Menu
K
P

 

МОЛЕБЕН КАНОН НА СВЕТИЯ БОЖИЙ ПРОРОК ИЛИЯ Публикувано от Пастир на 19.7.2019
Начало >>

 

Благословен Бог наш: и веднага Пс. 142

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, - и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи; духът ми изнемогва; не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми дa чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ дух да ме води в земята на правдата. Заради Твоето име, Господи, оживи ме; заради Твоята правда избави от напаст душата ми и по Твоята милост изтреби враговете ми и погуби всички, които угнетяват душата ми, защото аз съм Твой раб.

Слава...и сега: Алилуйя (три пъти)

Глас 4

Бог е Господ и ни се яви; благословен е Идещият в името Господне! (4 пъти)

Тропар

Ангелът в плът, основата на пророците, вторият предтеча на Христовото пришествие, славният Илия, от небето изпрати на Елисей благодат, болести да прогонва и прокажени да очиства. Затова на тези, които го почитат, дава изцерение. (2 пъти)

 

 

Слава...и сега, Богородичен:

Словото на Отца, въплотилия се от Тебе наш Христос Бог познахме, Богородице Дево, едничка чиста, едничка благословена: затова като непрестанно Те възпяваме, ние Те величаем.

Пс. 50

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконието си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп и ще бъда чист; умий ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала: защото да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено, Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените йерусалимски: тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Канон. Глас 8

Песен 1

Ирмос. Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло, израилтянинът викаше: да възпеем нашия Избавител и Бог.

Припев на тропарите: Свети пророче Илие, моли Бога за нас.

В леност пропилях живота си, дай ми умиление, и ме спаси в беди, Пророче Божий Илие, извади ме бързо от смъртта.

От мъчителния грях скоро ме освободи, Илие славни, и с твоето застъпничество към покаяние упъти моите пътеки.            

Слава... 

Развържи ме, Слово, от свръзките на безбройните ми злини, по молитвите на Твоя свят огнен пророк.

И сега...

Силно вълнение люшка смирената ми душа, към кого да прибягна, при кого да отида; Пресвята Майко, приеми молението на ходатая Илия.

Песен 3

Ирмос. Творче на небесния свод, Господи и Зиждителю на Църквата, Ти, Който си цел на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, еднички Човеколюбче.

Мене, който съм в страсти заченат, и в грях роден, с твоите молитви милостиво ме дари, придобил чистота, угодниче Божий Илие, всесветли.

Подай ми душевно и телесно спасение, преславни пророче, и на мене болящия изцеление, и от злите избавление.

Слава... 

Възпитан в неверие, и стараещ се в нечестие, на благочестието бях чужд: поборниче крепки, облечи ме, оголения, и към Христа ме приведи.

И сега...

Падналия жестоко и бруления от страсти винаги окаян свой непотребен раб, ти, който си взет на небето, умоли Владичицата скоро да изправи.

Седален, глас 2

Извора на чудеса, украшението на пророците, всички верни с песни да възхвалим тесвитянина Илия: защото, който с плътта си е безсмъртен, като жив от небесата уверява за възкресението на мъртвите. Затова като има към Бога дръзновение, подава изцеление на просещите с вяра, и се моли прилежно на Христа да ни даде опрощаване на греховете и велика милост.

Песен 4

Ирмос. Tи си моя крепост, Господи, Ти си моя сила, Ти си мой Бог и моя радост; без да Се отделяш от недрата на Отца, Ти посети нашата нищета, затова заедно с пророк Авакум зова: „Слава на Твоята сила, Човеколюбче!”

Плевелите на плътските страсти ме обземат сега и жестоко ме оскърбяват: побързай да ме избавиш, Илие от осъждане.

Смущението от лютия недъг, обхванал ме сега, приспи Илие богохвални.

Слава... 

И тъй, земния, създаден от земя, като възлетя на небето, величание на патриарсите, от земните ме възвиси.

И сега...

Ти си опора на прибягващите към Тебе, Владичице, избави сега молещия Те от страсти и беди.

