Menu
K
P

 

ЗА СВЕТИЯ ПОСТ - ЧАСТ 3 Публикувано от Пастир на 18.3.2018
Начало >>

Но колко по-чудна и могъща сила дарява не единичният, а съборният пост на вярващите. При тежки обществени бедствия, при съдбоносни народностни изпитания, постът на голямо мнозинство от вярващи християни може да изпроси явната Божия милост и закрила, може да премахне или да предотврати заплашващи ни големи злини и падения. Тъкмо защото всепобедна е силата на поста, затова и Сам Бог чрез пророка казва: „Обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание. Раздирайте сърцата си, а не дрехите си” (Иоил. 2, 12-13). И ето какъв ще бъде резултатът от тоя пост – казва Господ: „Ще напълнят гумна с жито и ще се препълнят чебри с гроздов сок и дървено масло” (24). „И до насита ще ядете и ще се насищате и славете името на Господа, вашия Бог” (26). Не чувстваме ли тези думи  днес като зов и повеля към самите нас? Очевидно, най-вече в дни на върховни напрежения не трябва да се отдаваме на поквара и разгулен живот, а да прекараме в пост и молитва, за да съкрати Бог изпитните и да ни дари свобода, мир и благоденствие.

Нека не забравяме и думите на св. апостол: „Който яде, да не презира оногова, който не яде; понеже Бог го е приел. Кой си ти, който съдиш чуждия слуга? Пред своя господар стои той или пада. И ще бъде изправен, защото Бог е мощен да го изправи” (Римл. 14, 3-4). Всеки от нас е призван да пости, да се моли, да изпълнява всички Божии заповеди и църковни наредби в благочестие, смирение, прощение и чистота. Да не се взираме в порочността или греховността на другите, а неуморно да почистваме всяко черно петно из нашите души. Това е нашият дълг до последното издихание. Не с критика и осъждане на чужди грехове, колкото и основателни даже да сме, а с истинското си постене, моление и благочестие ще вразумим и привлечем към Бога не само лъкатушещите християни, но и отявлени богоборци и вероотстъпници.

В тоя дух и смисъл да усвояваме и осъществяваме поста през настоящата св. четиридесятница. Тогава няма да изпадаме в противоречиви и гибелно-погрешни разбирания, като тия: едни просто да отхвърлят поста като отживелица, а други да свеждат изпълнението му само във въздържание от блажна храна и нищо повече. Нека преживяваме и изпълняваме поста като Божия заповед, която мощно ни помага да изпълним още по-голямата, върховната Божия заповед: „Обичай ближния си като себе си”! Тъй само постът ще бъде приятно и спасително наше задължение: вдъхновено и най-плодоносно ще подпомогне нашето духовно възраждане. И ако всички единодушно го усвоим и осъществим, нека бъдем уверени, че ще получим всемогъщата и вселюбилна Божия закрила и над нашата мила родина България.

Свещеник П. А.

Обратно

2016 pastir.bg