Menu
K
P

 

ПОКАЙТЕ СЕ, ЗАЩОТО СЕ ПРИБЛИЖИ ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО! Публикувано от Пастир на 13.1.2019
Начало >>

 

Много години преди Бог да се въплоти на земята, Господ е зовял хората да се отвърнат от лошите си пътища и да се покаят за злите си дела. Така и чрез Книгата на Иисуса, Син Сирахов, Той предупреждава човека:  Не се бави да се обърнеш към Господа и не отлагай от ден на ден, защото неочаквано ще налети гняв Господен, и ти ще загинеш във време на отмъщението [1].  

Когато се кръстил от Иоана в Йордан, Иисус бил отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушен от дявола. След 40 дневен тежък пост и победа над изкушенията, Христос се появил с божествената Си светлина между хората, измъчени от тъмнината на греха, за да ги призове чрез покаяние в Царството Небесно. Така се сбъднали пророческите думи на пророк Исаия, че На ония, които седяха в земя на мрачна сянка, Изгря им светлина [2]

В него момент гласът на Иоан - Викащият в пустинята Предтеча Господен, бил само лъч светлина в тогавашния духовен мрак, а с идването на Иисус изгрял светилника на всеопрощението за каещите се, отворили  сърцата си за Божия мир и утеха.

Повече от две хиляди години сме отброили оттогава. Хората на земята не спират да чертаят житейското си русло, а изкушенията, помрачаващи душевния мир, отново приласкават човека към страната на греховния мрак.

Няма съмнение, че въпросът за доброто и злото е един от най-тежките и мъчителни за човешкото съзнание. Тежък е поради това, че очите на съвестта ни виждат извършените от нас неправди, причинили толкова скръб на нашите ближни.

Оправданието тук е безполезно, защото, роби ли сме на греха, то тогава без свян оставяме духовния живот, но чеда ли сме на Всевишния, борим се с мрака на сянката смъртна. Но, човешката съвест освобождава единствено чрез своето мъчение … мъчение, което ни заставя да просим прошка от Бога.

Велико е Божието милосърдие. Каквито и да са греховете и престъпленията ни, то ще ги покрие, но само срещу разкаяние- искрено и пълно. С изтърпените страдания и с цената на своята кръв, Христос отвори за всички ни твърде лесен път за опрощение.

Нашето човешко съзнание иска да мери тайната на света с тайната на самия човек и поради това светът си остава неразгадан. Само чрез светлината на Възкръсналия Христос, светът ни се открива в своя пълен и истински смисъл.

Греховния мрак и „смъртната сянка” причиняват скърби и нещастия там, където заповедите на Божия закон не са на почит. Господ е благ към нас, но ние избираме дали да живеем под старозаветния тежък закон или под благодатта на новозаветните благодеяния.

Иисус ни каза: Царството Божие вътре във вас е [3] и всеки с насилие може да го придобие [4] . То е съкровище, (скрито в нива), за което човек трябва да плати най-висока цена, за да го придобие.

Дълготърпението на Бога е голямо, но се продължава само в тоя живот. С края на земния живот, нам предстои живот във вечността, но зад гроба има съд и няма покаяние.

Божието правосъдие сега не разпитва за големината и тежестта на грехове ни, а само казва: покайте се, защото при свършека на света ще излязат Ангелите Божии, ще отлъчат злите от праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ: там ще бъде плач и скърцане със зъби [5].

Днес покаянието може да сломи окаменелите ни души. То може да освободи в нас реки на доброта, които разкъсват мрака на тъмните ни помисли.

Многоценно също е да знаем, че научим ли се да скъпим времето за спасение на нашите души, покаянието може да ни стори и достойни за приближаващото се царство небесно.

[1] Сир. 5:8-9

[2] Ис. 9:2

[3] Лук.17:21

[4] Мат.11:12

[5] Мат.13:44, 49, 50

Обратно

2016 pastir.bg