Menu
K
P

 

КАТО Я ВИДЯ ГОСПОД, СМИЛИ СЕ НАД НЕЯ И РЕЧЕ Ѝ: НЕ ПЛАЧИ.

Неизбежният дар, който смъртта поднася на всеки човек, внася тревога и ужас в живота на хората. Няма слава или богатство успели да му се противопоставят. Законът, който отнема последния дъх на всяко живо същество следва установената максима, че всичко родено, живее  за кратко и трябва  да  умре.  Да  такъв  е  закона  на смъртта, не - може, а трябва да умре.

Стонове дерат просторите, мечти изчезват дори без следа, а смъртта косѝ и изтребва сеейки болка и скръб. А тъжното в дадения случай е, че нямаме право да ѝ се сърдим за това, че си върши добре работата. Смъртта е просто събирач на дългове, с които нашите прародители малко след Сътворението задлъжняли на Бога.

Но, Създателят не остави мъртъвците да ...

Прочетете още

ВТОРА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

В мрака на нашите души, всяко Слово Божие е слънчев лъч, хвърлящ светлина върху тъмнината на греховния ни живот. Понякога се вслушаме в словото на Светото Писание, но когато то изисква от нас да подчиним нашата свободна воля с тази на Бога, то като че ли не ни се слуша и не искаме да го възприемем. Но както лечебния цяр за болното тяло не винаги е по вкуса ни, така е и с текста на днес прочетено евангелие, не ни се нрави, но е от съществено и жизненоважно значение за нас.

Думите на Спасителя: Но вие обичайте враговете си…(Лук.6:35), звучат така отдалечено, че ако не бяха самото сърце и живот на християнството, нямаше да им отдадем значение. Но както сърдечния пулс на тялото посочва дали човек е жив, така и тази заповед, ако се приведе в действие, става ключ за познаване тайните на християнството.

Нишката, която води до разбирането на непонятните заповеди дадени от Бога, може да ...

Прочетете още

ПЪРВА НЕДЕЛЯ СЛЕД НЕДЕЛЯ ПОДИР ВЪЗДВИЖЕНИЕ

Един ден Иисус, след като бил известно време в Юдея, се върнал в Галилея. Слухът за идването Му се разпространил мълниеносно. Множество народ се стекъл до брега на морето към Него, за да чуе какво казва и учи Той.

Всеки искал да го доближи. Всеки искал да го види. Хората се притискали към Иисуса. Принудили го да се качи на кораб и от там да продължи Своята проповед.

Корабът бил на известния в околността рибар Симон. Въпреки натегналата го умора от неуспешния улов през вечерта и той слушал поучението на Иисуса.

Времето се нижело неусетно и нищо от ...

Прочетете още

НЕДЕЛЯ НА СВЕТИЯ И ЖИВОТВОРЯЩ КРЪСТ ГОСПОДЕН (КРЪСТОВДЕН)

Телесно човек е създаден от пръст,  принадлежи на земята от която е взет и затова живота му прилича на сън и сянка. Но има нещо съществено, което го разделя от физичния свят. Той притежава дух, с неземно измерение и произхода му е от друго битие. Човек не е просто същество, а личност притежаваща свободна воля. Той волево може да избира критериите си за добро и зло и сам да изгражда нормите си на поведение спрямо Бог, човеците и заобикалящата го среда.    

Преходността на земния му живот го е научила, че материята няма шанс срещу смъртта. Прах при праха и пръст при пръстта. Нищо материално, не е в сила да му помогне, когато изминат годините ...

Прочетете още

ВЪЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСТНИЯ КРЪСТ ГОСПОДЕН

На всекиго от хората е отсъдено да носи - кой по-лек, кой по-тежък кръст. Затова днес, когато се празнува Въздвижението на животворния кръст Христов, Евангелието ни напомня думите на Спасителя за доброволното носене на нашия житейски кръст.

Но какви са нашите кръстове, от какво се състоят те? - Много и разнообразни са техните съставни части. Преди всичко, животът е пълен с недъзи, болести, скърби и страдания. Трудовете, грижите за насъщния, изпитанията и бедствията, които всеки човек като член на семейството и обществото е принуден да понася, също тъй са обикновени елементи в житейския кръст.

Ала особено тежък бива той за едни, които на всяка стъпка срещат огорчения, несполуки и ...

Прочетете още

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЧНО

С изгубването на райската невинност, наченал и нравствения упадък в хората. След като покварата взела връх в поведението им, замъглила човешкия ум и устойчиво заменила висшите духовни стойности с груба материална сетивност. Преди повече от седем хилядолетия, стремежът към добродетели почнал да гасне и нуждата от Спасител на човешкия род ставала все по-потребна. Занизали се столетия след столетия. Човечеството стигнало точката си на пречупване, след която моралното изправление на душата щяло да бъде вече невъзможно.

Но Бог, който много обича човека, не допуснал хората да преминат предела, който да заличи облика на Божия образ в тях. На границата между ...

Прочетете още

11 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА. 1 септември - Начало на църковната година.

Всяка наша правда малка или голяма в собствените ни представи е като замърсена дреха пред Бога. Няма дело, ни духовен подвиг чрез който човек сам да постигне спасението на душата си. Истина е, че за да наследи новия вечен рай, човек трябва първо и преди всичко да има вътрешно желание за това. Иисус дойде, за да откупи човека от греха и смъртта, но насила Той няма никого да спаси. Христос даде възможност на хората от всички народи и племена, ако вярват в Него и следват примера Му да наследят вечна радост у Бога и да насядат около трапезата Му в Царството Небесно.

В нравоучителните Си разкази, Иисус неведнъж се е ползвал от реалистични картини и събития, с помощта на които е разкривал дълбочината на ...

Прочетете още

ВЯРВАМ ГОСПОДИ! ПОМОГНИ НА НЕВЕРИЕТО МИ.

Протоиерей Алеко Рачев

На сутринта, след славното Си Преображение на Тавор, Иисус тръгнал да слиза от върха на планината заедно с Петър, Иоан и Иаков към нейното подножие, където предната вечер бил оставил другите Си ученици.

Когато Христос вече ги приближил, забелязaл смутените им изражения посред струпалия се народ. Сред тях имало книжници израелеви и един баща с болен син, който бил зле измъчван от бесноват дух.

Изтерзаният родител много страдал за чедото си и не спирал да търси помощ навсякъде. Той подирил облекчение от злочестината си дори и при учениците на Иисуса, но ...