Песен 5

Ирмос. Защо ме отхвърли от Твоето лице, о незалязваща Светлина, и покри ме, окаяния, чуждата тъма? Но, моля Те, обърни ме отново в светлината на Твоите заповеди и изправи моите пътеки.

Възкресил мъртвия отрок, Илие, с твоята милост възкреси мене, мъртвия.

Задържал дъжда с твоята всемощна заповед, задръж и бурята на помислите, и всички блудни движения на извънмерно смущавания.

Слава... 

Изтребил нечестивите пророци, изтреби нечестивите страсти, живеещи в мен, божествени пророче.

И сега...

Спаси ме, Майко на Истината, връхлитания жестоко от страстите, и ме насочи, Чиста, към спасение в тихо пристанище.

Песен 6

Ирмос. Очисти ме, Спасе, защото много са беззаконията ми и ме изведи от греховната дълбина; към Тебе викнах, чуй ме, Боже на моето спасение.

За затъпник възнесен повече от всички те имаме, и огнен молитвеник, славне: приклонил си небесата с твоя зов, като си бил милосърден към хората, приклони към милост и Господа Всемилостивия, да ме избави от вечните мъки.

Слава... 

Диаманте на благочестието, утвърждение на вярата и изтребителю на магьосниците, утвърди ми вярата и на търпението ми помагай: о, ревнителю на Божията слава, и ме покажи победител.

И сега...

Всевъзпявана Владичице, велегласно възпяващия Тебе, Богородицата, помилуй ме, Майко Божия, като ми подаваш плач благ, причина на покаяние и разум за спасение.

Кондак, глас 2

Молитвениче огнени, и ревнителю Божий, от враните хранен, и близък приятелю на Господа, побързай и ни избави от беди, като имащ дръзновение.

Прокимен, глас 4

Ти си йерей во веки по чина Мелхиседеков. (два пъти).

Стих: Рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.

Ти си йерей во веки:

Евангелие от Лука, зач. 40 (гл. 4: 22-30)

И всички Му засвидетелствуваха, и се чудеха на благодатните Му думи, които излизаха от устата Му, и казваха: не е ли този Иосифовият син? Той им рече: навярно ще Ми кажете поговорката: лекарю, изцери се сам; направи и тук, в твоето отечество, онова, което чухме, че е станало в Капернаум. И рече: истина ви казвам: никой пророк не е приет в отечеството си. Наистина ви казвам: много вдовици имаше в Израиля в дните на Илия, когато беше затворено небето три години и шест месеца, тъй че настана голям глад по цяла земя; и нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при вдовицата в Сидонска Сарепта;
 тъй също много прокажени имаше в Израиля при пророк Елисея, и нито един от тях не се очисти, освен сириецът Нееман.
 Като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост;
 и станаха, та Го изкараха вън от града и заведоха навръх рътлината, на която бе построен градът им, за да го блъснат надолу.
 Но Той премина посред тях и си отиде
.

Слава..., глас 2

По молитвите на славния пророк Илия, Милостиве, очисти множеството наши съгрешения.

И сега..., По молитвите на Богородица, Милостиве, очисти множеството наши съгрешения.

Стих: Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми.

Стихира, глас 6

Застъпниче топъл пред Господа, ходатайствай винаги за тези, които те почитат, не презирай нашето моление, но като велик пророк и предтеча на Второто пришествие, великоименити Илие, непрестанно моли Господа да се спасят нашите души.

След това свещенникът: Спаси, Боже, Твоите люде и благослови Твоето достояние.

 

Песен 7

Ирмос. Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки, играейки сякаш на поляна, пееха: „Благословен Си, Боже, на нашите отци.”

Както в древност си показал облаците като водни  извори, чудотворче Илие, така направи и моите очи, който ти зова: Благословен Си, Боже, на нашите отци.

Огън изпояждащ ти, който от небесата изпрати, върху смъртоносните мои страсти пак изпрати, та да пея с теб: Благословен Си, Боже на нашите отци.

Слава... 

Ублажи Господ чистите по сърце, като рече, че ще видят Бога; пред Него на Хорив си застанал и си беседвал, боговидче Илие, моли да бъде милостив и да спаси пеещия: Благословен Си, Боже на нашите отци.

И сега...

