Menu
K
P

 

СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ Публикувано от Пастир на 25.3.2024
Начало >>

Ден на светлия празник Благовещение. Това многоочаквано в отминалите векове събитие, е тържество, което показва  Божествено явление носещо радост за целия свят, очаквано от векове, станало начало на нашето спасение. Обещано в миналото, като клетва дадена от Бога на праотците Авраам, Исаак, Йаков и Давид, това изпълнено обещание съединило Бог с човечеството и изпълнило пророчествата за нашето спасение в лицето на Пресвета Дева Мария.

Дошло времето и настъпил часът Сина Божий да слезе от Небесата, да се въплоти чрез Дух Светий и да стане човек. В цялата история на човечеството, само Една Единствена Дева Мария се намерила достойна за тази велика тайна на Боговъплощението.

Била се наченала вече 12 година откакто Пресвета Богородица живеела в дома си при Иерусалимския храм. Един ден Първосвещеникът Божий дошъл при нея и казал на Пречистата, че по обичая на закона, след като вече тя навършва пълнолетие, трябва да остави Божия дом и да се омъжи.

Дева Мария смирено му отговорила, че от рождението си е посветена от родителите си на Бога, и че тя самата била дала обет за вечно девство, което тя не желае по никакъв повод да наруши.

Първосвещеникът заедно с другите свещениците се удивил от нейната твърдост и изпаднали в смущение. Дотогава не се било случвало девица да даде такъв обет. Те не можели да пренебрегнат закона Мойсеев, но нямали и правото да накарат девицата да наруши обета си. Събрали се в храма на гореща молитва и молели Сам Бог да им яви волята Си. И ето. На Първосвещеник Захарий се явил Ангел Божий, който наредил да повикат безбрачните мъже от потомството Давидово, да оставят жезлите им в Светая Светих, и на който от тях се яви силата Божия, на неговия притежател да се повери покровителството на светата дева и съблюдаването на нейната чистота.

Първосвещеникът Захарий, бащата на Йоан Предтеча, направил така както му заповядал Ангела. Той събрал дванадесетте безбрачни мъже от рода Давидов, взел жезлите им, сложил ги да престоят през нощта в светия олтар и се помолил: Господи Боже, яви този, достоен за обручение с Девицата!"

На сутринта, когато свещениците заедно с дванадесетимата влезли в храма, намерили разцъфнал жезъла на стареца Йосиф.

Светата Дева, по съвета на свещения съвет, била обручена за този праведник. Той приел непоколебимо да брани девствената чест на Мария и така тя се преселили в неговия дом, който се намирал в Назарет. В дома на своя обручник, дева Мария не променила образа на живота си и продължила да живее в уединение и безмълвие, винаги потопена в гореща молитва, труд и четене на светото Писание. Сред хората, тя била от послушание към Бога, а в дома на Йосиф тя живеела като в молитвен храм.

Настанал денят, който повече от 5000 години бил чакан от родовете човешки. Света Мария по преданието на светите си праотци знаела, че се е приближило времето за идването на обещания Месия. Много пъти тя чела и препрочитала пророчеството на Исая: Ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще му нарекат името Емануил [1] и пламтящата от любов към Бога Душа на Мария предусещала, че тази благословена дева вече се е родила.

Архангел Гавриил бил изпратен в Галилейския град Назарет, в дома на Йосиф при света Дева Мария, за да възвести тайното въплощение на Бог Слово в нея. Радвай се, благодатна! – и казал той, Господ е с тебе; благословена си ти между жените.

Това необичайното приветствие смутило Пресветата Дева и поради това тя мълчала. Ангелът видял смиреността ѝ, затова благо пак продължил да ѝ възвестява: Не бой се, Мариам, понеже ти намери благодат у Бога; и ето, ти ще заченеш в утробата, ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус. Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния; и ще Му даде Господ Бог престола на отца Му Давида; и ще царува над дома Иаковов довеки, и царството Му не ще има край.

Искайки да потвърди непоколебимостта си в опазване на девството, Мариам рекла на Ангела: Как ще бъде това, когато аз мъж не познавам?

А Ангелът ѝ отговорил: Дух Светий ще слезе върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; затова и Светото, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Син Божий.

Светлината на Светия Дух озарил Дева Мария и тя от душа се възрадвала на това истинско благовестие. Девицата се уверила, че слуша волята Божия и проникната от Велико благоговение към Своя Творец, Тя отговорила: Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти. [2]

При изгонването на нашите праотци от райския чертог, Бог им обещал, че семето на жената ще смачка главата на змията, което означавало, че от жена ще се роди Този, който ще победи дявола.

Тайнството на въплощението на Сина Божий се изпълнило. Дева станала Майка, а Майката пребъдвала в Девство. Избраната измежду човешкия род била Пресвята духом и телом, за да побере в себе си цялото съкровище на благодатта. Архангелското благовестие, радвай се благодатна Господ е с тебе, разкъсало проклятието, тегнещо върху човечеството още от времето на нащата прамайка Ева и даде на всички ни възможност да се радваме и да се надяваме на спасение.

Превод от руски и допълнение: протоиерей Алеко Рачев 


[1]  Ис. 7:14

[2]  Лук. 1:28-38

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта

Обратно

2016 pastir.bg