Menu
K
P

 

ПЪРВА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ Публикувано от Пастир на 22.9.2019
Начало >>

 

Един ден Иисус, след като бил известно време в Юдея, се върнал в Галилея. Слухът за идването Му се разпространил мълниеносно. Множество народ се стекъл до брега на морето към Него, за да чуе … какво казва и учи Той.

Всеки искал да го доближи. Всеки искал да го види. Хората се притискали към Иисуса. Принудили го да се качи на кораб и от там да продължи Своята проповед.

Корабът бил на известния в околността рибар Симон. Въпреки натегналата го умора от неуспешния улов през вечерта и той слушал поучението на Иисуса.

Времето се нижело неусетно и нищо от словото на Христос, не подсказвало за предстоящата страхотия, на която щели да станат свидетели тамошните рибари съдружници Петър и Андрей, Иаков и Иоан.

Като завършил поученията си, Иисус рекъл на Симона да отплуват навътре към дълбокото и да хвърли мрежите си за ловене на риба. 

Опитният рибар, който цяла нощ не можал да улови нищо, бил уверен, че и този опит ще излезе ялов, но се покорил.

Едва успели да спуснат мрежите и в тях загъмжало от риба. Рибарите били корави мъже. Те бавно започнали да изтеглят улова, но той бил толкова обилен, че от голямата тежест мрежите започнали да се раздират. Андрей и Симон кимнали към техните другари от другата лодка за помощ и заедно с Иоан и Яков така напълнили ладиите си, че за малко щели да потънат.

Ужас обхванал рибарите галилейци. Тези, които в занаята си са видели какво ли не … се стъписали. Буйният Симон потресен от видяното паднал пред нозете Иисусови и задъхано казал: Иди си от мене Господи, понеже аз съм грешен човек! 

Спасителят го погледнал, дигнал го кротко и с благост го успокоил: Не бой се, отсега ще ловиш човеци! 

Този призив имал същата валидност и към другите апостоли: Андрей, Яков и Иоан. Като професионалисти в занаята, рибарите отгатнали чудото в това невероятното събитие довело до смут душите им. Те заедно със Симон изтеглили корабите си на брега и като оставили там мрежите и уловената риба, тръгнали подир Иисуса.

Христос не търсил измежду именитите и високопоставени в обществото ерудирани евреи, които да проповядват истината за словото Божие, а Си избрал за изпълнители на делото Си простосърдечни и неуки сиромаси.

На избраните Иисус показал, че успехът и изобилието на живота е в Бог. Петър и другите с него рибари станали ловци на човеци. Станали велики ловци, разположили мрежите на спасението по цялото земно лице. С личен пример на себеотрицание, в труд, лишения, мъчения и гонения, работниците Божии наченали да вадят гинещите хора от бурното море на живота и ги въвеждали в спасителния кораб Христов.

Венеца на живота, братя и сестри в Господа, се печели само с благоволението на Господа Иисуса Христа. Но за това са нужни не само думи, а и добродетелни примери на дела.

В древния патерик има един разказ в който се говори за един мил на Бога игумен, който толкова много обичал братята си от манастира, че жадувал той и всичките му поверени монаси и послушници да се спасят. И ето, в съседния тям манастир имало празник. По съществуващия обичай, игуменът и монасите се приготвили да отидат на гости. Братята тръгнали по-напред, а игуменът заключил манастира и тръгнал последен.

Успял той да мине някаква част от пътя и що да види: лежи на пътя плачещ кървящ човек, нахапан и раздран от зверове.

Учуден игуменът попитал страдалеца; „Не минаха ли преди мен монаси и не те ли видяха?”. „Видяха ме - отговорил нараненият - но бързаха за някъде и казаха, че не могат да ми помогнат”.

Тогава изуменият от постъпката на чедата си игумен вдигнал на плещите си болния, и го помъкнал към място на което може да му се окаже помощ. Тежко му било да го носи, но ето, като че ли след всяка крачка тежестта намалявала…, а после… изчезнала, а човека който носил…станал безтегловен,… невидим.

Смутил се игуменът. Спрял се в недоумение. … и  чул глас от небето: „Ти постоянно се молиш за учениците си, за да се сподобят с вечен живот, но твоите дела са едни, а техните други. Ако искаш желанието ти да се изпълни, убеди ги да постъпват, както постъпваш ти. Аз - Праведният Съдия, въздавам всекиму според делата”. 

А®

Изображение: Raphael 

Обратно

2016 pastir.bg