Menu
K
P

 

ДОЙДЍ И ВЪРВИ СЛЕД МЕНЕ! Публикувано от Пастир на 4.9.2022
Начало >>

Протоиерей Алеко Рачев 

Веднъж към Христа се приближил един високопоставен човек от еврейския народ и го попитал какво да стори, за да наследи живот вечен? Иисус му отговорил: Знаеш заповедите на Закона Божий и му изброил някои от тях.

Всичко това съм опазил от младини с трепет отговорил уважаваният началник. А Иисус, като го погледнал, възлюбил го и му рекъл: (само) едно ти не достига: иди… и раздай всичко що имаш на сиромаси,…па дойди и върви след Мене… [1]

Досточтимият млад иудеин, бил извънмерно богат. Като чул думите Господни, смутено Му обърнал гръб и си отишъл натъжен. Този мъж бил така привързан към богатството си и грижите за него, че не си представял живота по друг начин освен като големец.

Христос казал, че богатите мъчно ще влязат в царството Божие,  а не няма да влязат… [2] Той пояснил трудния начин по който може да стане спасението за богатия човек мисия възможна. Иисус дал за пример една малка ниска порта в стената на град Иерусалим, която носила името „иглени уши” [3]. През тази врата пастирите прибирали агнетата си и дребния добитък, но тази пролука се използвала и в случаи, когато някой керван с камили замръкнел пред вече залостените градски порти. На закъснелите се давало възможност да снемат товара от камилите [4], които на свой ред трябвало да пропълзят подтиквани от стопаните си бавно и трудно на колене през ниската порта… [5] Така и богатите, ако се „разтоварят“ от зависимостта си към богатството, както камилите от товара си, ще имат възможност да пропълзят през тясната порта на собственото си спасение.  

Тази максима е валидна и днес. Пътя по който християните вървим, трябва да е път към вечен живот. Път, чиито врата ще се отворят на съдния ден Господен. А там на този съд, който е наречен Страшен, ще бъдат разкрити всичките ни земни дела и скрити помисли.

Светите Отци говорят, че съществува памет на сърцето, памет, която записва целия ни живот отвън и отвътре. На Христовия съд любезни читателю, написаното в душите ни, ще се види така както си е, а не както ние си го представяме. Дори и добродетелите си там ще видим лицемерни, задействани от жажда за по-почетно място на светската трапеза. Съвестта на нашия век помрачена залинява. За жалост лечението от зависимостта на греха често минава през унижения, страдания и печални болести. Тежки лекарства, смисъла на които най-вероятно ще разберем тогава, когато се върнем в онази градина от която сме изгонени.

Добре е, да не забравяме бързо историята на богатия управник, обърнал гръб на Бога и да се подсещаме, че деня на последното ни земно странстване идва … и няма да се забави.


[1] Марк.10:21

[2] Лук. 18:18-24                                                                                                   

[3] Има и други тълкования на ка́мила (дебело, корабно въже), и иглени уши (игла за плетене на риболовни мрежи)

[4] Важното било хората да могат да влязат на сигурно с товарите си зад стените, а от камилите само която може да премине.

[5] за митническа проверка

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта

А®

Обратно

2016 pastir.bg