост. В святост се роди Тя, в святост израсна през двехилядолетната Си история, и в святост Тя продължава да блести като вечна звезда и днес, и во веки…! По нейният Богоблагодатен път сияят безбройни и неизменни следи на минали по него храбри герои на духа, които мощни и непобедими от зловещите стихии на злото, омразата и безбожието, остават да пребъдват във вечното Царство Божие на Небесата, от където дохожда Силата на Великия Всемирен Владика!  [3]

На 20 декември лето Господне 2016 Светата Православна Църква отново ни събира на св. богослужение в храмовете, за да отпразнуваме молитвено и благочинно светлата памет на един истински Христоносец свети свещеномъченик ИГНАТИЙ БОГОНОСЕЦ, пряк Апостолски приемник и Антиохийски Архиерей.

Първоначални сведения за неговото житие, никъде не се посочват. Общата история на Християнската Църква ни го представя направо като трети Антиохийски Епископ.  [4] Св. Игнатий е бил един от учениците на Свети Иоан Богослов - Апостола на любовта. Името си Богоносец, той е получил от християните, заради постоянното носене в душата си Господа Нашего Иисуса Христа. Сам св. Игнатий обяснява своето название на въпроса на Римския император Траян, който всъщност го е запитал: „Кой е Богоносец?” и веднага Св. Игнатий му отговорил смело: „Този, който носи Христа Бога в сърцето си!” Автентично Словото Божие, Новозаветното Свещено Писание ни свидетелства, че св. Игнатий е бил именно онова дете, което Господ Иисус Христос е взел на ръце, когато Той е благославял децата, казвайки завещателно към младенеца Игнатий:Който приема това дете в Мое име, Мене приема, и който приема Мене, приема Тогова, Който Ме е пратил!,  [5] оттогава е Богоносец. Канонично избран за Антиохийски Владика, Св. Игнатий (Богоносен) грижливо и старателно изпълнявал повелята на Спасителя за Добрия Пастир, и с искрена обич помагал в нужди и беди на своите пасоми.

В 107 година в Антиохия дошъл император Траян, и езичниците се възползвали от неговото тщеславно присъствие, обвинявайки ревностните християни и почитта им към истинския и жив Господ Бог.  [6] Те наклеветили Христовите богомолци, че в тържественото посрещане на императора не взели никакво участие, и с озлобление посочили Епископ Игнатий като главен подбудител на заговор срещу централизираната обожествявана и недосегаема императорска власт. Тогава самозабравилият се езически властелин неправомерно осъдил кроткия Св. Игнатий на „Дамнатио ад бестиас” – т.е. на жестока смърт - на арената пред освирепяла тълпа да бъде разкъсан от диви зверове.

На път за столицата на империята Рим, Св. Игнатий бил конвоиран от десет войници. След като разбрали, че отвеждат великия Антиохийски Епископ Игнатий на мъчителна смърт, вярващите християни от различни Малоазийски градове на големи групи отивали при него, за да чуят мъдрите му отечески наставления щото никога да не се отказват от вярата и търпение в името на Живия Бог Господ Иисус Христос. Той благославял всички свои  сподвижници и им благодарял за тяхната съпричастност. По примера на Христос и Св. Игнатий изминал своя път на Страданието - „Виа Долороза”. През това време на тежко изпитание, Св. Игнатий написал към Малоазийските църкви шест свои богословски послания в които ги съветва да се предпазват от ереси и лъжеучения на гностици  [7] и евионити  [8], които опорочавали догматите на вярата в Бога.

От догматическите истини визирани в неговите послания, със задълбочена библейско-богословска вещина се разкрива аргументирано доктрината за двете природи на Господа Нашего Иисуса Христа - божествената и човешката, които са свързани помежду си несливно, неизменно, неразделно и неразлъчно. Именно този догмат е същността на Халкидонското вероопределение от IV Вселенски събор през 451 г. осъждайки монофизитската ерес на Евтихий. Своята догматическа апология Св. Игнатий Богоносец насочва срещу евиониотите, които виждали в Христа само човек, и против докетите, които в заблуждението си твърдели, че в Иисуса Христа има само призрачно тяло. Учението на Св. Игнатий за Иисус Христос е, че Той е Син Божий по ипостасно рождение от Бога Отца предвечно, и не е роден във време, независимо от Неговото Въплощение. Според Богоносецa, Син Божий  се е родил от Св. Дева Мария по силата и волята на Бога.

Като средство против разколниците, които нарушават църковното единство, Св. Игнатий посочва единението на всяка вярваща  в Бога душа със законно – установените Църковни власти, т.e. с Епископа.

По особени подбуди е написано седмото послание на Св. Игнатий към Римляните, в което ги моли да не го освобождават от смъртта  определена заради Господа, и ги е посъветвал бащински щото и те да запечатат мъжествено вярата си в живия  и вечен Бог по неговия личен пример със собствената си кръв.

Свети Игнатий Богоносец завършил храбро и мъченически своя достойно изминат път в 107 г. разкъсан от свирепи зверове в Римския колизеум. Сега неговите св. мощи се намират в Антиохия, служейки за изцеляване на страдащи, както и за защита на града от злодеи и безбожници.

Любезни читателю, чествайки вечната памет на Св. Свещеномъченик Игнатий Богоносец-Богоносен, нека молитвено да отправим нашият духовен поглед към сияещия му пречист образ, увенчан с безсмъртния и блестящ ореол на Небесната слава и вечност. Духовно да се докоснем до неговия велик подвиг, и да подражаваме нему като истински чеда на Бога и основаната от Него Християнска Църква.


[1]  Матей 5:48

[2]  Пс. Давидов 115:6

[3]  I Макавейска 3:19, II Ездра 12:15

[4]  След св. ап. Петър - основател на Антиохийската църква и св. ап. Евод - един от седемдесетте апостоли.

[5]  Марк. 9:36,37

[6]  Прор. Иезекиил 16:48

[7]  Гностицизъм - религиозно течение, съчетаващи евангелското учение с източно-елинистичната теософия и митология чрез водещото надмощие на знанието, а не на вярата.

[8] Евионитите отричат Божието триединство и отхвърлят Божествеността на Иисус.

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта