Menu
K
P

 

НЕДЕЛЯ ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО Публикувано от Пастир на 21.12.2019
Начало >>

Сътворил Бог човека, дарил го със свободна воля и прекрасна душа, за да може уподобилия се на Бога Адам да одухотвори Вселената подготвена за него.   

Но голяма трагедия сполетяла нашия човешки род. С грехопадението лимита на безпечалните дни на Адам и Ева се изчерпил и те навлезли в хладните дебри на действителността. Явно е, че те не преценили добре колко скръбен е външният свят, и поради тази причина не се разкаяли, и напуснали рая.

Но не било нужно дълго време, за да им се отворят чувствените очи за мрака. Бруталното дело на първородния им син сложило край на тяхната самоувереност и те гледайки тялото на окървавения Авел се замислили за времето когато грехът и злото ще бъдат поразени.

Минали много години. Нишката на истинската вяра в Бога изтъняла дотолкова, щото в ония дни се намерил само Ной, който да Го почита. Бог съкратил седмократно земните години на човека до сто и двадесет и умил мерзостта на разтлялото се човечество с много вода. Ной и семейството му станали продължители на човешкия род, но за жалост щама на греха не изчезнал, а все така се предавал от поколение на поколение. 

Занизали се столетия. Почитта към Единия Бог намерила място в сърцето на Авраам, който носил вярата на пра-пра-пра- … дядо си Адам. Господ извел от него народ, който трябвало да бъде подготвен за идването на Месия, като Изкупител на човешкия род от греха.

Историята на евреите разказва, че наследниците на Авраам живеели заобиколени от народи с езическа култура, наука и изкуство, чрез които налагали огромното си влияние в тогавашния свят. Това въздействено обкръжение на евреите пречело за съхраняването на вярата в истинския Бог, а сластолюбието и охолният разточителен живот на властниците издигнало в култ нещастието на другите човеци. 

Но Бог не презрял обещанието Си. Измежду людете Той поставил пророк Исайа, който известил намерението Му за спасението на човешкия род от греха: Ето, девицата ще зачене в утробата си и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил, което ще рече с нас е Бог.

... И наистина това време дошло. Изкупителя от греха заживял с човеците и ни изтръгна от робството на смъртта. Ала изкушенията на древните хора пак и отново са станали изкушения и за нас. Съвременната европейска цивилизация, за чиято основа някога са служили християнските ценности, систематично се трансформира в езическа, от която се прогонва истинският Бог, чрез въздигането на масовия култ към егото на човека и властта на парите.

В древност богатството и наслажденията са били основните и важни ценности в живота на човека, но в устрема си за безгрижен живот далеч от Бога. Грехът умело хипнотизира хората мамейки ги към разгулна безнравственост под обаятелния воал на аморалния езически живот.

А ние хората, братя и сестри християни, сме венецът на Божието сътворение. Редно е да господаруваме над себе си и тварите като се отклоняваме от изкушенията. Бог ни примири със Себе си, без да сме го заслужили с нещо. Той стори това единствено поради любовта Си към нас, изкупувайки ни скъпо от греха с цената на Своя Единородния Син … за да имаме в Него живот вечен.

Някога Иисус намери подслон в пазвата на една пещера до Витлеем. Днес, броени дни преди празника на светлото Му Рождество, Иисус отново става видим за нас, стига само да намери подслон в сърцата ни.

Обратно

2016 pastir.bg