Menu
K
P

 

ЗА СТРАСТНАТА СЕДМИЦА - ВТОРНИК Публикувано от Пастир на 3.4.2018
Начало >>

Свети Теофан Затворник 

Сега народа, свещениците и иудейските началници за последен път слушат словото на Господа в храма. То било всеобхватно – включвало цялото минало, настояще и бъдеще. С въпроса за Иоана, Господ дава да разбере, че Той е истинският Месия, с притчата за двамата сина внушава, че иудеите ще бъдат отхвърлени и на тяхно място ще бъдат призовани езичниците, с притчата за лозарите им казва, че отхвърлените ги очаква гибел, с притчата за брака на царския син учи, че от дошлите при Него, не всички ще бъдат достойни и ще има такива, които справедливо ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина, с отговорите на въпросите за данъка на кесаря и за първата заповед, както и с изобличителната реч определя характерните черти на спасителния живот, накрая специално за учениците предсказва скръбта на Иерусалим и открива тайната на Своето второ пришествие.

Достатъчно е само да се изслуша всичко това с внимание, за да се уверим, че Той е истинският Спасител на света – Христос и да се подчиним на Неговите заповеди и учение. И до днес прочитането на главите от Евангелието за всичко станало в този ден е най-силното средство за оживяване на вярата ни в Господа и възвръщайки в християнина съзнанието какъв е длъжен да бъде и какво се очаква от него, да засилва ревността, за да се окаже, че изповядва Господа не само с език, но и на дело.

Обратно

2016 pastir.bg