Прочетете още

9 НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

След като Иисус нахранил повече от пет хиляди души по чудесен начин с пет хляба и две риби, Той накарал учениците Си да влязат в кораб, за да минат преди Него на отсрещния бряг, а Сам Той се качил на тамошната планина, за да се помоли насаме. Синът Божий имал нужда от малко лично време, за да изживее мъката Си по смъртта на св. Иоан Предтеча.

Дошла нощта. Далеч от брега, адска стихия закипяла под кораба на избраните от Господа човеци и вече била готова да ги погълне.

В това време Иисус в душевен мир молитвено беседвал с Небесния Отец. Когато привършил молитвата Си, Спасителят се обърнал към морската шир, слязъл до брега, стъпил на водата и тръгнал по водната ...

Прочетете още

ПЕТ ХЛЯБА И ДВЕ РИБИ

Знанията, които хората придобиват за заобикалящия ги свят с неговите процеси, закономерност и природни явления, се базират на човешкия практически познавателен опит, на теоретичните му съждения и на неговите логически умозаключения в най-широк смисъл на думата.

Функционирането на човешкото тяло зависи от поддържането на основните му жизнени процеси, така както това се отнася и за всеки друг жив организъм. Храненето регулира жизнените функции на плътта като я снабдява с необходимите ѝ хранителни вещества. За да приведе към действие този процес, на човек не му ...

Прочетете още

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Било времето от последното трето благоприятно лето от общественото служение на Сина Божий и тридесет и третата година от рождението Му по плът. Иисус бил показал вече неброими примери на човечност и нравствени постъпки, с които Той променял коравосърдечните души на хората. Ала земното му време вече изтичало. Добата на доброволните Му страсти, чрез които Той извършил изкуплението на човечеството наближила и Иисус заговорил на учениците си, че Той трябва да отиде в Йерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне .

Потискащи били за учениците Му думите, с които Той ги информирал за ...

Прочетете още

СЕДМА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Кой е този мъж или коя е тази жена, които да не копнеят в душата си за мир и сърдечно веселие. Това желание не е плод на непостижима мечта, нито пък на идеализирана нереалност. Бог сътворил човека, поставил го в градината Едем и там мъжът с жена си наченали да обгрижват рая, който изпълнил дните им с радост и наслада. Но дяволът от завист наклеветил пред Ева Бога, че не е казал истината за дървото на познанието и така последвалите събития станали причина в живота на прародителите ни да влезе смъртта, за която красотата, младостта и земното щастие човешко нямат никакво значение. Така омерзението на човечеството като плод от сатанинската клевета достигнало пика на падението си в отдалечаване на човек от Бога и дори отричането му от Него. Грехът белязал човешкия ум, материализирал концепцията му за света и хората станали злонравни и безчовечни.

Така век подир век погубените мечти разбити от смъртта и болестите  изчезвали  безнадеждно…

Прочетете още

ШЕСТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Вече две хилядолетия църковните проповедници черпят вдъхновено от Божието Писание душеполезни слова за полза на всички нас, които, като добри християни, да слушаме с наслада, тишина и голямо внимание. През целия богослужебен кръг Православната църква предлага на вниманието на своите чеда подбрани евангелски текстове, които да се прочитат в неделни и празнични дни. Така важни събития и дела през земния живот на Спасителя,  остават трайни и свежи в паметта ни.  

С такъв предмет на актуалност е и днес четеният евангелски разказ, с чийто въпрос е съотнесен и отговорът на станалото тогава чудо: Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи? (Мат. 9:2)

Погледнато исторически, в евангелските текстове са споменати двама разслабени. Единият е изцереният ...

Прочетете още

ПЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА - ЗА ХОРАТА И СВИНЕТЕ 

След като извършил много чудеса в гр. Капернаум, Иисус се качил на кораб с учениците Си и отплавал към източния бряг на Тивериадското езеро. Когато стигнали там, от пущинаците на скалистия морски бряг срещу тях изкочили двама бесновати, които от много години страдали от мъчителното действие на зли духове. Те били страшни на глед, гневни и свирепи и представлявали опасност за всеки човек, изпречил се на пътя им.

Ап. Марк, който също описал тази история, насочва вниманието си особено към единия от двамата злощастни човеци. От неговия разказ разбираме, че бесноватите имали живелище на гробищата, денем и нощем обикаляли там и се скитали по хълмовете, викали, удряли се с камъни, и никой не можел да ...

Прочетете още

СВЕТИ ПРОРОК ИЛИЯ (ИЛИНДЕН)

В древност почти всички религии били идолопоклоннически  и политеистични. Измежду всички народи на изтока един само Израил почитал Истинния Бог. Но евреите не били изолирани от другите народи. Те влизали в контакт с тях и постепенно започнали да приемат елементи от техните религии. Обаче Всевишният не изоставял израилтяните и по различно време въздигал измежду тях човеци, наречени пророци, чиято задача била да пробуждат човешката съвест, да заклеймяват идолопоклонството и да привеждат Божия народ чрез покаяние в правия път на чистата вяра.    

Днес Православната църква прославя един от тези пророци, живял 900 години преди Рождество Христово, а именно славния пророк Илия! Този изключителен човек се явил като най-пламенен ветхозаветен изобличител на идолопоклонството и възторжен проповедник на вярата в ...

Прочетете още

МОЛЕБЕН КАНОН НА СВЕТИЯ БОЖИЙ ПРОРОК ИЛИЯ

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина; чуй ме по Твоята правда и не влизай в съд с Твоя раб, защото пред Тебе няма да се оправдае нито един от живите. Врагът преследва душата ми, натъпка в земята живота ми, принуди ме да живея в тъма като отдавна умрелите, - и отпадна в мене духът ми, онемя в мене сърцето ми. Спомням си за стародавните дни, размишлявам за всички Твои дела, разсъждавам за делата на Твоите ръце. Простирам към Тебе ръце; душата ми е към Тебе като жадна земя. Чуй ме по-скоро, Господи; духът ми изнемогва; не скривай лицето си от мене, за да се не уподобя на ония, които слизат в гроб. Дай ми дa чуя рано Твоята милост, защото на Тебе се уповавам, Господи. Посочи ми, Господи, пътя, по който да вървя, защото към Тебе възнасям душата си. Избави ме, Господи, от моите врагове: към Тебе прибягвам. Научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог; Твоят благ дух да ме води ...

Прочетете още

ЧЕТВЪРТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Като потомци на Адам и Ева, ние не само онаследяваме първородния грях, но с неприкрито задоволство от хиляди години го усвояваме и преумножаваме плодовете му. Животът в райската градина бил блажен и пълен с радост поради невинността на Адам и жена му. Тъгата и болката били непознати за прародителите ни, поради което те не осмислили каква беда навличат на себе си и на нас, техните потомци, с лекомислената си постъпка.

Горчивият опит не закъснял. Първите човеци разбрали, че ...

Прочетете още

МОЛЕБЕН КАНОН НА ПРЕПОДОБНИ ПАИСИЙ СВЕТОГОРЕЦ

      ...

     Дойдете всички, които сте в скърби, да се помолим на атонския богоносен отец, явен в последните времена, на светия Паисий от Фараса: та по неговите молитви да избегнем всички житейски нападения; защото той имаше премного дарования.

     ...

   Ние, недостойните, никога, Богородице няма да престанем да говорим за твоята сила, защото, ако Ти не бе се застъпвала с молитви, кой щеше да ни избави от толкова големи беди? Кой щеше да ни опази досега свободни? Няма да отстъпим от Тебе, Владичице, защото Ти винаги спасяваш Твоите раби от всякакви беди.

     ...

Прочетете още

ТРЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Посредством очите си ние, хората, си съставяме в триизмерен образ картината на заобикалящия ни свят, но начинът, по който го възприемаме вследствие  на познавателния процес, до голяма степен зависи от капацитета и услужливостта на нашите ум и вяра.

Представите ни за света като отражение в нашето съзнание, не зависят единствено от това, какво се случва с нас и около нас, а от нашия мироглед и от това, как ние го разбираме и възприемаме.

Нашата воля е свободна и затова умът ни може да отхвърля и да одобрява съждения, напълно различни от схващането на християнския мироглед.

В духовен аспект Бог категорично точно дефинира стойността на нашето зрение: Светило за тялото е окото. Затова, ако ...

Прочетете още

НЕДЕЛЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СВЕТИИ

Бог, като Творец на всичко видимо и неосезаемо за нашия свят, знае за теглилата и мъките, съпътстващи живота на човек, с които той съжителства като отплата за отдалечаването си от Господа и като тежка дан на греха.

Безграничен в любовта и милосърдието си към хората, Бог слезе при отдалечилото се от Него човечество, за да го изкупи от греха и смъртта и да го примири със Себе си.

В Евангелското слово е записано, как Иисус наченал Своята проповед за приближаващото се Царство Небесно и как призовавал хората към покаяние. Но за да остане проповядваната истина незабравена вечно, Той избрал свидетели, които проповядвали чудесата Му и славното Му Възкресение по целия свят, като просветили всички народи. Христос вървял и по ...

Прочетете още

СВЕТИ ПЪРВОВЪРХОВНИ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ

Честването на всеки светийски празник е духовна радост. И както, когато нощно време запалим светило и то свети, носейки ни наслаждение от възможността да виждаме, така и празникът на даден светец ни озарява с духовна светлина, която осветява не лекия път към спасението.

Днес радостта ни е особено голяма, защото Православната ни църква, равнопоставено прославя двама многоизвестни свети мъже и тяхното славно служение, което чрез очите на историята, в зората на третото хилядолетие след Рождество Христово, се показва все така чутовно във величието си.

Светите вселенски учители Петър и Павел ведно с другите Христови апостоли и ученици, с непоколебимата си проповед за Разпнатия, но ...

Прочетете още

НЕДЕЛЯ НА ВСИЧКИ СВЕТИИ

Във всеки календарен ден от годишния кръг на Православната църква, благоговейно се пази животоописанието на мъже, жени и деца, които до последното си издихание не са отпаднали, но винаги са имали пред очите си началника и завършителя на вярата – Иисуса (Евр. 12:2).

Първата неделя след Петдесетница, Православната църква ублажава паметта на всички светийски чинове, изповедници на вярата Христова, засвидетелствали с дела в света вярата си под благодатната помощ на Светия Дух. В този неделен ден, отбелязван по древна традиция така още от края на IV в. по образец на св. Йоан Златоуст, и днес се възпява и величае богоугодния живот на тези Божии човеци, получили венеца на вечния живот, от праотеца Адам до ...

Прочетете още

СВЕТИ ДУХ

В един паднал свят на греха и злото, делото на човешкото възстановяване наложило действие на самопожертвувателно изцеление, каквoто единствено страдащият и разпнат на кръст Богочовек Христос е можел да предложи. Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите недъзи – т.е. всички наши немощи. Което не е възприето, не е излекувано – но нашият изцелител Христос е възприел в Себе си всичко, дори смъртта.

Смъртта има както телесен, така и духовен аспект и по-страшният от двата е духовният. Физическата смърт е разлъчване на душата от тялото на човека, а духовната – разлъка на човешката душа с Бога. Когато казваме, че Христос става послушен дори до смърт, трябва да мислим не само за телесните страдания, които Христос ...

Прочетете още

СВЕТА ПЕТДЕСЕТНИЦА

На този свят, всеки от нас има своя малък дял от време, през който да покаже своята човечност. Дни и нощи, години наред, в нас действат конфликти на душевна добродетел и чувствен егоизъм.

Някога, след трагичните събития, записани в Стария Завет, когато Адам поради непослушанието си бил поставен вън от Рая, между човека и Бога застанал грехът. Съвестта на хората се помрачила, те започнали да се отдалечават от знанието си за истинския Бог, развратили се и наченали да се покланят на идоли, създавани от тяхното въображение. Така настанали времена на нравствен упадък, за които днешният цивилизован свят дава осезаема представа.

Бог претеглил злините на древните хора и ...

Прочетете още

НЕДЕЛЯ НА СВ. ОТЦИ ОТ ПЪРВИЯ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

Днес Светата Църква насочва вниманието ни върху едно важно и знаменателно за нея събитие – Първия вселенски събор. Този събор с историческо значение, имал за цел да положи основите на догматическите истини на Православието, като утвърди правилното учение за Иисус Христос. Тогава били съставени първите 7 члена от нашето Верую, което ние изповядваме и до днес (заедно с другите 5 члена, които щели да бъдат написани по-късно).

През 325 година, св. цар Константин, наложил се вече като едноличен владетел над цялата империя, която се простирала по целия европейски континент, знаел за разногласията в Църквата. В началото на IV в. Църквата Христова не била разделена, но се раздирала от ереси и разколи, които изниквали и изчезвали и повличали след себе си голямо множество от паството на Православието. Макар че император Константин все още не ...

Прочетете още

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

На днешния ден Църквата си спомня за едно от най-великите си тържества - Възнесението на Господа и Бога нашего Иисуса Христа. Свети Йоан Златоуст в словото си за този празник твърди, че е станало в действителност сприятеляването на човек с Бога. Старата вражда, която се изтрива днес, не се е случила понеже Бог е намразил силно човека, а защото творението е било твърде безразлично към Твореца. Спасяването на човешкия род, продължава светият архиерей, се е случило не поради покаянието на човека, а поради безпределната любов на Бога към Неговото творение.

Четиридесет дни след великото си славно Възкресение, Господ Иисус Христос на няколко пъти се явявал на учениците Си. Той многократно им ...

Прочетете още

НЕДЕЛЯ НА СЛЕПИЯ

В светото евангелие се разказва за това, как Господ Иисус Христос изцерил един слепороден човек. Излизайки от храма, Иисус съгледал един слепец, който просел милостиня. Апостолите Христови, както и мнозинството евреи, вярвали въз основа на Мойсеевия закон, че всяко голямо злополучие сполетява човека заради неговите лични грехове или заради греховете на родителите му. В отговор на зададения въпрос от учениците Му за това, чия е вината, за да се роди човекът сляп, Иисус им казал: Не е той съгрешил, нито родителите му, но да се явят делата Божии върху му. И така станало ясно, че няма виновни, за да се роди този човек сляп, но че Божията воля е решила това и че Бог допуска страдания за хора, които иначе не биха имали такъв жребий.

Докле съм в света, светлина съм на света - рекъл Иисус и като се навел към земята, направил малко кал от земната пръст и ...

Прочетете още

НЕДЕЛЯ НА РАЗСЛАБЕНИЯ

В древни времена, големите, а и по-важните стратегически градове, били заградени със защитни крепостни стени. По такъв начин бил укрепен и град Йерусалим. Пропускателният режим при него ставал през специални укрепени врати-порти, които били добре охранявани.

Такива врати Йерусалим имал и в североизточната си част на стената, наречени Овчи порти. Близо до тях имало къпалня с пет притвора, наречена Витезда. В тези помещения, лежали и множество болни, слепи, хроми и изсъхнали, които очаквали изцерение, тъй като по воля Божия, Ангел Господен от време на време раздвижвал водата и тя ставала лековита за ...

Прочетете още

НЕДЕЛЯ НА СВ. ЖЕНИ-МИРОНОСИЦИ

Изтекъл и последният час от непоносимата хегемония на смъртта, с която тя властвала над хората. На третия ден след разпъването, убиването и полагането на Иисус в хладен гроб, много рано в първия ден от еврейската седмица Богочовекът Христос възкръсна от мъртвите и подари на всички човеци възможност за вечен живот.

Но актът на това велико събитие, като че ли останал за още малко време незнаен за тези, които така много обичали Божия Син. Мария Магдалина, другата Мария, Саломия, Сусана, Йоанна, както и Марта и Мария, с точност знаели мястото на пещерния гроб на Иисус, отдаден за погребението на Сина Божий от заможния Йосиф Ариматейски. Благообразният Йосиф спазвал ...

Прочетете още

СЛОВО ЗА СЛАВЯНСКИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Днес българският народ възторжено чества нашите първоучители и просветители св. равноапостоли Кирил и Методий. Славни са техните имена. Дивни са образите им. Свят е техният живот. Чутовен е подвигът им. Епохално е тяхното  дело. Скъпа и свещена за нас е тяхната памет.

Св. св. Кирил и Методий дадоха на славянските народи азбука и така им отвориха духовните очи за знание и просвета. Те бяха не само творци на славянската писменост и основоположници на славянската култура,  но и проповедници на Христовата вяра сред славянските народи. Тяхното дело беше и е дело Божие - Бог го устрои и ни изпрати двамата равноапостоли в най-решителния и съдбовен за нашия народ момент. То е дело Божие и защото то е имало за цел да доведе до Бога, до истинското ...

Прочетете още

СВЕТА СОФИЯ – ПРЕМЪДРОСТ БОЖИЯ

Да се притечем, православни люде, към Божията премъдрост и да видим чудотворната икона на Пречистата Богомайка, Която именуваме след явяването София, Премъдрост Божия, защото беше одушевен храм на Единородния Син и Слово Божие. Затова Тя светолъчно сияе в пречестния Свой храм и весели нашите сърца - на идващите с вяра и гледащите със страх и благоговение тази пречиста икона, като мислим в нашите сърцата, че наистина е селение на Божията Премъдрост и промисъл на Неговото тайнство, защото гледаме Нейното огнезрачно изображение за упование на верните и се покланяме, като на истинното и пренепорочно Нейно девство в рождеството и отново след рождеството; от Нея излезе Божествен Огън, изгаряйки тленните страсти и просвещавайки нашите души и правейки ги чисти, чрез Него Отец и времената сътвори, и Той се нарече и Мъдрост, Слово и Сила, сияние на славата и Образ на Отчата Ипостас. И тъй,  и пак молим и, като падаме, целуваме пречестната икона на ... 

Прочетете още

СВ. ВМЧК ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ

Някога в древност, по Свещеното Предание, преди още да бъде сътворен човекът, Архангел Михаил низвергнал Деница - падналия дявол и служителите му от Небесата, за да нямат те вече общение с Бога и Неговите ангели. Там, извън пределите на човешката история, станала първата победа на доброто над злото.

От тогава този процес на борба помежду им станал постоянен, като в тази битка, след грехопадението на човека, били въвлечени и хората. Грехът силно помрачил умовете на праотците Адам и Ева, разстроил душевния им мир, те не намерили сили да се покаят и като последица от всичко това, смъртта навлязла в техния живот и в живота на целия човешки род.

Но по Божие обещание, дадено на праведния Авраам и чедата му, което се  изпълнило чрез въплъщението на Словото Божие, Новият Адам - Христос, излекува ...

Прочетете още

ТОМИНА НЕДЕЛЯ

След унижението, мъчението, разпятието и погребението на Иисус, апостолите Христови обезверени, изпаднали в мрачно униние и вярата им в приближаващото се Небесно Царство на Божия Син се сринала.

Радостната новина, възвестена от двата светлозарни ангела, за Възкресението на Иисус от мъртвите, изпълнила с неземна радост сърцата на жените мироносици. Магдалина Мария и Йоана, и Мария, майка на Иакова, и другите с тях, обадили за Христовото Възкресение на апостолите, ала както споменава св. ев. Лука, техните думи им се показали празни, и не им повярвали.

Малко по-късно, Иисус се явил на двама от ...

Прочетете още

АКАТИСТ НА СВЕТИТЕЛ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ, ЕПИСКОП СТАВРОПОЛСКИ И КАВКАЗКИ

 

Архангелите и Ангелите се удивяваха на твоето житие, светителю отче Игнатие, как ти от ранни години си имал голяма любов към Бога и по Неговите заповеди неотклонно си прекарвал живота си. Като се удивяваме на това твое благоразумие, с умиление ти викаме:

Радвай се ти, който със своето рождение утеши твоите скърбящи бездетни родители.

Радвай се, прекрасна клонка на честен род.

Радвай се, непрестанно веселие на твоя Ангел ...

Прочетете още

ВХОД ГОСПОДЕН В ИЕРУСАЛИМ

След възкресяването на Лазар, Господ се отправил с учениците Си за Йерусалим. Обикновено Спасителят винаги дотогава бил влизал в свещения град, ходейки пеш и с дълбоко смирение. Но сега Той пожелал да влезе в свeтия град възседнал на осле. Затова, като приближил едно близко до Иерусалим село, Иисус изпратил в него двама от учениците Си и им рекъл: Идете в селото, що е насреща ви, и щом влезете в него, ще намерите вързано осле, което никой човек не е възсядал; отвържете го и докарайте. И ако някой ви рече: защо правите това? отговорете, че то е потребно Господу; и веднага ще го прати ...

Прочетете още

ЛАЗАРOВА СЪБОТА

На днешната събота, наречена Лазарова, православната църква ни предлага евангелския текст, в който е описано едно от най-значимите събития от земния живот на Иисус, с което Той доказал Своята власт над смъртта.

Лазар бил близък приятел на Иисуса Христа. Живеел в едно малко градче на име Витания, което се намирало недалеч от Иерусалим. Той имал две сестри – Марта и Мария, които били благочестиви жени и като брат си твърдо вярвали, че Христос е Син Божи. Спасителят често посещавал техния дом и беседвал с тях за Царството Божие.

Но ето че Лазар тежко се разболял. Марта и Мария изпратили свой човек при Господа да Му кажат, че оня, когото Той толкова много ...

Прочетете още

ПЕТА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ

И като повика пак дванайсетте, Той почна да им говори, какво ще стане с Него: ето, възлизаме за Иерусалим, и Син Човеческий ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците, и ще Го осъдят на смърт, и ще Го предадат на езичниците; и ще се поругаят над Него, и ще Го бичуват, и ще Го оплюят, и ще Го убият; и на третия ден ще възкръсне.

Този евангелски текст ни приближава към скръбните събития от последните земни дни на Спасителя. По случай празника Пасха, Иисус и учениците Му се отправят за Иерусалим. По пътя Христос им открива в последователен ред това, което ще стане с Него.

Всички мълчали, докато Спасителя говорил, но неочаквано и неуместно братята Иаков и Иоан, се приближават до Иисуса и желаят да седнат до Него от двете Му страни, когато ...

Прочетете още

ЧЕТВЪРТА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ

Днешната евангелска история ни разказа за тежката горест на един баща, комуто бесноват дух зле измъчвал детето. Изтерзаният родител много страдал за сина си и не спирал да търси помощ навсякъде. Потърсил облекчение от злочестината си дори и при учениците на Иисуса, но светият евангелист Марко пише, че те без Наставника си, не могли да намерят нито достатъчно вяра, нито сила да му помогнат. 

Така в обкръжението на множество люде, тази неудача на избраните за апостоли от Спасителя мъже, станала претекст за препирня между тях и книжниците израилеви. Това прение толкова много се усладило на Мойсеевите законници, че те с неистова радост и презрение иронично се заприсмивали на тъжните ...

Прочетете още

НЕДЕЛЯ КРЪСТОПОКЛОННА

На всеки от нас е отсъдено да носи кръст. Животът ни поднася скърби и страдания с грижите си за насъщния и с огорченията, които понасяме през земните си дни, за чиято тежест ние много допринасяме. Бог не желае нашето страдание и смърт и заради това Той чрез Христа ни изпрати семето на вярата, правдата и любовта.

Но посяхме ли ние това спасително семе в сърцата си? Сеем ли го в сърцата и душите на нашите деца? Разнасяме ли го между ближните си по училища и обществени учреждения? За жалост го правим твърде малко или дори никак. Това от своя страна, дава възможност доброто семе да се тъпче и заменя с плевелите на безверие, омраза и ...

Прочетете още

СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Днес е ден на светлия празник Благовещение. Това многоочаквано в отминалите векове събитие е тържество, което показва Божествено явление, носещо радост за целия свят,  станало начало на нашето спасение. Обещано в миналото, като клетва дадена от Бога на праотците Авраам, Исаак, Йаков и Давид, това изпълнено обещание съединило Бог с човечеството и изпълнило пророчествата за нашето спасение в лицето на Пресвета Дева Мария.

Дошло времето и настъпил часът Сина Божий да се слезе от Небесата, да се въплоти чрез Дух Светий и да стане човек. В цялата история на човечеството, само ...

Прочетете още

ИЗЦЕРЕНИЕТО НА КАПЕРНАУМСКИЯ РАЗСЛАБЕН, СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА

Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани вземи си одъра и ходи?

Жив и дълговечен въпрос отправен не само към непосредствените очевидци и свидетели на чудесното изцеряване на капернаумския разслабен, но и към всички нас, слушащи отново тази история, станала столетия назад във времето. Това е така, защото Св. Евангелие не е просто историческа хроника, а божествен извор на действеното Слово Божие.

През земния си живот, Христос извършил много дела, от които светите евангелисти са записали малка част в свещените книги на Новия Завет. Действително Божият Син обходил много градове, села и паланки. Евангелските текстове са документирали, че ...

Прочетете още

ЗА СВЕТИЯ ПОСТ - ЧАСТ 2

Достатъчно е да кажем, че и Сам Спасителят преди да излезе на обществено служение, прекара в пустинята четиридесет дневен строг пост. И сам Той, т. е. Бог в човешка природа, Богочовекът избра поста като най-съкрушително оръжие за борба с плътта. Какъв по-убедителен зов за нас да постим?! При това като се смилява над немощта на телесната природа, Бог чрез св. Си Църква ни приканва не постоянно, а само в определено време към пост.

Св. четиридесятница завършва с най-светлия християнски празник – Възкресение Христово. Блажени са, които от сърце и душа искат да се възползват от най-умилителните майчини молитвени позиви и увещания на ...

Прочетете още

НЕДЕЛЯ НА ПРАВОСЛАВИЕТО

Първата неделя на Великия пост, неделя, която Православната църква е определила да се празнува като Тържество на Православието. Исторически погледнато, причината за този празник се корени в победата над ереста на иконоборството, която в продължение на повече от столетие подривала основите на православния свят.

