Menu
K
P

 

29.08 - ОТСИЧАНЕ ЧЕСТНАТА ГЛАВА НА СВ.ПРОРОК ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ ГОСПОДЕН ИОАН Публикувано от Пастир на 28.8.2023
Начало >>

Протоиерей Алеко Рачев

Днес е денят, на който е била отсечена главата на най-великия пророк Божий - св. Иоан Кръстител. Прославяйки Предтечата Господен, ние се дивим на честта, с която Бог е почел човешкото естество за достигане на равноангелен живот. На другия полюс, споменавайки тази мрачна история, показваме до какво оскотяване пада душата, живееща в нечестие в лицето на Ирод - Антипа, убиеца на Гласа на викащия в пустинята.

Ирод бил извикан в Рим по държавни дела. Когато пристигнал в столицата на империята, се установил в своя родственик Филип. Филип го приел топло въпреки, че го грозила опасност от това, да бъде убит от подозрителността на императора Тиберий, ако Ирод не успее да намери благоволение в очите му.

Срещата с императора минала благополучно. Ирод от благодарност към брат си за проявеното благородство похитил младата му жена Иродиада и тайно избягал с нея от Рим. С тях се примъкнала и Саломия - Иродиадината дъщеря, която предпочела властта в Галилея, пред безизвесността в Рим.

Ирод с позор изгонил законната си добродетелна жена. След като този непопулярен сред евреите дотогава грях влязъл през „главните порти” на дома Израилев, Предтечата извисил глас срещу неговия цар, че не му е позволено да води братовата си жена (Марк.6:18). Царският пример би могъл да бъде заразителен за народа и заради това Иоан безстрашно го изобличил пред всички.

Нито заплахите, нито лъстивите примамки не действали на пророка, за да замълчи. Тогава Ирод заповядал тайно да хванат Иоана и да го заключат в тъмница.

Минало време. Ирод празнувал рождения си ден. Събрали се високи гости около царската трапеза и дъщерята Иродиадина затанцувала с такава сласт пред царя и опиянените му гости, че Ирод с клетва ѝ обещал да ѝ изпълни  каквото и да е желание.

Подучена от майка си, Саломия пожелала главата на Иоан Кръстител.

Ирод се опечалил. Притеснил се от гнева на народа. И все пак лисичият му нрав използвал момента на обстоятелствата. Заставайки зад царската си клетва, заповядал да донесат на блюдо Иоановата глава.

Станалото с Иоан Кръстител не е просто събитие, станало преди около две хиляди години в Палестина, защото Светото Евангелие е обърнато към всички хора по земното лице. То, подобно на огледало, отразява дълбоките тайни, скрити в сърцето на всеки човек и в мистичен план се повтаря често в душата на всеки от нас.

Саломия е образ на греха, рисуващ с прелъстителни танци греховни картини, а нашият ум стои пред нея като цар, желаещ да удовлетвори своите страсти.

Иоан Кръстител е наша съвест. Тя смело ни изобличава за греховете и затова силно желаем да я заключим, тъй както е бил заключен светият пророк в тъмницата.

Иродиада е образ на тъмната демонична сила, която ни влече към греха и ни поставя пред избор, който може да ни оприличи на тези, които убили Иоан Кръстител.

Ирод изпратил палача при Иоан, за не бъде опозорен пред тези, които не само че не харесвал, а ненавиждал. Той ги мразел, но предпочел да им раболепничи.

Днес православните християни не рядко се отклоняват към безчестните привички, които светът одобрява, а някои дори не се свенят да прокарват и усмивка пред такива, които с дела и думи кощунстват пред Бога.

Ирод дал пир и това не било нещо необичайно, но сложило началото на грях, който се превърнал в страшно престъпление. Грехът започва с малко.

В един Патерик се разказва за това как на един човек демонът казал: Аз ще се махна от теб и няма вече да те мъча, но извърши поне един грях от трите гряха които ти предложа: или убий, или блудствай, или се напий.

Човекът си казал: Не е голям грях да се напиеш с вино и се съгласил. Напил се и в опиянението си извършил блуд с жена, въпреки, че дотогава пазил девство. Уплашил се случилото се да не се разнесе и убил нещастната си жертва.

В книга Иов демонът на греха се назовава мраволъв, защото в началото запълзява в сърцето като мравка, а след това расте и става силен като лъв.

Мнозина днес, не желаейки да се изправят от греха, безчинстват със смисъла и силата на Любовта. Извор затулен с пръст и камъни спира да струи. Така е и с любовта, животът в грях я изсушава. Човек не се ли чисти с покаяние, няма да усети духовна радост и близост с Бога.

Христос е олицитворение на Любовта, а Иоан е образ на покаянието. И както Иоан Кръстител посочва към Христос като Спасител на света, така и покаянието води към Извора на истинската Любов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мястото в Иерусалим, където е била главата на св. Иоан Кръстител. Виждат се и раннохристиянски мозайки. Св. царица Елена съградила там параклис след третото намиране честната глава на Предтеча. Сега параклисът е руски.

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта

А®

Обратно

2016 pastir.bg