Menu
K
P

 

СЪБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ Публикувано от Пастир на 8.11.2021
Начало >>

Бог е Творец на ангелите и на хората. Ангелите са добри духове, служители на Бога. Те са невидими за нас. Ангел значи “вестител”. От разказа за Рождество Христово се знае, че ангели известили на пастирите в полето за раждането на Иисус Христос.

Наричаме ги добри духове или добри сили, защото помагат на хората в трудни моменти. Те се изобразяват с ореол, заради тяхната святост, както и с крила, защото се движат мълниеносно в изпълнение на Божията воля. Ангелите са служители на Бога и изпълняват неговите заповеди. Както в човешкото общество различните хора изпълняват различни служби, тъй и ангелите изпълняват различни служби в Божието царство.

А как са произлезли те, каква е тяхната природа и назначение, изобщо какво знаем за тях?

Православната църква, ръководейки се от св. отци, е оформила православното учение за ангелите. Според него ангелите имат началото на своето битие в Божията творческа и промислителна воля - те не са безначални същества. Безначален е само Бог.

Духовният свят е създаден преди видимия или веществения свят. Указание за това има още в първите думи на Божественото Откровение. „В начало Бог сътвори небето и земята" (Бит. 1:1), като под „небе" трябва да се разбира именно безплътния, безтелесния ангелски свят. Подбудата Бог да сътвори както ангелите, така и другото творение, е преизобилната Божия благост и голямата любов, от която да се възползват колкото се може повече същества.

Природата на ангелите, като творение, имащо начало на битието си, стои на известна дистанция от вечния и безначален Творец и заради това ангелската и божествената природа не могат са еднакви. Като чисто духовни по природа същества ангелите имат способността да се явяват навсякъде, невъзпрепятствани от стени, врати, ключалки... Но макар че стоят над условията на пространството и времето, те се съобразяват с тях. По този повод св. Йоан Дамаскин пише, че ангелите „не могат едновременно да бъдат и тук, и там и да действат... Когато се намират на небето, няма ги на земята, и когато от Бога се изпращат на земята, те не остават на небето".

Ангелите не са всезнаещи, макар да са надарени с разум. Техните знания имат предел - знаят това, което Бог им открие. Ангелите са същества със свободна воля. Така най-висшият сред тях, носителят на светлината Денница се възгордял и въстанал срещу Бога, като увлякъл със себе си и други ангели. Те отпаднали от Бога и пребъдват в мрак и злоба. Тези ангели мразят Бога и хората и вършат само зло. Те се наричат зли духове, демони и бесове. Предводителят им станал сатана, наречен още дявол.

По свидетелствата на Божественото Откровение броят на небесните ангелски същества е извънредно голям и определянето му е извън човешките възможности. Православната църква, разделя ангелския свят на девет чина, в които влизат по три степени. В една от тези степени на небесната йерархия влизат архангелите - вестители и проводници на Божиите откровения и ангелите - пазители и хранители на християните. Всеки християнин получава от Бога Ангел пазител, който го съпътства през живота. Той му внушава спасителни мисли, помага му в доброто и го предпазва от зло, затова ние трябва да се молим всеки ден на Ангела си пазител да ни закриля. Небесни същества от тази степен са най-близо до света и хората.

В Свещеното Писание някои от ангелите са назовани със собствени имена. Всеки от тях има свое особено служение: св. архистратиг Михаил - вожд на небесните сили и войнстващ против духовете на тъмнината, св. архангел Гавриил - известител на Божиите тайни, св. архангел Рафаил - целител на недъзите, св. архангел Уриил - просветител на душите, св. архангел Салатиил - застъпник пред Бога, св. архангел Йехудиил - прославител на Бога, св. архангел Варахиил - подател на Божиите благословения.

Ангелските сили имат задължението да песнословят Божието величие, но като преки изпълнители на Неговата воля и разпоредби имат отношение и към видимия свят с всичките му обитатели. Всички ангелски чинове получават от Бога множество поръчения, които се изразяват в грижа към различните държави, народи, отделни лица или в изпълнение на особени по характера си действия, като лечение, молитви, миротворство и други. Но трябва да се знае, че ангелското ръководство и грижи към хората не нарушават човешката свободна воля - когато ги желаят, ще се възползват от тях, а когато не ги желаят, няма да бъдат принуждавани. Светите ангели пребивават в Бога, а следователно и в постоянна, действаща любов, защото Бог е любов, и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог - в него (1 Йоан. 4:16). По силата на тази любов Божиите ангели изпитват състрадание към нас, молят се за нас пред Бога и ни помагат.

Обратно

2016 pastir.bg