Преди две хилядолетия предразсъдъкът на високомерните юдейски старейшини не им позволил да приемат Иисус за Син Божий. В допълнение към това, голям проблем се оказали и приспособените за лични изгоди верови и обществени норми на живот, изведени от истинския смисъл на закона Мойсеев. Ето защо, за слуха на мнимата праведност на тези старейшини било тежко да ...

Прочетете още

ЗА СВЕТИЯ ПОСТ

Пост – общият смисъл на тази дума е бдение, бодърствуване, зорко, напрегнато внимание. Пост, това е все едно будна стража над общочовешкия, служебния и християнския си дълг. И въздържанието от изобилна и блажна храна, към което Св. църква в определени дни, седмици и месеци през годината ни зове, наричаме пост, постене. Това само по себе си говори за особено голямо значение, което св. Църква отдава на това телесно въздържание, на тия доброволно и съзнателно възприети от нас- нейните чеда- хранителни лишения и гладувания. Очевидно постът и в религиозния, в църковния смисъл на думата е равнозначен на най-будна духовна стража, на най-победно и съкрушително оръжие срещу попълзновенията на злото, който на ...

Прочетете още

И ПРОСТИ НАМ ДЪЛГОВЕТЕ НИ, КАКТО И НИЕ ПРОЩАВАМЕ НА ДЛЪЖНИЦИТЕ СИ

Протоиерей Алеко Рачев

Веднъж, до един от планинските склонове на Галилея, дошло при Иисуса множество народ за утешение. Като видял хората, Спасителят се възкачил на близкия хълм и наченал да ги поучава. Христос говорил на людете за блаженствата и за предстоящата радост, която очаква Божиите чеда във вечния живот, като посочил и с какви нравствени норми на взаимоотношения ще имат шанс да се вредят за Царството Небесно.

По-нататък, Иисус дал и молитва на човеците, с която непосредствено да се обръщат към Небесния си Отец и да му се молят, като подчертал и следната важност, че: Ще им се простят съгрешенията ...

Прочетете още

НЕДЕЛЯ МЕСОПУСTНА

В днешната Неделя, наречена Месопустна, Православната църква далновидно е наредила, в чина на светата Литургия, да се чете откъс из Евангелието по Матея, в който Господ картинно описва повторното Си идване на земята, при което ще бъдат събрани на съд пред Него всички народи от съзиданието на света, от първия до последния човек.

Възгледът за деня на Страшния съд Божий над цялото човечество, е изложен много ясно в учението на Православната църква. Сам Иисус, по темата за последните дни от свършека на света недвусмислено казвал на учениците Си, че не знаят и ...

Прочетете още

МОНАСИТЕ

Като огромна грамада се е възвесила голямата могила Шишманец. Отдалеч тя се слива с гордия Балкан.  До преди години пустош, камънаци, останки от стари постройки, по които се препичаха гущери и се криеха змии, днес човешката ръка е обработила в чудна градина цялата могила.

Преди години стари селяни, в които течеше буйната хайдушка шипческа кръв, спотаено ми разказваха за „черковището” и подземния камбанен звън с молитвите, които се разнасяли по Великден от Шишманец. Други даже допълваха, че срещу Великден тайнствени сенки на монаси бродели по могилата. Заради това „през турско” народът отивал по Великден на Шишманец и ...

Прочетете още

2 МАРТ - ГОЛЯМА ЗАДУШНИЦА (ПРЕД НЕДЕЛЯ МЕСОПУСТНА)

В съботния ден срещу Неделя Месопустна, православните християни правят помен за починалите техни близки.

Извършването на задушници и панихиди от православната църква е неизменно действие, което точно се позовава на християнската догматика в истинността за възкресението на мъртвите.

За Бог няма граница между живи и мъртви. Починалите оставят на земята само физическите си тела, но душите им са живи. В отвъдния свят тези души виждат греховете си, а това им причинява големи страдания. Ето защо, личната сърдечна молитва на близките и покровителното застъпничество на ...

Прочетете още

27 ФЕВРУАРИ - ПРЕПОДОБНИ СОФРОНИЙ СЕСЛАВСКИ

Преподобни Софроний бил от с. Макоцево /Софийско/. Бил постриган за монах в млада възраст, а вече в зряла възраст станал игумен на Сеславския манастир край София.

След години манастирът изпаднал в крайна бедност и се наложило сам игуменът да събира помощи по селата, като едновременно проповядвал, служел и просвещавал християните.

Посетил и родния си дом с намерение да пренощува. Майка му го непознала, но открила мъката си по своя изгубен син. Софроний само свел глава, без да се разкрие. И така извършил подвига на дивния ...

Прочетете още

ЗА БЛУДНИЯ СИН

Протоиерей Алеко Рачев

Където и да отидел Иисус, до Него се приближавали митари и грешници от околността, за да го слушат. Сред тълпите пристигали и мислещите се за праведни книжници и фарисеи. Едни искали от Христа лек за душите си, а други вироглаво търсели поводи, за да Му възроптават.

Не от днес хората обичат да слушат истории и разкази. И ако в нашите дни си имаме книги, радио-телевизионни и интернет-развлекателни способи за персонално задоволяване на информационните нужди и за забавления на всеки човек, то  в онези времена това не било ...

Прочетете още

ЗА МИТАРЯ И ФАРИСЕЯ

Протоиерей Алеко Рачев

Измежду людете, слушащи наставленията на Иисуса, имало немалко такива, които считали себе си за праведни. Опиянени от дух на гордост, те презирали другите хора и със субективната си оценка порицавали чуждите дела и постъпки. Веднъж, точно по такъв повод, Иисус се обърнал към дошлия при Него народ и наченал да разказва притча: Двама човека влязоха в храма да се помолят: единият фарисеин, а другият митар.

Безпристрастно започнал разказа Си Христос. Но ето, щом уточнил кой от тези двамата на какво житейско поприще се подвизава, присъстващите картинно си ги представили като високопоставен сред тях законоведец и презрян събирач на таксите ...

Прочетете още

СВЕТИ СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ВАЛЕНТИН

В Омбрия, италианска област, в града, наричан Интермна, епископ бил свети Валентин, получил от Бога дар на изцеление. Като изцелявал хората от всякакви болести и недъзи с молитва и призоваване на пресвятото име на Иисуса Христа, той обръщал неверните от идолското служение към Бога (по това време езическото многобожие все още господствало в света и нечестивите царе, които властвали на Запад и на Изток, преследвали християните). В тези дни трима младежи (ученици), родом от Атина, езичници по вяра, по име: Прокул, Ефин и Аполоний, дошли в Рим да учат, като желаели да се запознаят по-добре с езика и римската наука. Те намерили един учен наставник, опитен и в двата езика: латински и гръцки, на име Кратон, постъпили при него на обучение и живеели в дома му. Случило се на единия от синовете на Кратон, на име Херимон, да заболее сериозно. Болестта се проявила в това, че гръбнакът му силно се огънал, главата му се озовала ...