С огъня на страха като ме очистиш, Отроковице, очисти ме от прегрешенията, та да викам с Тебе: Благословен Си, Боже на нашите отци.

Песен 8

Ирмос. Халдейският мъчител седмократно разпали силата на пещта за богопочитателите, но когато ги видя спасени от висшата сила, той викна към Твореца и Избавителя: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.

На колесница огнена възнесен на небето, оставил си на Елисея своя кожух: така и в идещите беди съхрани от напасти, покривайки ни с кожуха на твоята велика милост.

Ти, който в древност възвърна на богоизбрания народ вярата в истинния Бог, в последните дни утвърди тази вяра на почитащите те верни.

Да благословим Отца и Сина и Светаго Духа Господа.

Поборник на Троицата и ревнителю на благочестието, който се яви на Тавор с Мойсей в слава, молим се настоятелно да ни запазиш при пришествието на антихриста.         

И сега...

Марийо, Майко Божия, надеждо и покров, с Енох и Илия не оставяй нас, но като проявиш благосклонност, спаси ни, за да се избавим с Твоето застъпничество от идещите напасти.

Песен 9

Ирмос. Благословен Господ Бог Израилев, Който ни прослави, в дома на Давида, Своя отрок, защото ни посети Изток от висините и ни насочи към мирен път.

Разрушиха се законите на естеството за тебе, небесни човече, като имаш живот много по-високо от човешкия, по-високо от всички човеци си се явил.

В плът си бил син на Всевишния, по думата на Бога, че сте богове: помогни на нас немощните, да достигнем обожение.

Слава... 

Подобострастен бидейки на нас, чрез благодатта обожен си бил взет на небето: възвиси твоите молитвеници от земните на небето, Илие безстрастни.

И сега...

Светла палато на Владиката, преминалата от Тебе Светлина умоли, Пречиста, да ме просвети с одеждата на светлината.

Величание

О, огнени стълпе, и маслина и светилник на Царството Христово! Тези, които ни заблуждават унищожи с твоята всесветла молитва, и ходатайствай за тези, които са в скърби, за обидените се застъпи, и прошка на греховете за твоите молитвеници изпроси, защото когато искаш, можеш.

След това: Достойно ест...

И тези стихове:

Като се съберем, да възхвалим славния Илия, който е чуден сред пророците, и предтеча на Второто пришествие.

Да възпеем земния ангел, предивния Илия, и да го възлюбим, и да се притечем към него, като към наш ходатай.

Небесния човек, който възкресява мъртви, и изтребва нечестивите, дойдете, верни, да почетем със страх.

Развързалия небето, и спусналия огън, изкоренителя на нечестието, всички достойно да ублажим.

След това: Всички ангелски воинства

Всички ангелски воинства, Предтеча Господен, дванайсет Апостоли и всички светии, заедно с Богородица, молете се да бъдем спасени!

 

Молитва

На тебе, Божий ревнителю, светий пророче Илие, с вяра и благоговение се моля, защото ти, светий пророче, си имал велик разум, възлюбил си девствената чистота, бил си по душа и тяло чист, пребъдвал си в молитва към Бога, като серафим си горял с пламенна към Него любов. Сега с гореща молитва от дълбочината на сърцето си викам, и при тебе прибягвам, светий пророче Илие. Послушай ме и побързай да ми помогнеш! Като изповядвам пред Бога моите грехове, със смирение те моля, славни пророче Илие: бъди ми застъпник пред Господа, и Го моли да ми прости прегрешенията, и да излее върху мен Своята неоскъдна милост. Бъди ми помощник и ме научи как и аз да угодя на Бога, как да Му служа, и как да Го възлюбя от цялото си сърце, тъй че да не престъпвам Неговите святи и спасителни заповеди, и да се явя заедно с теб и всички светии наследник на неизказаните и вечни блага, за да прославям вовеки Всеблагия Бог и Неговия възлюбен Син и наш Господ Иисус Христос и Светия, благия и животворящия Негов Дух. Амин!

Творение на йеродякон Иустин Зографски

Превод от църковнославянски: Наталия Стоянова

Източник: сайт на Йеромонах Юстин Зографски

Обратно

2016 pastir.bg