Menu
K
P

 

СВ. ВМЧК ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ Публикувано от Пастир на 5.5.2020
Начало >>

Някога в древност, по Свещеното Предание, преди още да бъде сътворен човекът, Архангел Михаил низвергнал Деница - падналия дявол и служителите му от Небесата, за да нямат те вече общение с Бога и Неговите ангели. Там, извън пределите на човешката история, станала първата победа на доброто над злото. От тогава този процес на борба помежду им станал постоянен, като в тази битка, след грехопадението на човека, били въвлечени и хората. Грехът силно помрачил умовете на праотците Адам и Ева, разстроил душевния им мир, те не намерили сили да се покаят и като последица от всичко това, смъртта навлязла в техния живот и в живота на целия човешки род.

Но по Божие обещание, дадено на праведния Авраам и чедата му, което се  изпълнило чрез въплъщението на Словото Божие, Новият Адам - Христос, излекува богоподобната ни същност. Но Божият Син сторѝ за нас и неоценимото. Със Своето Възкресение Той победи смъртта, унищожи силата на змея и ни отвори дверите на вечния живот. Естествено, за да придобием „гражданство” в Небесния Иерусалим, е потребно да се потрудим и ние за това. 

Бог е обогатил Своята Христова Църква с благодатта и силата Си, но от нас зависи дали ще пожелаем да приемем тази благодат, за да очистим сърцата и умовете си от греховните наклонности. Благодатта Божия е за всеки един християн, приел светите Тайнства Кръщение и Миропомазание, затова е неправилно да се разсъждава, че на християнски подвиг се подлагат само избрани. Християнството е начин на живот. Огледаме ли се в църквата, ще видим това в живота на светиите, като дори още по-разпознаваемо ще го забележим в решимостта на светите мъченици.

Такъв изключителен пример за непоколебима вяра в Христа срещаме в един от най-почитаните светци на Църквата Христова - днес чествания мъченик св. Георги Победоносец. Но кой всъщност е този славен християнин, така всемирно почитан по целия свят от толкова много народи?

В житието на този велик угодник Божий има нещо дълбоко таѝнствено. В един от най-ярките епизоди от живота на този великомъченик се разказва за неговата борба с някакво ужасно чудовище. Никой човек, освен светеца, не знае какво точно представлява това страшилище и какво изобщо е бил този звяр. Съвършено очевидно е, че това е било някакво плътско, материално изражение на злото. Явно то било толкова жестоко, че нанасяло на всеки човек, сблъскал се с него, непосилни поражения. И именно това чудовищно зло, одухотвореният от Бога свети Георги Победоносец унищожава. В основен смисъл тази победа се явила, за да покаже мощта на светостта над греха, както и на силата на доброто над злото.

Интересен факт е, че почитта към свети Георги подир неговото великомъченичество много бързо се разпространила по целия християнски свят. Свети Георги, както и голяма част от първите християнски светци, се родил в Близкия Изток. Неговият биографичен живот до момента на прославянето му, от съвременна гледна точка бил като низ от благополучни моменти и щастливо жребие. Блестящо образован, красив, смел и много богат, в края на трети век той успял да направи блестяща за времето си кариера, достигайки да най-значителни длъжности в град Никомидия, източната столица на Римската империя. Още много млад, бъдещият поборник за християнската вяра постъпил на военна служба в римската армия. Заради изключителната си храброст, докато предвождал кохортата на непобедимите римски войни по време на битки, той бил забелязан от самия император. Диоклетиан, който бил удивен от мъжеството на многообещаващия войн, без да знае, че той е християнин, го взел при себе си като началник на личната си охрана, като го удостоил дори с високоуважаваната титла на военен трибун. Но императорът бил яростен покровител на идолослужението. Той считал Аполон за най-висш от боговете, от когото обичал да узнава бъдещето. В този идол живеел нечист дух, който заблуждавал Диоклетиан. Ала веднъж демонът, скрит в статуята, отговорил на зададения му от императора въпрос, че не може вече да предсказва бъдещето, защото му пречели праведните човеци, които унищожават нашата сила.

Диоклетиан попитал жреците си кои са тези праведници, поради които Аполон се отказва да пророчества и научил от тях, че това са християните. Щом чул това, разгневеният император повдигнал нови гонения срещу християните.

Той свикал в гр. Никодимия управителите на източните провинции и им наредил повсеместно да изтребват християните. Но смелото сърце на римския офицер Георги не могло да остане равнодушно и той се изправил срещу Диоклетиан и високо рекъл: Докога ти, царю, и вие князе, ще разпалвате своя гняв срещу християните? Докога ще гоните и ще мъчите невинните и добродетелни люде? Вие се заблуждавате, защото вашите идоли не са богове. Иисус Христос е истинският Бог. Или познайте истината и се научете на благочестие, или пък престанете да смущавате със своето безумие тези, които са я познали, защото истината е сам Христос, гонен от вас.

Диоклетиан се опитал да разубеди своя висш военачалник, но след като получил непоколебим отпор, той хвърлил този непреклонен войн Христов в тъмница и го подложил на нечовешки изпитания.

Бог дал обилна благодат на светия великомъченик. Понасяйки гнева на умиращия идолопоклоннически свят, св. Георги ясно виждал лика на Възкръсналия Христос, Който го удостоил със величието на нетленния венец на прославата в силата Божия.

Почитта към св. Георги е без граници по земната шир. Обичта на нас, българите, към светеца е изразена още от нашите предци, което е засвидетелствано и в една от големите български светини – българския манастир на Света Гора, построен още през 9 век, носещ името на св. вмчк. Георги. Светецът многократно е показвал състраданието си към нас, българите, с многото чудеса, станали след молитвите отправени към него. Чрез своя житейски подвиг и прослава в Бога св. Георги днес отново е онзи свидетел на вярата, на великата победа на Възкръсналия Христос, възтържествувал над мъките, над смъртта и над ада.

Изготвил ик. Алеко Рачев

®

Обратно

2016 pastir.bg