Прочетете още

ЗА ХАНАНЕЙКАТА

След напрегнатия разговор на Иисус с фарисеите за това, че не което влиза в устата на човека го осквернява, а онова, което излиза от съцето на човека чрез устата му, Христос тръгнал от Галилея и заминал за страните Тирски и Сидонски.

Там, съвсем неочаквано, към него се приближила една жена хананейка, и завикала към Него: Помилуй ме, Господи, Сине Давидов!  Дъщеря ми зле се мъчи от бяс.

Обикновено Иисус винаги не само обръщал внимание на страдащите, но им помагал в просимото от тях. Но този път...

Прочетете още

СВ. СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ХАРАЛАМПИЙ

Протоиерей Алеко Рачев

На 10 февруари църквата Христова чества паметта на свщмчк Харалампий - високо почитан светец от християните по целия православен свят.

Този блажен мъж живял през II в. след Р. Хр. в Магнезия - древен град, който се намирал в Западната част на Мала Азия. Още тогава, в праведния човек мнозина виждали истинското лице на добродетелността. Ликът на Харалампий, в съответствие с името му, винаги, като на един истински християнин, бил озарен от радост.

Според желанието на вярващите и по воля Божия, Харалампий станал епископ в Магнезия и с голяма прилежност се грижил за ...

Прочетете още

ЗА МИТНИЧАРЯ ЗАКХЕЙ

Протоиерей Алеко Рачев

Всеки човек има правото субективно да преценява коя среща в живота му с някого, е най-съдбоносна и го е променила безвъзвратно. Мненията на хората по този въпрос наброяват вече милиард и затова не горя от желание да се заема с изследването им. В Светото Писание има не малко описани исторически срещи на хора със своя Създател, но в момента насочвам вниманието ви само върху един определен човек и неговия досег с Бога.

Днешната неделя, която Църквата Христова е избрала като една от подготвителните към Великия пост, е посветена на Закхей - един от най-известните митничари в историята на човечеството и на неговия контакт ...

Прочетете още

ЗА ДЕСЕТТЕ ПРОКАЖЕНИ

Протоиерей Алеко Рачев  

Проказата, това е изключително тежко заболяване при хората. Тя люто поразява телата на людете и те изгубват чувствителността си. Плътта на болните гние и окапва, а костите им се оголват и така те приживе се превръщат в трупове. 

В земните дни на Иисус, прокажените били гонени извън населените места и те скитали около големите градове, с надежда някой да им хвърли нещо за ядене. След кръстоносните походи, тази болест проникнала и в Европа, и предизвикала голям ужас. Прокажените били длъжни да носят качулки на лицето, с процепи само за очите, а някъде даже трябвало да носят звънци като животни, за да ги чуват отдалеч ...

Прочетете още

МАНАСТИРЪТ НА СВЕТИ АНТОНИЙ ВЕЛИКИ В АРИЗОНА (САЩ)

 

Тропар на преподобния наш отец Антоний Велики

Като подражаваше на нрава на ревнителя Илия и на Кръстителя следваше правите пътеки, отче Антоние, бил си жител на пустинята и си утвърдил вселената с твоите молитви. Затова моли Христа Бога да се спасят нашите души.

Прочетете още

16 ЯНУАРИ - СВЕТИ ПРЕПОДОБЕН РОМИЛ ВИДИНСКИ

Родното място на преп.Ромил бил гр.Бдин (Видин). Майка му била българка, а баща му- грък. Когато пораснал, родителите му поискали да го задомят, но той избягал тайно от тях в столицата Търново, където бил постриган за монах с името Роман. От Търново Роман заминал в местността „Парория”- на границата между България и Византия, където се подвизавал под ръководството на знаменития исихаст св.Григорий Синаит. Тук той приел велика монашеска схима с името Ромил. След смъртта на св. Григорий пребивавал известно време в Св.Гора (Атон). Накрай се преселил с учениците си в ...

Прочетете още

ПОКАЙТЕ СЕ, ЗАЩОТО СЕ ПРИБЛИЖИ ЦАРСТВОТО НЕБЕСНО!

Прочетете още

СВЕТИ ПРОРОК, ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ ГОСПОДЕН ИОАН

Протоиерей Алеко Рачев

След като водените от звездата мъдреци от изток се поклонили и принесли даровете си на младенеца Иисус, те без да осведомят цар Ирод си заминали за техните домове.

Това разлютило царя и той изпратил във Витлеем войници, които избили всички деца от мъжки пол от две годишна възраст надолу. Той знаел и за чудното раждане на Иоан - сина на свещеник Захария, помислил си, че може би той ще да е бъдещия иудейски цар, и затова изпратил убийци и в Хеврон, в дома на Захария, но изпратените не намерили детето. Света Елисавета била вече научила за убийствата на младенците от Витлеем, взела Иоан и бързо се отправила към най-високите места на пустинята. Там ...

Прочетете още

БОГОЯВЛЕНИЕ

След връщането Си от Египет Йосиф, Мария и Иисус се установили в Галилея, в град Назарет. Там Христос пазел в тайна Божеството Си  от човеците до тридесетгодишната Си възраст, защото у иудеите никой не можел да бъде учител или свещеник, преди да достигне тридесет години. Поради това Иисус не започнал Своята проповед и не разкрил Себе Си като Син Божий дотогава, докато не достигнал определената възраст.

В Назарет Той живял с Пречистата Си Майка, отначало - при мнимия Си баща, Йосиф дърводелеца, и додето той още бил жив, се занимавал заедно с него с дърводелска работа, а после, когато Йосиф починал, Сам продължил да се занимава с този ...

Прочетете още

СВЕТИ БЛАГОВЕРЕН ЦАР БЪЛГАРСКИ ТРИВЕЛИЙ (ТЕОКТИСТ) – ХАН ТЕРВЕЛ

Високото достойнство и чест, които българският владетел кан Тервел (701-718 г.) придобива, надхвърлят границите на българската държава още в дните на неговото царуване. Той е причината, отсякла арабското нашествие и линията, ислямизираща Византия и Стария континент. В началото на  VIII век арабите вече били превзели Мала Азия, Персия, и Северна Африка. Тяхната експанзия се прехвърля в Европа, където мюсюлманското нашествие, наричано още мавърско, превзема Испания и се насочват към Франция.  В Източна Европа ислямските нашественици са в Тракия и обсаждат с над 100 000 армия ...

Прочетете още

СВЕТОТО СЕМЕЙСТВО В ЕГИПЕТ-част 2

The ancient stone steps - Virgin Mary Church,
 Maadi

Прекосяването на Синайската пустиня от Светото семейство по пътя им към Египет

Светото семейство в Ал-Зараник и Фарма

Според извори на Коптската църква, най-главен от които е видението, документирано от Патриарх Теофил и записано в коптския Синаксар, Светото семейство се отправило от Витлеем за Газа, и после за Ел-Зараник (известен също като Флусиат), на 37 км западно от Ел-Ариш. После те поели пътя покрай северен Синай докато стигнали Фарма (древния Пелусиум), на половината път между Ел-Ариш и днешния Порт Саид, и със следващата крачка на тяхното пътуване, оставили опасностите на пустинята зад гърба си.

Светото семейство в град Баста

Тел-Баста или Баста, където те влезли, е недалеч от Загазиг, главния град на провинция Шаркия на 100 км североизточно от Кайро. Тук Иисус направил да бликне извор от земята, а Неговото присъствие строшило идолите , както е предсказано от древните пророци. Вследствие на това, жителите на града се озлобили и настроили враждебно поради което Светото семейство обърнало гръб на града ...

Прочетете още

СВЕТОТО СЕМЕЙСТВО В ЕГИПЕТ

Идването на Светото семейство в Египет, в търсене на убежище, представлява събитие от най-голямо значение в хилядолетната история на страната.

В Книгата на пророк Исаия пророкът дава божествено вдъхновено предсказание за въздействието, което Светият Младенец ще окаже върху Египет и египтяните: Пророчество за Египет. - Ето, Господ ще седне на лек облак и ще дойде в Египет. И пред лицето Му  ще потреперят идолите египетски, и сърцето на Египет ще се стопи в него. (Ис. 19:1).

Авторитетът на старозаветното пророчество, което ...

Прочетете още

ИКОНАТА НА БОЖИЯТА МАЙКА ТРИ РАДОСТИ - 26 декември

В началото на 18 в. един благоговеен живописец донесъл от Италия копие на икона, изобразяваща Светото семейство. Иконата била поставена в московската енорийска църква Света Троица. Названието Три радости било дадено, защото една знатна жена получила по молитвите пред тази икона три радости: наклеветеният й съпруг бил оправдан и върнат от заточение, отнетото имение върнато от държавната хазна и синът й освободен от плен.

Пред иконата вярващите се молят за прошка на греховете, за избавление от небогоугодни мисли и действия, за укрепване на вярата, за запазване живота на военнослужещи на бойните полета, за освобождаване от вражески плен, за спасение от ...

Прочетете още

ЗА СЪТВОРЯВАНЕТО НА СВЕТА И ЧОВЕКА

Бог е сътворил човека и целия свят от четири елемента или стихии. Според Св.Василий Велики съществуват две леки стихии – въздуха и огъня – и две тежки стихии, които текат надолу – земята и водата. Тези четири стихии работят свързано и без да се смесват, но и смесено. Но в бъдещия век, най-високата и най-леката стихия, огъня ще изгори останалите три стихии, но само докато съществува човека, според Божието слово, което казва: Заради гнева на Вседържителя ще се запалят земните стихии (т.е. въздуха, земята и водата), Но Светият Дух казва чрез устата на Давид, че няма да разруши стихиите от целия сътворен свят, а само ще ги обнови: Пратиш духа Си – създават се, и ...

Прочетете още

СВЕТИ СПИРИДОН

На историята са известни достойни люде, спасили други хора и цели общества от ужаси. Сред тях видно място заема свети Спиридон, епископ Тримитунтски от остров Кипър. И това е така, защото този добродетелен християнин не веднъж, а много пъти е облагодетелствал населението на остров Корфу, където от 1456 г. се пазят неговите мощи.

Свети Спиридон е възведен в ранг на възлюбен светия от народа на Корфу и е станал верен покровител на населението. Животът на свети Спиридон се характеризира със сливане на любовта и добрите дела. Но и след смъртта неговите чудотворни благодеяния вече векове наред способстват за укрепване ...

Прочетете още

6 ДЕКЕМВРИ – СВЕТИ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

Свети Николай архиепископ Мирликийски чудотворец е един от най-великите светци, чийто живот и служение Църквата е приравнила  до равнопоставеност на апостолите Христови.

Св. Николай се е родил във втората половина на 3 в. в Мала Азия, в градчето Патара – пристанище на Средиземно море, в района на Мир Ликийски (днес част от гр. Демре в Турция), който по това време влиза в римската провинция Азия. Не са ясни годините на раждането и упокоението на светеца (от ок. 260 г. – до ок. 340 г.) За сметка на това със сигурност се знае датата на неговото успение – 6 декември. Това е деня, в който и до сега Светата Църква почита паметта му. Най-ранните ръкописни редакции ...

Прочетете още

4 ДЕКЕМВРИ - СВЕТА ВЕЛИКОМЪЧЕНИЦА ВАРВАРА

На 4 декември Православната Църква чества паметта на св. великомъченица Варвара. Христовата страстотерпица произхождала от знатен род и живяла по времето на император Максимиан в гр. Илиопол (Мала Азия). Света Варвара е родена в семейството на аристократ - езичник от Илиопол (Мала Азия). 

Светата великомъченица Варвара била изключително красива девойка. Ревнивият ѝ баща я затвoрил в кула - далеч от погледите на момците. През годините на принудителното си ограничаване от свобода, изучавайки външния свят от прозореца си, в разрез с езическото учение на своя баща, девойката ...

Прочетете още

ЗА ЙЕРИХОНСКИЯ СЛЕПЕЦ

Протоиерей Алеко Рачев

В дните, когато Иисус ходил по земното лице, мнозина от негови съвременници не само чували, но и виждали действените чудеса, които Той вършил.

Веднъж когато Синът Божий отивал към Йерихон - най-ниско намиращото се под морското равнище населено място в света, съвсем близо до града, край пътя стоял Вартимей. Той бил беден човек, който с просия успявал да си докара сиромашка прехрана. 

Действително, начинът му на живот бил белязан от фактор, поради който му се налагало да живее оскъдно. Той, Вартимей, синът Тимеев, бил сляп и това правело живота му тежък. Ден след ден, той разчитал на оскъдното човешко милосърдие и това му причинявало сърдечна мъка.

Докато мислено бил унесен в тъгата си, Вартимей чул шум от много хора, минаващи покрай него. Слепецът се сепнал и попитал „Какво е това?”. По-напред дошлите покрай него ...

Прочетете още

2016 pastir.bg